Téma akademicky-senat-fsv

Co lze dokázat za dva roky v Akademickém senátu? Dostat na Hollar automat na bagety!

Senátoři-studenti se svěřili se svými zážitky, informovali o své činnosti a předali zkušenosti, které se budou hodit jejich nástupcům. Oslovili jsme až na Radima Woláka z IKSŽ (za technické nedopatření se omlouváme) všechny, kdo nás během uplynulých let reprezentovali.
1. Co jste se v AS snažil/a a co jste dokázal/a?
2. Porovnejte svou činnost se svým volebním programem.
3. Co je podle Vás největší úspěch celého AS za uplynulé období? A největší neúspěch?
4. Je AS smysluplnou institucí?
5. Co byste vzkázal/a nynějším kandidátům? Na otázky neodpověděli následující senátoři: Michal Votruba (IMS), Petra Benešová (IES), Jan Punčochář (IKSŽ).
(Pokračování textu…)

Průvodce fungováním Akademického senátu FSV

Akademický senát FSV

Kdo volí děkana, schvaluje rozpočet a mění vnitřní řády? O fakultním Akademickém senátu (AS) kolují mezi studenty většinou pouze negativní zvěsti. Legislativní proces je v něm prý zdlouhavý a instituce je to zkostnatělá, říkají mnozí. Jaká jsou ale fakta? Přinášíme výběr z pravidel, podle kterých AS funguje.
(Pokračování textu…)

Fakultní senát: půl roku smrádku, ale teplíčka

Akademický senát FSV

Za necelé dva měsíce skončí mandát našim zástupcům v Akademickém senátu FSV a my si zvolíme nové. Nechci tvrdit, že současní senátoři a senátorky neodvedli ani trochu dobré práce, myslím si ale, že některé problémy studentstva přehlížejí. Nebál bych se mluvit o selhání, nedostatku zodpovědnosti a fatální neochotě ke komunikaci se studenty.
(Pokračování textu…)

Akademický senát FSV schválil diskriminaci studentů z chudších rodin

O diskriminaci studentů z chudších rodin novými pravidly pro přidělování účelových stipendií na zahraniční pobyt informoval už minulý Sociál. Komentář Jindřicha Fejfara s názvem „Účelová stipendia ztrácí smysl“ byl zcela explicitní a reakce na něj vcelku nepřesvědčivá, a tak se zdálo, že dojde ke změně. Jediné, co se od té doby změnilo je fakt, že tato podle mě nepřijatelná pravidla neplatí pouze nařízením rektora (26/2006), ale schválil je i akademický senát. Proto považuji za vhodné prozkoumat jejich absurditu a nespravedlivost poněkud detailněji.
(Pokračování textu…)

Studenti sobě. A hlavně ne za své

Letos v dubnu akademický senát fakulty schválil na návrh tehdejšího šéfredaktora fakultního časopisu a propagátora organizovaného studentstva a jeho aktivit, dokument k projektu „Studentské peníze“, který institucionalizuje pravidla systému podpory studentského života na fakultě.
(Pokračování textu…)

Fakultní senát: peníze především

Akademický senát FSV

Vzhledem k tomu, ze během minulého měsíce byla vyplacena prospěchová stipendia, bylo provedeno několik změn ve fakultním rozpočtu a hodnocen návrh celouniverzitní podpory studentských aktivit, jednání AS FSV UK nejsou z tohoto pravidla výjimkou.
(Pokračování textu…)

Říjnový senát: nezbedný Tajemník, noví senátoři…

Stipendia budou později, marketingová komunikace pokračuje a dva senátoři rezignují. Tak by se dal ve zkratce shrnout výsledek posledního jednání AS FSV.
(Pokračování textu…)

Fakulta finančně podpoří aktivity studentů

peníze

Akademický senát FSV na svém zasedání 11. dubna schválil návrh tzv. Studentských peněz. Díky němu budou jednotliví studenti i jejich spolky a organizace moci fakultu požádat o podporu svých aktivit. Letos senátoři zkušebně rozdělí až 100 000 Kč.
(Pokračování textu…)

Senát zase ovládli žurnalisté s ekonomy

Fakulta si úspěšně zvolila nový dvacetičlenný akademický senát. Zasedá v něm 8 ekonomů, 6 žurnalistů a zbytek připadl Jinonicím. Nový senát se již sešel a do svého vedení opět zvolil Barboru Osvaldovou.
(Pokračování textu…)

Čekání na Godota: Až přijde Komunikátor…

Signifikantně mnoho kandidátů ve volbách do AS FSV UK poukazovalo v čase volební kampaně na stránkách Sociála na nedostatečnou či nekvalitní komunikaci v prostředí fakulty. Poukazy na toto zažívám či slýchám deset let. Přesto se věci mění jen zvolna. Nedávní kandidáti, žel, příliš nenaznačili, jak by chtěli tak ambiciózních cílů dosáhnout.
(Pokračování textu…)