Rubrika Fakulta a univerzita

Zpravodajské okénko z akademického senátu

Květnové zasedání akademického senátu FSV proběhlo v poněkud komornějším složení a předsedající místopředseda Tomáš Weiss vypadal zpočátku v čele celé sešlosti mírně osaměle.
Na programu jednání byl původně pouze harmonogram příštího akademického roku a vypadalo to, že jednání bude až neobvykle krátké, ukázalo se však, že jen o harmonogramu se jednat zdaleka nebude.

Napětí na fakultě

Poté, co děkan fakulty Jakub Končelík navrhl, že na posty vedoucích vybraných oddělení děkanátu budou vypsána nová výběrová řízení, podala žádost o rozvázání pracovního poměru tajemnice fakulty Zuzana Beníšková. Podle našich zdrojů se minulý týden sešli ředitelé institutů s vedením fakulty, záležitostí se zřejmě bude zabývat na květnovém zasedání také fakultní senát.

Štafetová anketa: Vladimír Handl (IMS) se ptá Jiřího Raka (IMS)

Vladimír Handl (IMS) se ptá Jiřího Raka (IMS)

Anketa: Jak se Vám líbí nové webové stránky?

Nové webové stránky, které byly spuštěny se začátkem letního semestru, vzbudily u studentů i zaměstnanců poměrně značný ohlas.
Zeptali jsme se, jaký názor na ně mají někteří z nich, a zda si myslí, že by měly mít také webové stránky institutů jednotný vzhled?

Za magistrem do zahraničí? Není to tak těžké

Motivace je pochopitelná: získání zkušeností, vybroušení cizího jazyka a vidina lepšího pracovního uplatnění. Na druhé straně může studium v zahraničí vzbuzovat obavy z různých komplikací. Jaké zkušenosti mají ti, kdo se po absolvování bakaláře na FSV rozhodli pro magisterské studium v cizí zemi?

Tunel na FSV? Asi ne – Jak se vybíral nový web

To, že se kolem podoby nového webu strhne bouřlivá debata, vedení Fakulty sociálních věd čekalo. Diskuse se ale stočily i do oblasti domněnek o spravedlivosti rozhodovacích procesů a celé soutěže o návrh webu FSV a to zejména kvůli vítězství autorského kolektivu Motion Media, s.r.o., který už pro fakultu v minulosti pracoval.

Exkluzivně: Náhled nového webu FSV

Světla burzovní tabule i zářivé zelená planeta Země dotvářejí testovací verzi webu FSV, která se objevila na internetu. Původní záměr byl vytvořit web, který by, na rozdíl od toho původního, působil svěžím dojmem a to zejména na uchazeče o studium. A to se tvůrcům povedlo.

Nástup nové generace

Už loňské zvolení Martina Hájka do čela Institutu sociologických studií dávalo tušit, že na fakultě probíhá generační obměna. Tu potvrdila i volba děkana a nyní je dokonána. Udělá nová generace ředitelů z FSV lepší místo ke studiu i výzkumu?

FSV zná kandidáty na ředitele institutů

Při volbě děkana i jeho proděkanského týmu nastalo ve vedení Fakulty sociálních věd malé zemětřesení a je možné, že tento trend bude pokračovat i při volbě nových vedení institutů. Z původních ředitelů svůj post obhajují pouze Jiří Vykoukal z IMS a Bořivoj Hnízdo z IPS, Michal Mejstřík ani Michal Šobr se do výběrového řízení nepřehlásili.

Zapsat, či nezapsat. To je ta otázka

zapi-indexOtázka, který v minulých dnech trápila nejednoho studenta FSV. Na stránkách institutů se objevovaly výzvy některých pedagogů, kdy si studenti mohou nechat zapsat známku či zápočet končícího letního semestru do indexu. Studijní oddělení ale vzápětí rozesílá e-mail, ve kterém informuje studenty o tom, že k úspěšnému zvládnutí kontroly studijních povinností stačí vytištěný výpis známek se SISu. A běžný student FSV se ptá, proč takový zmatek.