Archiv strana 71

Lenka Rovná: 15 let je závazek do budoucna

Na Fakultě sociálních věd jsem působila již od jejích počátků v letech 1990 a 1991, učila jsem tehdy na politologii Komparace politických systémů západní Evropy a především Velké Británie ještě jako externí učitel.

Michal Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje načrtnutou v roce 1993

Na úvod bych chtěl uvést, že ačkoliv mnohé univerzity patří k velmi dlouho fungujícím institucím a ctí tradici, vývoj univerzitního uspořádání a vzdělání se nezastavil a je všude ve světě předmětem vášnivých diskusí.

Lubomír Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku

Jsem přesvědčen, že jsme jako fakulta dále, než by odpovídalo věku teenagerů. Za to je třeba vyjádřit vděčnost: byla to naše „alma mater“ Univerzita Karlova, jež nám dala do vínku svou reputaci a tradici k dobru: díky této gravitační síle – a díky obnoveným akademickým svobodám- byli přitahováni ti nejlepší do fakultní obce akademické, a to do obou komor, učitelské i studentské.

Miloslav Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce

Fakulta sociálních věd formálně ustavená 1. června 1990 je fakultou, která vznikla jako výslednice dvou lidských pudů či – mírněji řečeno – pohnutek, které obvykle k zakládání fakult nevedou – ale doba byla jiná, vždyť od listopadu 1989 uplynul přesně půlrok: doba ještě byla plná nadějí a víry, ochoty experimentovat a dokonce, čemuž se věřit nechce, utahovat si opasky. Ty pohnutky byly dvě – pud sebezáchovy a odpor k neochotě měnit status quo.

Martin Gregor: Pokrok navzdory

S Fakultou sociálních věd, konkrétně s IES a IPS, mám zkušenost trvající právě deset let. Za tu dobu jsem zaznamenal obrovský vývoj. Stačilo ale, abych nedávno detailně nahlédl do střev fakulty, a zjistil jsem, že velká část pokroku se odehrála spíše navzdory fakultě než jejím přičiněním.

Jan Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina

Jan Jirák

Pokud to správně počítám, Fakulta sociálních věd existuje jednu čtyřiačtyřicetinu existence Univerzity Karlovy, což věru není dlouhá doba. Přesto mám pocit, že se naše fakulta stala pevnou, nápadnou, respektovanou a samozřejmou součástí univerzity, a to je podle mého soudu velký úspěch. Na začátku 90. let to zdaleka tak samozřejmě nevypadalo. Hranice mezi bytím a nebytím fakulty byla tenčí, než se dnes zdá uvěřitelné.

Těžká matematika kosí čtvrtinu ekonomů

Jak silná ve skutečnosti je obávaná metla ekonomů: Matematika I a II? Dávají čísla vůbec nějakou naději projít do dalšího ročníku? Nápovědu může dát tabulka neúspěšných, kterou si matematik Miroslav Zelený vede od roku 1997.

E-klub s novou krví

Mohlo by se zdát, že studenti na IES mají málo studijních povinností. Po večerech totiž dobrovolně navštěvují přednášky a ještě za ně pořadatelům děkují. Hlavní roli v těchto unikátních ekonomických představeních hrají guvernéři bank a režii drží pevně v rukou E-klub.

Ekonomové to rozjeli na vánoční besídce

E-klub pořádá nejen přednášky, ale také společenské akce. V říjnu to byl dobrodružný Den prváků a 14. prosince přišla společenská akce roku, Vánoční večírek IES.

Zapař, politologu!

Kantův kategorický imperativ „Zapař“ vyzýval – jako i vloni – politologickou populaci k bujarému veselí. Všepolitologický slet na Mikuláše byl zároveň příležitostí pro kandidáty do spolku Studenti IPS, kteří tady mohli působit na vysoce koncentrované politologické voličstvo. A tak se taky stalo.