Téma prejmenovani-fsv

Senátoři odmítli přejmenování fakulty na FSVE

Plán přejmenovat FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie neuspěl. Akademický senát dnes návrh zamítl, pro změnu jména hlasovalo osm senátorů z Institutu ekonomických studií, všichni ostatní byli proti. Návrh, který několik měsíců vyvolával vášnivé debaty, tak končí prohrou příznivců slova ekonomie v názvu.
(Pokračování textu…)

Debaty o přejmenování FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie

Diskuse o navrhovaném přejmenování FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie, které navrhuje ředitel Institutu ekonomických studií Michal Mejstřík se uskuteční:

budova Opletalova: čtvrtek 30. října od 17.00 (aula 109)
budova Jinonice: úterý 4. listopadu od 17.00 (aula 1034)
budova Opletalova: středa 5. listopadu od 18.30 (aula 109)
budova Hollar: čtrvrtek 6. listopadu od 17.00 (místnost 215)

O přejmenování FSV se bude hlasovat na jednání Akademického senátu 18. listopadu 2008. Všechny články o přejmenování najdete na social.ukmedia.cz/prejmenovani. Názory pedagogů všech institutů si můžete přečíst na stránce FSV.

Má Fakulta sociálních věd ještě smysl?

F(E)SV?Nedávno jsem seděl s kamarády v hospodě. Jeden z nich byl z IES, a tak se naše debata celkem přirozeně stočila na téma vložení slůvka „ekonomie“ do názvu fakulty. „Přejmenování nepodporuji, protože mi připadá jako předstupeň rozdělení fakulty na ekonomickou a ten zbytek“, obhajoval jsem svůj postoj. „A neexistují ty dvě fakulty už vlastně dnes?“ podíval se na mě tázavě kolega. (Pokračování textu…)

Nedělme fakultu, vytvořme vizi

Zdá se, že s příchodem chobotničky na Letnou se k nám vrátila móda dělení. Dělí se opět vše, národ na dvě poloviny, pravou a levou, pro radar a proti. Dělí se nám politická manželství a měla by se nám snad i dělit fakulta. (Pokračování textu…)

Ekonomie není jen metoda

GrafOhrazuji se vůči jednomu z argumentů pro přejmenování FSV. V červnu letošního roku jsem dokončil studia ekonomie, ale až teď se dozvídám, že mi po celou dobu unikal základní fakt – ekonomie není společenská věda. Co jsem to tedy léta studoval? Až do dneška jsem byl přesvědčen, že šlo o problémy spojené s hospodářstvím, obchodem, trhem, o lidském jednání v podmínkách společnosti, společenský řád a jeho vztah k alokaci vzácných zdrojů, společenské a hospodářské instituce, organizaci společenských aktivit, peníze, nezaměstnanost, inflaci, prostě cokoli, co si člověk vybaví jako předmět ekonomie. Ne, nic takového, protože v ekonomii prý nejde o pochopení procesů světa okolo nás, jde tu o metodu! Nejde zde o řešení problémů a odpovědi na otázky, jež si společnost a mnoho z nás osobně dennodenně klade, ale zřejmě především o metodologický konformismus. Metoda ekonomie je zřejmě mocna vyplivnout odpověď na cokoli. (Pokračování textu…)

Lenka Rovná: Bez ekonomů si FSV nedovedu představit, i když štěpí fakultu

Lenka RovnáUž jedenáct let vede katedru západoevropských studií. A řada mezinárodních ocenění na zdech její kanceláře naznačuje, že úspěšně. Je zastánkyní evropské integrace a zároveň hrdou Češkou, která za své vzory považuje T. G. Masaryka nebo Karla Čapka. Čapkovu fotku má také pověšenou hned nad francouzským rytířským řádem, který dostala od prezidenta Chiraka. Nejen o Evropě a její budoucnosti, ale i o politické kultuře, o olympiádě v Číně, radaru v Brdech i problémech FSV jsme diskutovali s profesorkou Lenkou Rovnou. (Pokračování textu…)

Děkanovo slovo ke konci semestru

HollarByl jsem vyzván redakcí časopisu, abych se vyslovil ke “žhavým” tématům naší fakulty, jako je diskuze o jejím jménu, hodnocení vědeckých výsledků a s tím spojené možnosti financování po skončení výzkumného záměru, prostorová dislokace či jak vnímám(e) nový senát fakulty. (Pokračování textu…)

Ekonomie v Čechách jako nadvěda?

EkonomNa stránkách časopisu Sociál už delší dobu probíhá debata o návrhu prof. Mejstříka přejmenovat FSV na Fakultu ekonomických a sociálních věd (nebo studií). V anketě v minulém Sociálu se Jan Ámos Víšek a Jan Jirák vyslovili spíše pro variantu Fakulta sociálních věd a ekonomie. (Pokračování textu…)

Ekonomie že není společenskou vědou?

Opletalova

V posledních číslech Sociálu probíhala diskuse o případné změně názvu fakulty na takový, jenž by veřejnost lépe informoval o existenci ekonomického oboru na Fakultě sociálních věd. Nejčastějším návrhem bylo prostě jen přidat do názvu slovo „ekonomie“, čímž by vznikla Fakulta ekonomie a sociálních věd. Reklamní tah by to byl dobrý, o tom není sporu, avšak z pohledu smysluplnosti takového vyčlenění lze mít závažné námitky. (Pokračování textu…)

Ať se tedy fakulta přejmenuje

Miloslav PetrusekSpolu s Magnificenencí Radimem Paloušem a zesnulým prvním děkanem naší fakulty docentem Suchým patřím jistě k otcům zakladatelům a ti, jak známo, bývají urputně staromilečtí. Nepatřím ke staromilcům a argumentaci, kterou předkládá prof. Mejstřík pokládám – světe div se – za navýsost zdůvodněnou. (Pokračování textu…)