Téma prijimacky

Jací uchazeči mají šanci u šéfů teritoriálních studií a žurnalistiky?

Když už se člověk hlásí na FSV, měl by vědět, o jaké studenty má vlastně tato fakulta zájem. Zeptali jsme se proto dvou významných osobností FSV – Jiřího Vykoukala a Barbory Osvaldové – na dvě otázky:
1) Který uchazeč na Vás v minulosti nejvíce zapůsobil? A čím?
2) Jak byste definovali ideálního uchazeče o studium na Vašem institutu?
(Pokračování textu…)