Téma web

FSV chystá nový web

Se začátkem zimního semestru zprovozní FSV nové webové stránky. Důvodem je především nepřehlednost, neaktuálnost a zastaralost současných stránek, které již delší dobu nevyhovovaly. Stránky přebírají jednotný design Univerzity Karlovy odlišený pouze barvou v hlavičce. Instituty kromě žurnalistů nadále používají vlastní systém se siluetou Pražského hradu a barvou příslušného institutu.

Podobu fakultních webů nikdo nekoordinuje

Každý student občas narazí na problém, kde zjistit určité informace. Může dennodenně sledovat nástěnky, chodit se dotazovat na sekretariát, na studijní, ptát se spolužáků, vyučujících i šatnářky, ale potřebné informace často ani tak nemusí sehnat. Poslední možností zůstává návštěva internetových stránek. Přestože se píše rok 2005, je pohled na některé oficiální stránky často tristní.
(Pokračování textu…)