FSV možná vyhodí dalšího studenta za opsanou seminárku

tahakTo, že se po aféře plzeňských práv zásadním způsobem zostří bezpečnostní opatření, která mají včas odhalit plagiátory v řadách vysokoškoláků, musí být jasné téměř každému studentovi. I přesto se ale nacházejí takoví, kteří pravidel publikační etiky nedbají, a na ty si pak tvrdým způsobem posvítí disciplinární komise. Ani Univerzita Karlova není v tomto směru bez poskvrny.

Čtyři ze studentů Fakulty sociálních věd pociťují v těchto dnech velkou nejistotu. Jejich další působení na vysoké škole je totiž ohroženo kvůli plagiátorství a podvádění u zkoušky. Disciplinární komise na svém zasedání v květnu a červnu projednala čtyři přestupky studentů IMS a ISS, a navrhla sankce. Osudy studentů jsou momentálně v rukou děkana Jakuba Končelíka.

Už od dětství rodiče dětem vštěpují, že lhát a podvádět se nemá. Kdo ale tvrdí, že někdy neopisoval, nepodíval se přes rameno k sousedovi či nepoužil tahák, je sám lhářem. Na základní a střední škole také platí jiný metr než na vysoké škole. Univerzitní školní řád má pevná pravidla a jeho porušování něco stojí. Studenti nedbali pokynu děkana č. 5 z roku 2006, který se vztahuje k citacím a uvádění pramenů. Dalším, ještě závažnějším prohřeškem bylo podvádění u zkoušky.

Co konkrétně to bude stát čtyři studenty Fakulty sociálních věd, se ještě neví. U tří z nich je navrženo vyloučení ze studia, u čtvrtého podmínečné vyloučení, které může trvat 6 měsíců až 3 roky. Disciplinární komise disponuje dále sankcemi, jako je neveřejné či veřejné napomenutí. Tyto mírnější tresty se dosud udělovaly například za plagiátorství u seminárních prací. Podle komentáře předsedkyně disciplinární komise Moniky Hollmanové na to studenti nebrali ohled, a objevily se i další případy. Na zpřísněná pravidla doplatili letos již dva studenti, kteří museli opustit studium právě kvůli zfalšovaným seminárkám.

Otázkou je, dá-li se srovnávat nesrovnatelné alias seminární práce versus bakalářské a diplomové práce. Vše je ale výsledkem práce studenta, který je pod dílem podepsaný a který musí dbát na všechny náležitosti písemného projevu. Jak se lze dočíst v již zmíněném pokynu děkana: ,,Správné citování a uvádění veškerých použitých zdrojů včetně údajů o informacích převzatých z jakýchkoliv zdrojů (včetně Internetu a jiných elektronických médií) je nejen předpokladem pro dodržování autorských práv a autorského zákona, ale též jedním ze základních pravidel etiky odborné vědecké práce.‘‘(Pokyn děkana č.5/2006) Kdo jiný než děkan fakulty by měl Gordický uzel správně rozetnout.

Nikdo by si asi nepřál mít takové prázdniny, jaké čekají čtyři provinilé. Pro všechny studující je to ale zřetelný alarm s blikajícím červeným světlem, jenž hlásá:,,Nekopírujte(je)!

Adéla Lávičková
Foto: michalsmrcka.cz/media/tahak.png

1 164 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (3 hlasujících, průměrné hodnocení: 3,33 z max. 5)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.