Archiv strana 39

Emoce stranou, vraťme se k argumentům

Miro Grznár

A je to tady! Po půl roce snažení se tedy ke stipendiím na zahraniční pobyt veřejně vyjádřil senátor, který se účastnil schvalování. Radost, kterou to ve mě probouzí, je ovšem zkalena rozčarováním ze stylu i obsahu vyjádření kolegy Borila Šopova. Emoce teď ale musí jít stranou. Je třeba vrátit se k argumentům.

O nás bez nás

Boril Šopov

Akademický senát se poslední dobou stával terčem různých výtek. Myslím si však, že nemá smysl se je snažit vyvracet, často totiž nejsou příliš věcné, anebo se týkají věcí mimo kompetence AS. Velmi aktivní se v tomto smyslu jeví kolega Miro Grznár, který, aniž by se účastnil relevantních zasedání, se do AS opírá velmi často. Zasedání AS jsou veřejná, stejně jako projednávané dokumenty. Hosté mají dokonce možnost se na zasedáních k projednávaným věcem vyjádřit. Myslím, že tedy bylo plno času se do diskuse zapojit.

Vladimír Dlouhý: V přijímacím řízení projevte selský rozum

Vladimír Dlouhý - foto: LN

Investiční bankéř. Povolání, které, ač zahalené tajemstvím, je na vrcholu žebříčku vysněných zaměstnání většiny studentů ekonomie. Vladimír Dlouhý ekonomii také studoval. Nyní ji vyučuje na IES a u investiční banky Goldman Sachs pracuje jako konzultant. Když jsme po něm chtěli informace o nejziskovějších projektech GS a o aktivitách v ČR, nebyl příliš sdílný: „Investiční banky nemají příliš ve zvyku mluvit o svých produktech a klientech.“

Nová podoba bakalářských zkoušek: Na co se mě budou ptát?

zkouška

To, že studenty třetího ročníku bakalářského studia oboru Sociologie a sociální politika čekají v tomto roce závěrečné zkoušky, není žádná novinka. Zajímavé však je, že otázky z teoretické sociologie se za tři roky již potřetí změní. Na jejich podobě se v této chvíli pracuje.

Švejnar: UK by měla být nejen nejstarší, ale také nejlepší

Jan Švejnar

Deset dní před volbou prezidenta přijel na Univerzitu Karlovu diskutovat jeden z kandidátů na tuto funkci, ekonom Jan Švejnar. Debata se týkala hlavně ekonomických témat, studenty však zajímaly také otázky evropské integrace, vysokých škol či plánované protiraketové obrany.

Změny ve fungování menzy a bufetu Jinonice

Zasedám v OSN, NATO a EU. Chcete také?

EU - NATO

V letošním roce začíná druhý ročník Pražského studentského summitu (PSS), navazujícího na jedenáctiletou tradici Pražského modelu OSN. O co se jedná? Myšlenka PSS se zrodila v průběhu roku 2006 v hlavách členů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), shodou okolností studentů IMS FSV UK. V celé Evropě se konají desítky různých simulací různorodých organizací. Jedná se o projekty národní, mezinárodní, středoškolské i vysokoškolské. Takových, které by simulovaly činnost několika klíčových organizací současně a byly určeny pro středoškoláky a vysokoškoláky zároveň, je však jako šafránu.

Studentští senátoři, kde máte omluvenky?

účast senátorů AS FSV UK

Jednání Akademického senátu zaberou obvykle jen několik hodin v měsíci. Dokázali je právě dosluhující senátoři pro své voliče obětovat? Podle zápisů ze zasedání jsme zpracovali statistiku docházky senátorů od prosince 2005 do října 2007. Vyplývá z ní, že studentská komora byla plně obsazená jen výjimečně, několikrát dokonce vůbec nefungovala.

Kam směřují teritoriální studia?

Snad pro každého studenta IMS je noční můrou dotaz, co to vlastně studuje. Mezinárodní teritoriální studia (MTS) jsou relativně novým a neznámým oborem, jehož zaměření není příliš jasné, a proto se nedá jednoduše vysvětlit. Zeptali jsme se proto pedagogů z IMS, co si pod pojmem „mezinárodní teritoriální studia“ představují, jak se obor liší od podobných oborů ve světě a jak by se měl dále vyvíjet.

Virtuální výuka na nejstarší středoevropské univerzitě

Moodle

Slovo moodle je nesrozumitelnou zkratkou tvořenou několika cizími výrazy, v angličtině je to však také sloveso, které popisuje líné bloumání a bezstarostnou hravost vedoucí k tvořivosti. To vystihuje povahu aplikace Moodle. Jde o volně šiřitelný software sloužící k vytváření online výukových kurzů. Vznikl v roce 2002 v Austrálii a rychle se rozšířil do celého světa – existuje např. norský, řecký, čínský, arabský nebo baskický Moodle, brzy se objevila i česká mutace.