Rubrika Fakulta a univerzita

Debaty o přejmenování FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie

Diskuse o navrhovaném přejmenování FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie, které navrhuje ředitel Institutu ekonomických studií Michal Mejstřík se uskuteční:

budova Opletalova: čtvrtek 30. října od 17.00 (aula 109)
budova Jinonice: úterý 4. listopadu od 17.00 (aula 1034)
budova Opletalova: středa 5. listopadu od 18.30 (aula 109)
budova Hollar: čtrvrtek 6. listopadu od 17.00 (místnost 215)

O přejmenování FSV se bude hlasovat na jednání Akademického senátu 18. listopadu 2008. Všechny články o přejmenování najdete na social.ukmedia.cz/prejmenovani. Názory pedagogů všech institutů si můžete přečíst na stránce FSV.

Jan Jirák: Zrušil bych magistrům ústní státnice a nahradil je klauzurami

Jan JirákJaké změny budou probíhat ve vysokém školství v následujících dvaceti letech? Jakým směrem se vydá celá studentská i pedagogická obec terciárních vzdělávacích institucí? Navrhnutá řešení na tyto nelehké otázky najdeme v Bílé knize neboli White paperu. Navazuje na zprávu OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), která pojednává o stavu českého vysokého školství.

Žijí mezi námi: Cyril Šimsa

Cyril ŠimsaZatímco studentům ani kantorům semestr ještě nezačal, v budově Hollaru panuje čilý rej. Z hloučků čekajících studentů zaznívají hlasy v několika jazycích: češtině zde statečně konkuruje angličtina, někdo náruživě debatuje německy či francouzsky. Právě studenti z cizích zemí jsou důvodem, proč má v těchto dnech napilno i Cyril Šimsa. Na FSV totiž zastává funkci vedoucího oddělení zahraničních styků a ti, kteří vážně uvažují o studiu mimo Českou republiku, s ním zcela jistě budou mít co do činění.

Na slovíčko s ředitelem Kolejí a menz

Mojmír BémKdyž jsem připravovala příspěvek do brožury pro prváky, který se měl týkat kolejí a menz, pojala jsem redaktorskou práci zodpovědně. Výsledkem byl téměř dvouhodinový rozhovor s ředitelem KaM Mojmírem Bémem, který se do brožury ani do Sociálu nevejde. Pokusím se vybrat alespoň to nejzajímavější, co částečně změnilo i můj osobní pohled na servírovaná jídla a chod kolejí.

Ekonomie není jen metoda

GrafOhrazuji se vůči jednomu z argumentů pro přejmenování FSV. V červnu letošního roku jsem dokončil studia ekonomie, ale až teď se dozvídám, že mi po celou dobu unikal základní fakt – ekonomie není společenská věda. Co jsem to tedy léta studoval? Až do dneška jsem byl přesvědčen, že šlo o problémy spojené s hospodářstvím, obchodem, trhem, o lidském jednání v podmínkách společnosti, společenský řád a jeho vztah k alokaci vzácných zdrojů, společenské a hospodářské instituce, organizaci společenských aktivit, peníze, nezaměstnanost, inflaci, prostě cokoli, co si člověk vybaví jako předmět ekonomie. Ne, nic takového, protože v ekonomii prý nejde o pochopení procesů světa okolo nás, jde tu o metodu! Nejde zde o řešení problémů a odpovědi na otázky, jež si společnost a mnoho z nás osobně dennodenně klade, ale zřejmě především o metodologický konformismus. Metoda ekonomie je zřejmě mocna vyplivnout odpověď na cokoli.

Informační brožura pro prváky

Příručka pro prváky

Vůbec poprvé studenti prvních ročníků Fakulty sociální věd dostali informační brožuru. Jste zvědaví, jak brožura vypadá? Neváhejte a stahujte (5 MB, PDF).

Flexibilitě se v posluchárnách neučí

DrobákySamostatnost, rozhodnost, organizační a komunikační dovednosti, analytické myšlení, flexibilita. Jen některé z pojmů, kterými dnešní zaměstnavatelé dláždí texty náborových inzerátů a kterými se ohání při prosévání uchazečů o pracovní místo. Jakou podobu takové dovednosti mají a jak se k jejich ovládání dopracovat, zjistí mnohý student až aktivní účastí v realitě pracovního prostředí, jinými slovy – praxí.

Tématem Sociálu pro květen 2008 byla kombinace práce a studia. Úvodekonomovéžurnalistésociologovéteritorialistémarketing a PR.

Od aktualizace dlouhodobého záměru až po zahraniční stipendia

HollarZasedání senátu, které trvalo téměř 5 hodin bylo plné důležitých rozhodnutí: schválení rozpočtu fakulty, aktualizace dlouhodobého záměru, harmonogram akademického roku.

Děkanovo slovo ke konci semestru

HollarByl jsem vyzván redakcí časopisu, abych se vyslovil ke “žhavým” tématům naší fakulty, jako je diskuze o jejím jménu, hodnocení vědeckých výsledků a s tím spojené možnosti financování po skončení výzkumného záměru, prostorová dislokace či jak vnímám(e) nový senát fakulty.

Julínkovi se u ekonomů líbilo

Julínek

Dlouhou sérii přednášek, pořádaných Ekonomickým klubem studentů IES, zakončil diskusní seminář se současným ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Ten do Opletalky dorazil i s kolegy ze svého reformního týmu, jehož nedílnou součástí jsou i dvě poradkyně, které na IES vyučují předmět Economics of Ageing.