Sociologové se vzbouřili kvůli rozřazování do magisterských zaměření

Studenty magisterské sociologie čekalo jen několik dní před začátkem akademického roku nepříjemné překvapení. Ti, kteří měli zájem o zaměření Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie, se totiž dozvěděli, že pro velký zájem bude počet studujících omezen. Ti, kteří nesplní kritéria, budou přeřazeni jinam. To si ale studenti nenechali líbit.

Pod otevřený dopis adresovaný řediteli Institutu sociologických studií Martinu Hájkovi, garantovi magisterské sociologie Milanu Tučkovi i vedoucímu zaměření Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie Hynku Jeřábkovi se podepsalo přes sto lidí – dotčení studenti, absolventi i někteří z nižších ročníků. V dopise se ohrazují proti netransparentním pravidlům rozřazování do jednotlivých zaměření magisterského studia. Jen několik dní před začátkem akademického roku se totiž dozvěděli, že se kvůli velkému počtu zapsaných do daného zaměření nemusí dostat. A aby toho nebylo málo, zcela odlišné informace jim následně sdělilo studijní oddělení.

Napříjemné překvapení

Čtyři dny před začátkem akademického roku dostali studenti od vedení institutu email, v němž bylo podrobně popsáno, jak výběr do zaměření Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie proběhne. Mezi kritérii byl vedle celkového prospěchu také prospěch v bakalářských kurzech statistiky, matematiky a metodologie, absolvované výběrové magisterské kurzy, praxe ve výzkumné agentuře a pro studenty přicházející z jiných škol seznam absolvovaných kurzů statistiky a analýzy dat a metod. Vše měli odeslat vedoucímu zaměření Hynku Jeřábkovi. Do tří dnů!

Studenti se bouří

Právě šibeniční termín i dopředu neznámá kritéria výběru byla pomyslnou poslední kapkou. Sociologové se rozhodli jednat a proti takovému způsobu jednání se ohradit. Během několika dnů byl zformulován otevřený dopis. V něm kritizují omezování zaměření i v obecné rovině: Cílem univerzitního vzdělání by mělo být vychovat absolventy připravené věnovat se svému oboru, nikoliv jejich profesní zájmy omezovat.“ Dalším odůvodněním protestu byl právě termín, v němž bylo studnetům oznámeno, že dojde k jejich přerozdělení. Přitom i v zákoně o vysokých školách se píše, že kritéria pro přijetí musí být zveřejněna nejpozději čtyři měsíce před příjimacími zkouškami. „Domníváme se, že výše uvedené informace (kritéria výběru – pozn. red.) měly být sděleny studentům v době, kdy měli možnost nějak daná kritéria ovlivnit, tedy na začátku jejich bakalářského studia,“ píše se dále v dopise. „Jedině tak by měli možnost pracovat na svých známkách, zapisovat si magisterské kurzy anebo se zaměřit na získání nepovinné praxe ve výzkumné agentuře. V tuto chvíli však nemohou již ani studenti nižších ročníků zpětně ovlivnit své známky a dosáhnout profilu, který by odpovídal dodatečným požadavkům na přijetí do zvolené specializace.“

Signatáři se podivují i nad tím, proč je počet studentů v zaměření omezován, když kapacita kurzů zaměření omezená není. Pozastavují se také nad formulací z informačního emailu, která uvádí možnost si vybrat povinné kurzy této specializace a po roce úspěšného studia požádat o přestup.“ Problém počtu studentů v zaměření se tedy teoreticky pouze posouvá o rok.

Studentů je moc a nemají na to, píše vedení

Nedlouho po zaslání dopisu se pobouření studenti dočkali odpovědi garanta magisterské sociologie Milana Tučka. Vysvětlil jim, že počítá s kontaktní výukou, pro níž je optimální počet studentů nutností. Ideální počet by se měl pohybovat mezi 15 a 18. Zároveň konstatuje, že zejména v příjimacích zkouškách se ukazuje, že někteří studenti navzdory bodovému zisku „neprokázali dostatečné znalosti a kompetence pro vstup do zaměření.“ „K výběru studentů jsme již na tomto zaměření přistoupili, a to podle stejných kritérií, která byla rozeslána letos (a která považuji za objektivní, protože nejde o výsledek jednoho testu),“ píše dále Tuček.

Jak to bude dál?

V neoficiálním emailu, který ředitel institutu Hájek adresoval jedné z autorek otevřeného dopisu, stojí, že letos ještě ke změnám rozřazení nedojde. Pro další roky už budou ale studenti kvůli omezené kapacitě vybíráni podle nastavených kritérií. To se samozřejmě nelíbí současným bakalářským studentům zejména ze třetího ročníku, protože většina z nich už nemůže žádným způsobem ovlivnit své známky z klíčových kurzů.

Sociologové nezůstali jen u dopisu. Zástupce ISS v Akademickém senátu Miro Grznár informoval o dění na institutu i na říjnovém zasedání AS.

584 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.