Rektor udílel ceny, FSV ostrouhala

rektor Václav Hampl

Rektor Univerzity Karlovy každoročně uděluje ceny těm nejlepším absolventům UK. Stalo se tak i letos, kdy bylo oceněno hned 7 studentů. Ale nebyl mezi nimi ani jeden z humanitně zaměřených oborů. Proč? Společenskovědní fakulty jednoduše pro rok 2011 nikoho nenavrhly.

Václav Hampl má jako rektor řadu povinností. Udílení tradiční ceny jistě patří mezi jednu z těch příjemnějších. Ve čtvrtek 26. ledna tak v Malé aule Karolina rozdal sedm cen studentům a absolventům bakalářských a magisterských oborů, kteří dosáhli výborných výsledků nejen ve vědecké činnosti, ale i v oblasti sportu či kultury.

A nejde jen o cár papíru, který se založí do šuplíku. „Ocenění dostávají diplom, který osvědčuje udělení ceny, a také peněžitou odměnu,“ vysvětlil prorektor pro studijní záležitosti doc. ThDr. Martin Prudký.

Jak si můžete přečíst i v obsáhlém článku o nejrůznějších cenách udílených studentům (Za diplomku ocenění a peníze? I to je možné), cena se udílí v pěti kategoriích. První z nich je Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů, jíž letos získal absolvent plzeňské Lékařské fakulty Ondřej Vyčítal a také absolventka bakalářského programu na Lékařské fakultě v Hradci Králové Lucie Nováčková.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů letos získal Petr Kohout z Přírodovědecké fakulty a jeho kolegyně z bakalářského programu Jitka Šlegerová. Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů si vysloužili magistr Marek Vinklář z Husitské teologické fakulty a Marie Hlaváčová z Katolické teologické fakulty.

Ocenění se pravidelně udílí i učitelům, kteří mají svou vlastní Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia. Tu tentokrát vybojoval Michal Pitoňák z Přírodovědecké fakulty. A pak je tu ještě jedna cena, ta pátá. Jde o Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů. V roce 2010 ji získala Dana Smrčková z IKSŽ, letos není oceněn nikdo. A to z již zmiňovaného jednoduchého, ale poněkud nepochopitelného důvodu – společenskovědně zaměřené fakulty nenominovaly žádného kandidáta, který by se o ocenění spojené s odměnou 10 000 korun ucházel. Důvod, proč se nikdo z FSV klání neúčastnil, se nám zatím nepodařilo zjistit.

 

Profily oceněných

MUDr. Ondřej Vyčítal – Lékařská fakulta Plzeň (magisterské studium)

Ondřej Vyčítal absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství k 2. 6. 2011. Studoval s vynikajícími studijními výsledky – průměr za celé studium 1,16. V průběhu studia absolvoval v roce 2007 měsíční stáž na Experimental Surgery researche laboratories at the University of Regensburg Medical Center in Regensburk, Germany – přednosta prof. E. K. Geissler, PhD.; a v roce 2008 měsíční stáž na Klinik und Poliklinik fur Chirurgie, Klinikum der Universitat Regensburg (oddeleni brisni chirurgie) – přednosta prof. H. J. Schlitt. V letech 2008–2011 se podílel na výzkumných a experimentálních projektech CHK FN Plzeň. Je spoluautorem pěti publikací a mnoha přednášek.

 

Bc. Lucie Nováčková – Lékařská fakulta Hradec Králové (bakalářské studium)

Lucie Nováčková s vyznamenáním absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra k 13. 6. 2011. Po celou dobu studia patřila k vynikajícím studentům a byla hodnocena pouze známkami výborně, včetně bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky. Lucie Nováčková pracuje jako staniční sestra na Resuscitační a víceoborové jednotce intenzivní péče v Oblastní nemocnici v Kolíně. Během studia zúročila i zkušenosti z dvouletého pracovního pobytu ve Velké Británii v Kentu v nemocnici Medway Maritime Hospital Gillingham, kde pracovala na jednotce intenzivní péče. Od roku 2009 působí jako lektorka ARIP v Oblastní nemocnici Kolín v odborném a speciálním modulu, od roku 2011 se podílí jako lektor na kurzu Kardiopulmonální resuscitace v Oblastní nemocnici Kolín.

 

Mgr. Petr Kohout – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

Petr Kohout absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin k 19. 9. 2011. Ještě před obhájením diplomové práce byl prvním autorem impaktované publikace (IF=2,571) a jediným českým spoluautorem na publikaci s IF 4,411, kde je vedoucím autorem jeho školitel doktorského studia Dr. Leho Tedersoo z Univerzity v Tartu, Estonsko. Přestože Petr Kohout dokončil teprve magisterské studium, rozsah a kvalita jeho obhájené diplomové práce odpovídá požadavkům na studium doktorské.

 

Bc. Jitka Šlegerová – Přírodovědecká fakulta (bakalářské studium)

Jitka Šlegerová absolvovala bakalářský studijní program biochemie, obor biochemie k 14. 6. 2011. Je talentovanou biochemičkou s multidisciplinárním přesahem do oblasti nanotechnologie a syntetické materiálové chemie. V průběhu studia se zapojila do výzkumného programu Laboratoře glykokonjugátu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, orientovaného na vývoj nových fluorescenčních sond založených na specifických vlastnostech diamantových nanočástic. Nyní pokračuje ve studiu biochemie jako studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu na Přírodovědecké fakultě.

 

Mgr. Marek Vinklář – Husitská teologická fakulta (magisterské studium)

Marek Vinklář absolvoval navazující magisterský studijní program humanitní studia k 8. 9. 2011. Obhájil na výbornou diplomovou práci na téma „Mandějská astrologie a magie“, kterou vedoucí práce a oponent vysoce hodnotili a navrhli ji na ocenění a publikování. Marek Vinklář je členem redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra, začíná publikovat odborné články a recenze a velice aktivně a úspěšně se zapojil do badatelské činnosti katedry religionistiky HTF. Nyní pokračuje ve studiu judaistiky jako student prvního ročníku doktorského studia na HTF.

 

Mgr. Marie Hlaváčová – Katolická teologická fakulta (bakalářské studium)

Marie Hlaváčová absolvovala bakalářský studijní program teologie, studijní obor teologické nauky k 8. 9. 2011. V celém svém studiu prokazovala píli a hluboký zájem. Obhájila bakalářskou práci „Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle novozákonní janovské tradice“. Bakalářská práce je příkladem velmi nadprůměrného zpracování dílčího teologicko-spirituálního tématu. Nyní pokračuje ve studiu teologie v navazujícím magisterském studijním programu na KTF.

 

Mgr. Michal Pitoňák – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

Michal Pitoňák absolvoval navazujici magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie a geografie pro střední školy k 2. 6. 2011. Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ představuje zřejmě první diplomovou práci obhájenou na Přírodovědecké fakultě věnovanou problematice geografie sexuality. Jejím cílem bylo především představit a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Práce mimo jiné potvrdila vysokou relevanci studia sexuality v české společnosti, kterou autor doložil citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu a problematiky sexuálních menšin v Česku. Michal Pitoňák nyní pokračuje v doktorském studiu geografie.

537 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.