Téma akademicky-senat-fsv

Děkanovo slovo ke konci semestru

HollarByl jsem vyzván redakcí časopisu, abych se vyslovil ke “žhavým” tématům naší fakulty, jako je diskuze o jejím jménu, hodnocení vědeckých výsledků a s tím spojené možnosti financování po skončení výzkumného záměru, prostorová dislokace či jak vnímám(e) nový senát fakulty. (Pokračování textu…)

O zajímavé vize v senátu nebude nouze

Jména dvacítky senátorů na další dva roky jsou již několik týdnů známá, stejně jako volební programy některých z nich. Aby však bylo aspoň zhruba jasno v tom, co od senátorů může akademická obec čekat, je třeba znát jejich návrhy a pozice. Studentům jsme položili tři otázky a pedagogům s ohledem na pracovní vytíženost jen jednu. (Pokračování textu…)

Politologové se zachovali nepolitologicky

Volby do AS byly ostře sledované, předcházela jim kritika stávajícího senátu a intenzivní kampaň slibující vše od jmenovitého výpisu hlasování senátorů až po odtržení IES od FSV. I vlastní sčítání bylo velmi napínavé, s ohledem na skutečnost, že k obsazení místa jednoho místa v AS vedl los. (Pokračování textu…)

Překvapení se nekoná, v senátu opět dominuje IES

Sestava dvacítky senátorů a jejich náhradníků pro období 2007-2009 je již jasná. Z celkového množství 3433 členů akademické obce se k volbám dostavilo 27,5 % lidí. Vzato po složkách, volilo 43 % pedagogů (75), 29 % studentů (831) a 10 % doktorandů (38). Jak ve své volební analýze uvádí politolog Petr Just, v senátu si pohoršili pouze zástupci IKSŽ (4), kteří přišli oproti minulým volbám o 2 mandáty na úkor teritorialistů (3) a sociologů (3). Ekonomové si podrželi 8 mandátů a sociologové 2. Ekonomové ve volbách uspěli tak jako v minulém období. Pomohla jim vysoká volební účast pedagogů i studentů. Zklamáním mohou být volby pro IKSŽ. Ačkoliv voliči z tohoto institutu tvoří téměř 30 % všech voličů na FSV, v senátu IKSŽ patří jen 20 % křesel. Naopak IES se 17 % akademické obce získal 40 % křesel. U ostatních institutů jsou tato čísla standardní: IMS 20 % a 15 %, IPS 17 % a 15 %, ISS 16 % a 10 %. (Pokračování textu…)

Barbora Osvaldová: Na každou schůzi musí senátoři prostudovat desítky stran materiálů

Předseda AS má na starosti nemálo povinností: reprezentuje senát a vede jednání s děkanem, tajemníkem či proděkanem, připravuje program jednání a plán zasedání, opatřuje podklad, zastupuje senát mezi zasedáními, účastní se kolegia děkana, zasedání AS UK atd. Docentka Osvaldová (IKSŽ) je předsedkyní současného AS FSV, jehož mandát se nachyluje ke svému konci. (Pokračování textu…)

Senátor Šopov „v porcelánu“

Aleš Komárek

Boril Šopov, člen studentské komory AS FSV UK, zareagoval na kritiku zásad a techniky poskytování účelového stipendia na zahraniční studijní pobyty, kterou zformuloval Miro Grznár. Ač pozdě, učinil tak Šopov jako první a jediný. Jeho reakce mne zaujala, protože nezmiňuje smysl oné úpravy zásad a techniky poskytování, ale věnuje se především tvrzením ohledně nepříslušnosti AS FSV UK se k věci vyjadřovat v Sociálu.
(Pokračování textu…)

Emoce stranou, vraťme se k argumentům

Miro Grznár

A je to tady! Po půl roce snažení se tedy ke stipendiím na zahraniční pobyt veřejně vyjádřil senátor, který se účastnil schvalování. Radost, kterou to ve mě probouzí, je ovšem zkalena rozčarováním ze stylu i obsahu vyjádření kolegy Borila Šopova. Emoce teď ale musí jít stranou. Je třeba vrátit se k argumentům.
(Pokračování textu…)

O nás bez nás

Boril Šopov

Akademický senát se poslední dobou stával terčem různých výtek. Myslím si však, že nemá smysl se je snažit vyvracet, často totiž nejsou příliš věcné, anebo se týkají věcí mimo kompetence AS. Velmi aktivní se v tomto smyslu jeví kolega Miro Grznár, který, aniž by se účastnil relevantních zasedání, se do AS opírá velmi často. Zasedání AS jsou veřejná, stejně jako projednávané dokumenty. Hosté mají dokonce možnost se na zasedáních k projednávaným věcem vyjádřit. Myslím, že tedy bylo plno času se do diskuse zapojit.
(Pokračování textu…)

Studentští senátoři, kde máte omluvenky?

účast senátorů AS FSV UK

Jednání Akademického senátu zaberou obvykle jen několik hodin v měsíci. Dokázali je právě dosluhující senátoři pro své voliče obětovat? Podle zápisů ze zasedání jsme zpracovali statistiku docházky senátorů od prosince 2005 do října 2007. Vyplývá z ní, že studentská komora byla plně obsazená jen výjimečně, několikrát dokonce vůbec nefungovala.
(Pokračování textu…)

Probíhají volby do Akademického senátu FSV

Od středy 21. do pátku 23. listopadu v době od 9.20 do 14.00 hodin proběhnou volby do Akademického senátu FSV UK.
V Jinonicích se volí v místnosti 1033 (mezi aulou a menzou). V budově Opletalova probíhají volby v přízemí v místnosti u automatů.

Volební programy kandidátů (kteří jej redakci zaslali) najdete v aktuálním čísle časopisu Sociál.
(Pokračování textu…)