Archiv strana 56

Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?

Úvod do ekonomieJe podzim roku 2005 a v napůl zaplněné velké jinonické aule je naprosté ticho. Právě probíhá přednáška z úvodu do ekonomie pro neekonomy. Profesor Hlaváček na grafu vysvětluje leontiefskou technologii, krajní to případy izokvant produkční funkce z pohledu substituovatelnosti vstupů, kdy je nutné vstupy zvyšovat proporcionálně, protože jejich substituovatelnost je nulová.

Děkan: Nevadí, že všechno zapomenete

Během diskuse o hodnocení kurzů s děkanem Víškem zazněly zajímavé myšlenky o tom, jak se mají studenti učit a co chtějí bohaté firmy, ve kterých chtějí všichni pracovat.

Rektorát chce rozdat studentům miliony

peníze Studentským spolkům na Univerzitě Karlově se blýská na lepší časy. Rektorát přišel s předpisem, který by usnadnil spolkům cestu k financím i stálému zázemí. Peníze budou určeny jen takovým spolkům, které mají právní subjektivitu. Neregistrovaná sdružení budou podporována jen výjimečně. Navíc musí spolek působit na nejméně dvou fakultách a mít minimálně 50 členů.

Michal Kubát: Střední Evropa je politicky vyspělá

Michal Kubát

Politolog Michal Kubát patří k výrazným tvářím Institutu mezinárodních studií. Jeho Úvod do politologie získal loni ocenění zlatý kurz. Věnuje se především střední Evropě a tak se náš rozhovor točil zejména kolem ní. Zajímalo nás, co autor knihy Postkomunismus a demokracie: Politika ve středovýchodní Evropě říká na současnou „krizi“ našeho regionu a jak dalece jsme se už dostali z porodních bolestí demokracie.

Budeme učit praktickou politologii, říká rektor Cevro institutu

Elitnost a exkluzivita politologie na FSV je už dávno minulostí. Kromě zavedených univerzit v Brně a Olomouci lze obor více či méně příbuzný politologii studovat na řadě regionálních univerzit, přičemž všechny z nich se svými nároky na studenty snaží získat pro svá pracoviště to, co Fakultě sociálních věd udělují písmena UK.

Nepovolená reklama na webu ekonomů?

Na webových stránkách Institutu ekonomických studií mohou návštěvníka překvapit loga velikánů českého průmyslu a služeb. Podle pravidel CESNET má přitom být komerční reklama na webových stránkách vysokých škol zakázána. V pravé části úvodní stránku webu ies.fsv.cuni.cz jsou přitom pod sebou srovnána loga společností Transgas, McKinsey, ČEZ, ČS a ČSOB. Zákon přitom říká, že pro reklamu je akademická půda vysloveně nepřátelským územím.

Halloweenská párty ekonomů

V luxusním hudebním klubu Vertigo v Havelské ulici se v pondělí 30. října sešli studenti IES, aby pořádně oslavili první měsíc ve škole, Helloween, a aby poznali nové přátele.

Petrusek dostal platan, medaili i grepový džem

Pátek třináctého se považuje za nešťastný den. Konferenci Chaos a řád ve společnosti a v sociologii, pořádnou k 70. narozeninám profesora sociologie Miloslava Petruska právě v pátek 13. října, však smůla rozhodně neprovázela.

Ekonomové stále hladoví

V minulém semestru jsme v Sociálu psali o očekávané instalaci automatu na bagety v Opletalce. Věc se ale „zasekla“ a automat nikde.

Videožurnál – svět okem studentské kamery

Studium žurnalistiky je výzvou již od prvních měsíců. Během výuky si studenti mohou vyzkoušet, jaké to je skutečně a zodpovědně informovat nejen své okolí, ale i veřejnost, praktická tvorba je od začátku neoddělitelnou součástí studia. Audiovizuální počiny budoucích žurnalistů můžete sledovat na Videožurnálu, který přes léto získal novou podobu.