Snad IPS nabídne více kurzů o mezinárodních vztazích

Článek, uveřejněný v posledním čísle Sociálu č. 9 v listopadu 2005 („Politologie má málo volitelných předmětů“) je viditelně postaven na nedostatečné znalosti informací, takže došlo přinejmenším k jeho nevyváženosti. Dovolte mi, abych k němu dodal některé informace.

Po celý loňský akademický rok jsem byl v kontaktu s tzv. Studentskou samosprávou IPS. Snad nejčastějším problémem, který jsme diskutovali, byly otázky spjaté s bakalářským programem IPS. Vědom si nutných změn v tomto programu jsem tyto otázky diskutoval s garantem programu doc. Rudolfem Kučerou. Oba jsme se shodli, že změny jsou nutné a budou uskutečněny vzhledem k reakreditaci tohoto programu. Tento proces reakreditace začne v roce 2006.

Co se týče konkrétního problémů nedostatku volitelných předmětů zajišťovaných katedrou mezinárodních vztahů, myslím si, že tento problém je poměrně snadno řešitelný. Vědeckopedagogická rada IPS se již dříve usnesla, že katedra institutu v případě, že nemá plně obsazenou personální kapacitu (což je případ katedry mezinárodních vztahů), může být doplňována externími spolupracovníky. Takže doufám, že institut v nejbližší době (v letním semestru) již nabídne některé další volitelné kursy v bakalářském programu z problematiky mezinárodních vztahů. Znovu však zdůrazňuji, že zodpovědnou osobou pro jakékoliv změny a doplňky je vždy garant programu.

Studenty bych také rád upozornil, že IPS má velkou možnost nabídky studia na zahraničních univerzitách, což se týká i studentů bakalářského cyklu. Tato možnost (která se týká především volitelných kursů) není studenty institutu plně využívána.

Nakonec bych chtěl připomenout, že jsem vždy ochoten konzultovat problémy se studiem ve svých konzultačních hodinách.

Bořivoj Hnízdo
ředitel IPS

802 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.