Rubrika Fakulta a univerzita

Nepomohly ani nové otázky, ani lepší propagace

TajemníkNa podzim loňského roku vytvořili zástupci SISSu, SIMSu a E-klubu ve spolupráci s proděkanem Jirákem nové otázky pro Anketu, modul informačního systému Tajemník, kde studenti mohou hodnotit kvalitu kurzů, které navštěvovali. Následná zvýšená propagace Ankety ze strany tvůrců nové sady otázek však studenty k hodnocení nepřilákala, a účast tak dosahuje jen tradičních zanedbatelných hodnot.

S dotazníkem je to jako s anglickým trávníkem

AnketaPřesně před rokem převzalo vedení fakulty hodnocení kurzů do svých rukou. V zimním semestru se nehodnotilo, v letním prakticky také ne (s výjimkou IMS a ISS, kde se studenti vrátili k systému papírových dotazníků PePo (Pedagogův pomocník). Tento semestr proběhne hodnocení přes SIS Tajemník, na některých institutech ale studenti a pedagogoé opět zvažují tradiční cestu.

Aktivní studenti: hodnocení kurzů má smysl

ACSA

Vyplňujete každý semestr poctivě dotazníky k hodnocení kurzů, a přesto nevidíte žádnou změnu k lepšímu? Podle výsledků debaty 167 odborníků a studentů trápí tento problém většinu českých vysokých škol. Na sedmém ročníku celostátní konference v Brně, tentokrát na téma „Proč (se nechat) hodnotit aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“, se na tom koncem listopadu 2007 shodli zástupci 23 vysokých škol, studentských organizací, samospráv a senátů.

Majálesová Pavlač podvanácté

Tradiční multižánrový festival, který oslavuje konec semestru, je otevřený nejen studentům a pedagogům Fakulty sociálních věd UK. Letos se uskuteční v úterý 22. dubna 2008 od 14.00 do 22.00 hod ve fakultní budově Hollar – Smetanovo nábřeží 6, u Národního divadla. Vstupné bude jako vždy dobrovolné, občerstvení z kuchyně mistra Pigiho dostupné. Pavlač (www.pavlac.cz) patří mezi širší program oslav Majáles, jehož hlavní den bude 30. dubna.

Darujte krev se senátory!

Letos v dubnu uplyne 135. výročí narození Jana Janského, významného psychiatra a spoluobjevitele krevních skupin. Tuto událost se rozhodla podpořit i Studentská komora akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty UK tím, že velká část jejích členů půjde ve čtvrtek 10. 4. a v pátek 11. 4. darovat krev. Studentská komora akademického senátu vyzývá všechny zdravé studenty, aby se připojili k této akci. Sraz je v 9.00 před Transfuzním oddělením VFN, U nemocnice 2, Praha 2. Více informací se dozvíte na tomto webu.

O zajímavé vize v senátu nebude nouze

Jména dvacítky senátorů na další dva roky jsou již několik týdnů známá, stejně jako volební programy některých z nich. Aby však bylo aspoň zhruba jasno v tom, co od senátorů může akademická obec čekat, je třeba znát jejich návrhy a pozice. Studentům jsme položili tři otázky a pedagogům s ohledem na pracovní vytíženost jen jednu.

Politologové se zachovali nepolitologicky

Volby do AS byly ostře sledované, předcházela jim kritika stávajícího senátu a intenzivní kampaň slibující vše od jmenovitého výpisu hlasování senátorů až po odtržení IES od FSV. I vlastní sčítání bylo velmi napínavé, s ohledem na skutečnost, že k obsazení místa jednoho místa v AS vedl los.

Překvapení se nekoná, v senátu opět dominuje IES

Sestava dvacítky senátorů a jejich náhradníků pro období 2007-2009 je již jasná. Z celkového množství 3433 členů akademické obce se k volbám dostavilo 27,5 % lidí. Vzato po složkách, volilo 43 % pedagogů (75), 29 % studentů (831) a 10 % doktorandů (38). Jak ve své volební analýze uvádí politolog Petr Just, v senátu si pohoršili pouze zástupci IKSŽ (4), kteří přišli oproti minulým volbám o 2 mandáty na úkor teritorialistů (3) a sociologů (3). Ekonomové si podrželi 8 mandátů a sociologové 2. Ekonomové ve volbách uspěli tak jako v minulém období. Pomohla jim vysoká volební účast pedagogů i studentů. Zklamáním mohou být volby pro IKSŽ. Ačkoliv voliči z tohoto institutu tvoří téměř 30 % všech voličů na FSV, v senátu IKSŽ patří jen 20 % křesel. Naopak IES se 17 % akademické obce získal 40 % křesel. U ostatních institutů jsou tato čísla standardní: IMS 20 % a 15 %, IPS 17 % a 15 %, ISS 16 % a 10 %.

Barbora Osvaldová: Na každou schůzi musí senátoři prostudovat desítky stran materiálů

Předseda AS má na starosti nemálo povinností: reprezentuje senát a vede jednání s děkanem, tajemníkem či proděkanem, připravuje program jednání a plán zasedání, opatřuje podklad, zastupuje senát mezi zasedáními, účastní se kolegia děkana, zasedání AS UK atd. Docentka Osvaldová (IKSŽ) je předsedkyní současného AS FSV, jehož mandát se nachyluje ke svému konci.

Výstavy v jinonické hale

Stěny vstupní haly jinonického areálu nezůstanou ani v letním semestru prázdné. Od 17. března zde začne výstava „Vojáci českých zemí na sočské frontě 1915–1917“, kterou v polovině dubna vystřídá výstava prací studentů FHS. V květnu se pak mohou studenti, zaměstnanci i návštěvníci Jinonic seznámit s výsledky roční práce studentů kreativního modulu FHS o arteterapii.