Téma cinstina

Studentům chybí výuka čínštiny

<img src=’http://social.ukmedia.cz/wp-content/img/cinstina.png‘ alt=’čínština‘ />

Čína je nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Čínské firmy expandují do všech koutů světa i představují významné investory i pro ČR. Lidí, kteří umí čínsky, je však u nás zoufalý nedostatek. Ani FSV však na tento stav nereaguje. Poněkud dále jsou na VŠE, kde se čínština pokusně již dva roky vyučuje. Její nový rektor Richard Hindls navíc plánuje v tomto ohledupodstatné rozšíření nabídky. „Je jasné, že Čína jako ekonomicky silný stát bude v budoucnu výrazněji ovlivňovat mezinárodní trh,“ prohlásil Hindls.
<!–more–>

Současný čtyřsemestrální kurz poskytne studentovi schopnost porozumět čínskému textu a základní konverzační schopnosti. Kvůli kapacitnímu omezení jej může navštěvovat pouze 20 lidí, zájemců je přitom několikanásobně více. V budoucnu se plánuje nejen významné rozšíření počtu kurzů, ale i předměty pro seznámení s čínskou ekonomickou a firemní kulturou.

Vedle VŠE je možné učit se čínsky ještě na ČVUT a Filozofické fakultě, kde je čínská filologie jako samostatný obor.

U nás na Fakultě sociálních věd je situace opačná. Jak potvrdila i tajemnice kabinetu jazykové přípravy Veronika Mistrová: „V praxi se během posledních let výuka jazyků stále omezuje. Ještě před pár lety měli studenti jazykové kurzy 3 roky dvakrát týdně, dnes je to pouze 1 rok jednou týdně!“ Na FSV se vyučuje šest jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština a španělština. Další, včetně čínštiny, v nejbližších letech určitě nepřibudou. Rozhodující slovo zde má vedení fakulty v součinnosti s vedoucí KJP.

„U nás obecně platí, že se jazyk neučí od začátků, ale od střední úrovně, což by byl třeba u čínštiny problém,“ míní Veronika Mistrová. „Pracovala jsem 18 let na FF a kolegové sinologové tvrdili, že čtyři roky jsou minimum, za které se dá vůbec něco trochu solidního naučit, což je z hlediska systému FSV také poněkud problematické.“

Pro zavedení výuky čínského jazyka se v bleskové anketě pro Sociál vyslovilo z 68 dotazovaných studentů FSV přesně 30. Stejný počet ale uvedl, že by určitě kurz nenavštěvoval. Jen šest respondentů se postavilo výslovně proti zavedení kurzu. Jako důvod uvedli někteří z této šestice, že kurz považují buď za zbytečný nebo že by bylo vhodnější investovat do zkvalitnění výuky stávajících jazyků. Naopak osm dotázaných by si kurz čínštiny zapsalo, ostatní nechtěli odpovědět ano nebo ne.

A tak asi nezbude studentům FSV, kteří se neznalostí čínštiny nechtějí dostat oproti svým kolegům z VŠE do nevýhody, nic jiného než navštěvovat drahé soukromé jazykové kurzy…

<em><strong>Roman Petrenko, Mirka Pašková</strong></em>