Rubrika Studentský život

Epigram o lhaní

Praví otec: „Nikdy nelži,
Martínku.“
„A co se stane, zalžu-li, pověz mi to,
tatínku.“
Otec hledá vhodný příklad jako
Pinocciův nos,
jenže v praxi tenhle výklad narušuje
Standa Gross
– tomu totiž nenarost.