Rubrika Fakulta a univerzita

Plné Jinonice, prázdné místnosti

Jinonice

Zdá se vám jinonický univerzitní areál přeplněný? Stává se vám, že přijdete na přednášku a v učebně už nenajdete nejen místo k sezení, ale často ani k stání? Přesto zůstává každý den až třetina všech místností neobsazena. Na vině je především špatná spolupráce tří zdejších fakult.

Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?

Úvod do ekonomieJe podzim roku 2005 a v napůl zaplněné velké jinonické aule je naprosté ticho. Právě probíhá přednáška z úvodu do ekonomie pro neekonomy. Profesor Hlaváček na grafu vysvětluje leontiefskou technologii, krajní to případy izokvant produkční funkce z pohledu substituovatelnosti vstupů, kdy je nutné vstupy zvyšovat proporcionálně, protože jejich substituovatelnost je nulová.

Děkan: Nevadí, že všechno zapomenete

Během diskuse o hodnocení kurzů s děkanem Víškem zazněly zajímavé myšlenky o tom, jak se mají studenti učit a co chtějí bohaté firmy, ve kterých chtějí všichni pracovat.

Rektorát chce rozdat studentům miliony

peníze Studentským spolkům na Univerzitě Karlově se blýská na lepší časy. Rektorát přišel s předpisem, který by usnadnil spolkům cestu k financím i stálému zázemí. Peníze budou určeny jen takovým spolkům, které mají právní subjektivitu. Neregistrovaná sdružení budou podporována jen výjimečně. Navíc musí spolek působit na nejméně dvou fakultách a mít minimálně 50 členů.

Exprezident Havel diskutoval se studenty

Tvrdí o naší generaci, že jsme sebevědomí a nezdeformovaní komunismem. Vyzývá nás, abychom vstoupili do politiky, prý by jí to prospělo. Evropská ústava je podle něj nudný a byrokratický text. Potvrzuje se, že Václav Havel odešel z Hradu, ale rozhodně ne ze života a stále má co říci.

Volby do AS UK – program kandidátů

Volby-ilustrační foto

V listopadu proběhly řádné volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za FSV kandidovali do studentské komory: Ivo Dostál, Jakub Jeřábek, Tomáš Nigrin. Jejich volební programy najdete v tomto článku.
Aktualizováno: Výsledky voleb

Oprava: V tištěném čísle Sociálu byl zveřejněn program J.Chenga, který jej zaslal omylem a do AS UK nekandiduje. Naopak nebyl uveřejněn program kandidáta Tomáše Nigrina, který ho do uzávěrky časopisu nedodal.

Redakčně neupraveno, odpovědnost za text a fotky nesou jednotliví kandidáti.

Ivo Dostál – IKSŽ

Steré zkostnatělé monstrum. Tři slova, která Univerzitu Karlovu popisují nejlépe. Zkuste ale podobnou charakteristiku dávat v Karolínu do ucha figurínám pro taláry. Nadrtí vás pětisetletou tradicí a zakleknou předpisovými překážkami.

Univerzita se dusí středověkou honosností, bojí se novot a nepracuje jako tým. Levá ruka neví, co dělá palec pravé nohy, a pod stoletými taláry roste plíseň. Vnitřní komunikace je kulhavá. Dozvědět se o třešničkách na dortu je nemožné. Studenti jsou znudění a rezignovaní. Chce to novou legraci!

– popostrčím start celouniverzitního informačního systému
– univerzitní peníze pošlu do vaší kapsy (zkusím usnadnit zakládání studentských spolku a vydupu vyšší univerzitní dotace)
– vyděsím senátorské tesilové panáky selským rozumem

Jakub Jeřábek – IES, Mgr.3

Do AS UK jsem nastoupil po loňských doplňovacích volbách a od té doby
se snažím být aktivní v sociální a ekonomické komisi. Protože jsem
zároveň členem AS FSV UK, zastávam rovněž roli jakéhosi prostředníka
mezi těmito dvěma senáty – podílím se například na aplikace nového
stipendijího řádu na naší fakultě.

Mou prioritou je efektivní fungování univerzitních institucí, snaha o
větší propojení jednotlivých fakult a veškeré sociální záležitosti
studentů, zejména připravovaná reforma kolejí a menz.

Protože jsem měl tu možnost vidět v praxi, jak obtížně i na akademické
půdě vznikají některé kompromisy, snažím se být vždy jednotícím a
nikoli rozdělujícím elementem.

Tomáš Nigrin – IMS, PGS1

Milé kolegyně, milí kolegové,

po celých šest let, co jsem studentem FSV UK jsem se pomalu seznamoval s organizačními detaily a funkcí obrovského molochu Univerzity Karlovy. V rámci svých aktivit v SIMSu jsem získal zkušenosti s jednáním s akademiky a ostatními vedoucími představiteli fakult a univerzity. Letos jsem se rozhodl pokusit se přejít od kritiky systému naší univerzity, která se nabízí bohužel doslova na každém kroku, k účasti na jeho proměně.

Můj program a případné působení v AS UK bude směřovat k přetvoření stávající Univerzity Karlovy v instituci, která bude vůči studentům přívětivá a bude jim nabízet maximální servis, a k iniciaci úsporných opatření provozního charakteru v rámci celé univerzity. Z jinonického prostředí se nabízí sjednocení začátků vyučovacích hodin (ušetří třetinu místností a umožní omezit „extrémní“ vyučovací hodiny od a do osmi) či změna organizace a provozovatele cateringu, který je dnes v Jinonicích spíše parodií.

Na celé UK budou ovšem těchto případů desítky. Nemůžu svým voličům slíbit, že všechny změny dokáži prosadit, ale pokud budu zvolen, stanu se urputným a výkonným zastáncem reformního proudu v rámci AS UK. Pokud chcete změnu, ovšem ne revoluci, volte mne.

Pokud se Vám můj program líbí a máte ve mě důvěru, najděte si v úterý 21. či ve středu 22. 11. minutku času a hlasujte pro mne v doplňovacích volbách do Akademického senátu UK.

Tomáš Nigrin (tomas.nigrin @ seznam.cz)

Petrusek slaví 70

Jeden ze zakladatelů Fakulty sociálních věd, její bývalý děkan, profesor na katedře sociologie a oblíbený přednášející Úvodu do sociologie pro nesociology, profesor Miloslav Petrusek oslaví 15.10. své sedmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea se v pátek 13.10. bude konat konference „Chaos a řád ve společnosti a v sociologii“.

Blíží se volby do univerzitního senátu

V polovině listopadu se na FSV uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Tento samosprávný orgán rozhoduje kromě jiného i o studijním řádu nebo rozpočtu. Akademické senáty byly zavedeny jako protiváha pevné ruky státu nad univerzitou za komunistické éry. Každá fakulta je v univerzitním senátu zastoupena stejným počtem členů volených na tři roky. V současnosti má tento senát 70 členů, z toho je 34 studentů a 36 pedagogů. Současný mandát senátorů za naší fakultu vyprší koncem ledna 2007. O příštích zástupcích FSV rozhodnou volby, které se uskuteční 21. a 22. listopadu.

Vzniká skupina studentských časopisů

Úspěch Sociálu nedává ostatním fakultám spát. Na Fakultě humanitních studií začíná vycházet Humr, médium se chystá i na Filozofické fakultě. Vše pod hlavičkou nového sdružení UK media.

Rozdělování stipendií se radikálně změní

Peníze-ilustrační foto Pravidla vyplácení stipendií za vynikající studijní výsledky byla dlouho nejasná. S novými pravidly, platnými již pro letošní rok, by situace měla vypadat zcela opačně.