Téma asocial

Bude pozdní večer, čtvrtý máj…

Martin je medik a rád pěje, proto 4. KVĚTNA spěchá na JIŽNÍ MĚSTO… rychle, jejejeje… autobusem 177 z Chodova až na KOLEJE,
tento den všechno pražské studentstvo tam spěje, všichni se těší a radostí hýří,
jací jsou, ti, kteří ve 14 HODIN na MAJÁLES míří:
(Pokračování textu…)

Fakulta má mateřskou školku

Podle nařízení děkana Komenského č. 14/2005 zahájila 1. dubna svoji činnost historicky první Fakultní mateřská škola FSV. Vedení fakulty se tak rozhodlo vyjít vstříc stížnostem pedagogů, doktorandů i některých studentů, že je péče o potomky v předškolním věku připravuje o draho- cenný čas, který by mohli věnovat výuce a vědecké činnosti, popřípadě studiu. Proto vedení na začátku března požádalo magistrát Prahy 1 o přidělení vhodných prostor k provozování fakultní školky.
(Pokračování textu…)

Epigram o lhaní

Praví otec: „Nikdy nelži,
Martínku.“
„A co se stane, zalžu-li, pověz mi to,
tatínku.“
Otec hledá vhodný příklad jako
Pinocciův nos,
jenže v praxi tenhle výklad narušuje
Standa Gross
– tomu totiž nenarost.