Ekonomové a pravidla proti podvádění

Někteří studenti IES protestují proti podvádění, kterého se sami často dopouští. Jaká jsou řešení?

To, že je opisování žhavým tématem i na IES se ukázalo po zveřejnění několika článků v Sociálu v minulém akademickém roce. Jako následek rozpoutané diskuze byla na našem institutu ustanovena pracovní skupina složená z pedagogů a studentů s cílem formulovat doporučení a opatření pro zlepšení a zpřehlednění celé „opisovací“ situace.

Z pohledu ekonoma se můžeme na frekvenci opisování podívat jako na funkci prostředí, pravděpodobnosti přistižení a výše postihu. Správná „reforma“ by se proto měla podívat na všechny tyto veličiny a zamyslet se nad tím, zda jsou vhodně nastaveny. Výsledný dokument pracovní skupiny v zásadě sleduje logiku tohoto rozdělení.

V rámci úpravy „prostředí“ a „pravděpodobnosti přistižení“ navrhuje několik základních opatření. Mezi ně patří například důsledné rozsazování studentů, přiměřený dohled vyučujících, odložení si všech věcí, apod. Není ovšem možné zanedbat formu, obsah, časovou náročnost a přiměřenost zadávaných zkoušek. Na základě zkušenosti studentů je totiž nutná i revize zadávaných zkoušek tak, aby opravdu odpovídaly hloubce a obsahu probírané látky a aby byly hodnoceny objektivně a pečlivě.

Dokument obsahuje několik základních doporučení, ale výsledky samotné záleží především na pedagogovi a jeho studentech. Po výše uvedených počátečních změnách se může přejít k dalšímu kroku – tím jsou důslednější a přísnější postihy za opisování. Bez tohoto kroku by byli totiž studenti motivováni pouze k vymýšlení důmyslnějších forem taháků a nápověd. Strašák zpřísnění pravidel postrčí navíc studenty k tomu, aby opravdu začali vést dialog s pedagogy o optimální formě zkoušek.

Dá se očekávat, že se změny nebudou těšit mezi studenty velké popularitě. Ráda bych proto všechny požádala – najděte si čas prostudovat si tento (krátký) dokument a pak si položte následující otázku: Co lze vytknout návrhu systému, který motivuje studenty k tomu, aby neopisovali, nebo ještě lépe, nemotivuje je, aby opisovali…?

Anna Dotřelová (E-klub)

637 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.