Rubrika Fakulta a univerzita

Fakulta potřebuje agilního šéfa do těžkých dob

Jiří PešekNový děkan FSV se svého úřadu ujme v době, kdy bude vrcholit dopad světové finanční a hospodářské krize na Evropu a v tom rámci i na českou společnost. Jeho prioritním úkolem nutně bude mírnit důsledky působení této nepříznivé situace na fakultní vědeckou i učitelskou práci, resp. na fakultní pedagogický a tvůrčí tým jako na sociální celek.

Děkana čeká konfrontace s náročnou situací uvnitř i vně fakulty

Martin PotůčekFakulta, přestože na ní studuje, učí, zkoumá a administruje mnoho kompetentních lidí, trpí tím, že je rozseta na tolika místech. Ani nedávný spor o název jí na soudržnosti nijak nepřidal. Vidím i rezervy ve způsobu, jakým je řízena a spravována.

Vedení fakulty v nejistotě aneb kdopak půjde z kola ven

FSVPoslední dny přinesly ostrý spor mezi Akademickým senátem FSV a vedením fakulty, a to hned na několika frontách. Na té první vyrazil Institut ekonomických studií se silnou podporou senátorů na tažení za rychlé a efektivní řešení problému propagace fakulty. Na druhé zase AS FSV ostře kritizuje hodnocení kurzů a žádá děkana o vyvození příslušných personálních důsledků.

FSV sladí Evropu

EU2009.CZLogo českého předsednictví Evropské unii díky pestrosti nelze přehlédnout. Stejně jako poutač je ale pestrá i paleta činností a osob, které v českém předsednictví nějakým způsobem figurují. A nemusí se vždycky jednat o vrcholné pozice. O tom, jak Česko řídí Evropu, ostatně mohou zasvěceně mluvit i někteří absolventi a studenti FSV. Sami se totiž na těchto aktivitách podílejí.

Fakulta má tři nové profesory

jmenování profesorůEkonom Karel Janda, sociolog Hynek Jeřábek a historik Jaroslav Kučera jsou od dnešního dne profesory. Ve Velké aule Karolina je na návrh Vědecké rady UK jmenoval prezident Václav Klaus. Celé řízení trvalo téměř rok a půl.

Soutěž na logo fakulty

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje soutěž na logo fakulty.

Martin Gregor: Ekonomové jsou příležitostí, ne hrozbou

Přejmenování„Zvítězily neopodstatněné obavy z toho, že by ekonomové na základě názvu začali utlačovat ostatní,“ vysvětluje Martin Gregor, co podle něj rozhodlo o odmítavém stanovisku senátu. „Do opakování tohoto projektu bych nedal ani joul energie, protože mě baví pracovat, ne lobbovat senátory. A to je to hlavní, co chybělo k úspěchu.“

Data z průzkumů je nutné brát s rezervou

PollPrůzkum mezi studenty o jejich názorech na návrh přejmenovat Fakultu sociálních věd, který Sociál v listopadu provedl a publikoval v minulém čísle časopisu, se vedle děkovných a pochvalných reakcí setkal i s ostrou kritikou. Za konstruktivní připomínky jsme rádi, některé výtky byly oprávněné méně. Hlavní chybou průzkumu bylo, že v článku nebyla kriticky zhodnocena metoda sběru dat, a výsledky si tak kladly nároky na větší reprezentativnost, než mohly mít.

Studentům změna jména nevadí, preferují ale současný název

PřejmenováníCo si studenti myslí o návrhu přejmenovat fakultu? Souhlasili by se změnou názvu? A vědí o tom vůbec? Tyto otázky trápily i časopis Sociál, proto provedl mezi studenty vlastní výzkum. Celkem se ho zúčastnilo 326 respondentů. Pro srovnání při velkém průzkumu Sociálu v květnu 2006 se šetření o volebních preferencí studentů zúčastnilo jen 130 lidí. Výzkum probíhal dvěmi způsoby, elektronicky a pomocí tištěných dotazníků. Podařilo se sehnat dostatečný počet respondentů z každého institutu, konkrétně 93 z IES, 63 z IMS, 57 z IPS, 52 z ISS a 61 z IKSŽ.

Senátoři odmítli přejmenování fakulty na FSVE

Plán přejmenovat FSV na Fakultu sociálních věd a ekonomie neuspěl. Akademický senát dnes návrh zamítl, pro změnu jména hlasovalo osm senátorů z Institutu ekonomických studií, všichni ostatní byli proti. Návrh, který několik měsíců vyvolával vášnivé debaty, tak končí prohrou příznivců slova ekonomie v názvu.