Archiv strana 70

Stipendia snad budou spravedlivější

FSV rozdělila v minulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchových stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun). Dalším problémem rozdělování stipendií je rozdílná šance studentů stipendium získat.

Senát zase ovládli žurnalisté s ekonomy

Fakulta si úspěšně zvolila nový dvacetičlenný akademický senát. Zasedá v něm 8 ekonomů, 6 žurnalistů a zbytek připadl Jinonicím. Nový senát se již sešel a do svého vedení opět zvolil Barboru Osvaldovou.

Jednotný bakalář na FSV?

Tříleté studium sociálních věd bez ostré specializace jako dnes je vize staronového děkana Jana Ámose Víška. Na přímou otázku to potvrdil Sociálu na tiskové koneferenci, kterou děkanát pořádal u příležitosti 15. výročí založení fakulty 7. prosince. Podle děkana by se nejednalo o zcela sjednocené studium, ale více než polovina kurzů by byla společných.
<!–more–>

Absolvent takto nastaveného bakalářského cyklu by měl být flexibilnější a lépe si vybrat svou případnou magisterskou specializaci. Na otázku, zda má ve světě nějaký příklad takového studia, děkan uvedl, že se jedná o obecný trend a že z evropských škol se tomu blíží například ženevská univerzita.

Děkanova myšlenka působí při současném stavu fakulty, jejíž instituty mezi sebou málo spolupracují, velice odvážně a revolučně. V obecných diskusích na senátu se také nesetkává s velkou podporou.

V současnosti se jsou všem bakalářům fakulty společné jen tzv. úvody. Ty však často patří k těm nejméně oblíbeným kurzům. Sjednocování studia tedy zatím neprobíhá. „Rád bych však na toto téma vedl s ostatními kolegy diskusi,“ uvedl děkan.

Jiří Havel: Ze šéfa katedry vicepremiér

Garant bakalářského studia na IES Jiří Havel nejspíš nahradí Martina Jahna na postu vicepremiéra pro ekonomiku v Paroubkově vládě. Zůstane i přesto na fakultě?

O volby nebyl na FF zájem

Účast ve volbách do studentské části Akademického senátu Filozofické fakulty dosáhla v prvním kole 2,96 %, ve druhém kole dokonce 1,58 %. Minimální účast 30 % nebyla dosažena, takže rozhodující bude třetí kolo, které proběhne 4. a 5. ledna. V němž se již na účast hledět nebude. „Tak je to na naší fakultě běžné. Sami kandidáti dokonce svou kampaň rozběhnou až před třetím kolem,“ uvedl Jakub Jareš, zástupce FF UK ve velkém senátu.

Aktivní studenti měli v Brně konferenci

Rozvoj studentských organizací byl tématem konference, na kterou do Brna přijelo téměř 160 senátorů a aktivních členů studentských spolků ze všech koutů republiky. Jen osm z nich však pocházelo z Univerzity Karlovy.

Nový 29letý děkan FF UK má reformní plány

Čerstvý vzduch na nejstarší pražskou fakultu chce přivést PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (29), nově zvolený děkan Filozofické fakulty. Jinak také slovakista, zastupitel města Dačice, náměstek ředitele Národního muzea a člen KDU-ČSL. Své členství ve straně sice kvůli hrozícímu střetu zájmů pozastaví, ale jeho politické konexe nazmar nepřijdou.

Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy

Většina z našich současných studentů fakulty nastoupila již v době, když měla fakulta pět institutů a sídlila ve třech budovách – v Hollaru, Jinonicích a Opletalce. čas, kdy se v Hollaru tísnily tři instituty a na velké přednášky „úvodů“ se jezdilo do Ládví nebo do Vokovic nám nyní přijde jako vzdálená minulost.

Barbora Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty

1. Když jsme se vrátili 17. listopadu 1989 večer domů, svolávali jsme se s přáteli, protože jsme se během pochodu z Albertova a policejního zásahu ztratili. A volali také studenti – tehdejší Fakulty žurnalistiky – že je spousta raněných a radili se, mají-li jít do stávky. Ta stávka skutečně začala.

Jan Ámos Víšek: Naše vysoké renomé nebude lehké udržet

Patnáct let existence UK FSV se zdá být proti více než šest a půl století věku University jako mžiknutí oka. Přesto tato krátká historie představuje mnoho práce kantorů, administrativních pracovníků a studentů. Renomé fakulty je vysoké díky osobnostem, které na ní od sametové revoluce působily a získaly si vážnost a uznání v akademické obci doma i v zahraničí svými vědeckými výsledky, aktivitou v národních i mezinárodních organizacích atd.
<!–more–>

Je vysoké díky dobře zajištěné administrativní činnosti, která z fakulty učinila standardní, dobře fungující součást University. Je vysoké také proto, že spolupráce vedení fakulty a jejího senátu byla oboustranně zodpovědná a vztahy mimořádně korektní a vstřícné.

Renomé fakulty je vysoké díky úrovni studentů, díky úspěchům a oceněním v různých cenách a soutěžích, díky počtu mimofakultních podpor a stipendií určených na zahraniční stáže a studentské vědecké projekty a také díky uplatnění na zahraničních universitách. Konečně pak je vysoké díky pověsti absolventů, kteří nacházejí mimořádné uplatnění a vracejí fakultě její péči naprosto neformální representací v každodenní práci. Využívám této příležitosti, abych za vše toto poděkoval.

Vysoké renomé fakulty však nebude jednoduché udržet. Vědecké výsledky nepřicházejí samy od sebe a navíc jejich hodnocení je stále přísnější a mezinárodní konkurence tvrdší a tvrdší. Mladí kantoři a badatelé se musí od někoho „naučit“, jak se to dělá, získat zkušenosti doma i ve světě a stát se osobnostmi, které budou vzorem dalším generacím studentů.

Zvládnutí manažerských výzev, a to na všech úrovních organizace fakulty, bude stálé náročnější, tak jak se svět okolo nás stává stále komplikovanější, a to po všech stránkách, počínaje právními normami, přes administrování mezinárodních styků a vědeckých projektů až po výpočetní techniku.

Korektní a vstřícné vztahy mezi všemi částmi fakulty nejsou jistě postačující podmínkou pro dobrý chod fakulty a pro pohodu na ní, ale jsou věcí nutnou. Úroveň studentů nezávisí jen od jejich dobrého výběru při přijímacích zkouškách, ani jen od zodpovědné práce přednášejících, ale především od mravenčí píle, jasné cílevědomosti a nezlomné vůle pracovat na sobě samých.

To, že diplom z naší fakulty je velkou devizou v začátcích profesní kariéry není věc jednou provždy daná. Zasloužili se o to absolventi, a jsem přesvědčen, že nikoliv jen svými vědomostmi, ale daleko více svými dovednostmi, flexibilitou, budováním individuálních CV již v době studia a zejména celkovou vyzrálostí.

Proto se obracím na Vás, na všechny, kterým fakulta přirostla k srdci. Dobrá pověst fakulty, její úroveň a bezproblémové fungování nejsou maličkosti. Skládají se však z mnoha maličkostí, které je nutné den co den dělat a snažit se je dělat zodpovědně a dobře, ať už je to na poli pedagogickém, badatelském, administrativním či studijním.

Obracím se i na Vás, kteří nejste přímo na fakultě, ale podporujete nás ať už jakýmkoliv způsobem. Zachovejte nám svoji přízeň, jsme za ni opravdu vděčni.

<em><strong>Jan Ámos Víšek</strong>
děkan FSV UK</em>

<blockquote><strong>Související články:</strong>
Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy
B.Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty
L.Rovná: 15 let je závazek do budoucna
M.Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje
L.Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku
M.Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce
M.Gregor: Pokrok navzdory
J.Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina</blockquote>