Chybí tu silný soupeř, říkají oba kandidáti

končelík a uherka Čtyři hodiny vysvětlovali akademici Uherka a Končelík své představy o tom, jak by po svém zvolení vedli fakultu. Senátorům rozhodování příliš neulehčili: v mnoha bodech se totiž jejich programy podobají. Shodli se i na tom, že čekali silnějšího soupeře.

V jinonické aule v úterý 13. října oficiálně vystoupili jediní dva kandidáti, ze kterých Akademický senát příští týden má vybrat budoucího děkana. Na šedesát členů akademické obce FSV si přišlo poslechnout jejich teze. Nechyběli ředitelé institutů, členové užšího vedení ani stávající děkan Víšek. Ten na celé odpoledne vyhlásil děkanské volno, takže se prezentace mohl zúčastnit skutečně každý.

Na stejné vlně

Oba akademici v první hodině nejdřív shrnuli své programy. Následovala diskuze moderovaná předsedou AS Petrem Jüptnerem. Ten napůl žertem prohlásil, že debatovat vydrží až třeba do osmi do večera – a málem k tomu skutečně došlo. Dotazy se týkaly vědní politiky, financování fakulty či třeba hodnocení kurzů.

Žádný zásadní rozkol v přístupu obou kandidátů ovšem nenastal. Oba dva jsou podle svých slov zastánci manažerského řízení fakulty. O reprezentativní funkci by se rádi podělili s významnými osobnostmi, které na FSV působí. Oba dva ale také vyjádřili překvapení, že se žádné z těchto jmen neobjevilo na seznamu kandidátů na děkana.

jinonice aula
Foto: Jiří Szanto

Chtěli jste manažera? Tak si nestěžujte.

K absenci známého jména se při diskuzi ozval i profesor Hynek Jeřábek (do letošního dubna ředitel ISS). „Při vyhlašování volby formuloval akademický senát požadavky na děkana velmi pregnantně a ostře, “ uvedl. Senátoři podle něj od začátku hledají manažerského děkana, aniž by – jak říká – tento předpoklad dostatečně konzultovali se zbytkem akademické obce. „To se pak nemohou divit, že se tu nepředstavuje profesorka Rovná nebo profesor Pešek,“ tvrdí Jeřábek.

Předseda AS Jüptner se hájí: „Senát stanovil určitá kritéria, nicméně velmi obecná a stručná. Nijak jsme nediktovali ani neomezovali tuto soutěž.“ Kandidátům prý maximálně chtěli naznačit, co je potřeba řešit. Kritéria přijali akademičtí zastupitelé jednomyslně. Chybu na straně senátu tedy Jüptner rozhodně nevidí. „Jsem také nešťastný, že se přihlásili pouze dva kandidáti,“ dodává s tím, že ho spíše zklamala politická kultura fakulty.

Úplná kritéria z Dokumentu AS FSV UK k volbě děkana:
„AS UK FSV požaduje zveřejnění informace o chystané volbě děkana prostřednictvím PR článků i reklamy prostřednictvím univerzitních médií a denního tisku.
AS UK FSV vnímá post děkana nejen jako reprezentativní, ale především jako manažerský.
AS UK FSV vyzývá kandidáty k diskusi o vizi pro UK FSV již při vyhlášení volby děkana, tj. 14.4.2009 na jednání AS.
AS UK FSV očekává od kandidátů na funkci děkana písemnou koncepci, která bude zveřejněna pro akademickou obec.
AS UK FSV uvítá od kandidátů informaci o způsobu výběru proděkanů.
AS UK FSV deklaruje záměr uspořádat veřejné představení registrovaných kandidátů akademické obci v jinonické aule v rámci schváleného harmonogramu volby děkana.
Pro: Hájek, Jüptner, Kasáková, Krausz-Hladká, Tejkalová, Váška, Matějů, Nigrin, Osuský, Suchan, Szántó. Proti: Nikdo. Zdržel se: Nikdo.

Co padlo v diskuzi:

Petr Uherka:

 • K faktu, že dokument jeho programu má ve vlastnostech popisek „Koncepce VOŠP pro rok 2008“
 • Ta charakteristika je tam nedopatřením. Koncepce VOŠP na rok 2009 je zcela jiná. Vyšší odborné školy jsou ze své podstaty jiné než vysoké školy, takže i řízení musí být jiné.

 • K faktu, že pokud bude zvolen děkanem, bude se muset vzdát stávající funkce ředitele VOŠP

 • Pokouším se najít řešení. O svém postavení mluvím otevřeně. V tomto smyslu jsem skutečný kandidát, ne žádný strategický, nastrčený. Záleží mi na vývoji fakulty, považoval jsem za důležité k němu nějak přispět. Musím ovšem dodat, že mě překvapuje, že jedinými kandidáty jsme my dva.

Jakub Končelík

 • K otázce své způsobilosti ke kandidatuře na děkana z hlediska svého vědeckého zařazení (PhD titul získal v roce 2008)

 • Také mě překvapuje, že jedinými kandidáty jsme my dva. Očekával jsem, že budu čelit konkurenci nějaké významné osobnosti, které na naší fakultě bezpochyby působí. Ale nesmíte se ptát nás, proč nekandiduje někdo z profesorů. Měl jsem za to, že je zřetelné, že jsem svůj program koncipoval jako alternativní paradigma. To měl být příspěvek do diskuze se silným kandidátem. Žádný takový kandidát se ale neobjevil a kolem volby panuje tak zvláštní atmosféra, že možná vážně stojí za to popřemýšlet, proč tu sedíme zrovna my dva.

2 197 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

10 komentářů: “Chybí tu silný soupeř, říkají oba kandidáti”

 1. Darklord napsal:

  Tak ty „vlastnosti“ jsou jasné – pan Uherka vzal starý soubor a přepracoval ho (jak moc toť otázka).

  Z mého letmého dojmu (každého jsem měl na přednášky) se vybírá mezi slabým děkanem – Končelík – ač ho mám jinak jako vyučujícího rád, myslím si že vést fakultu a vypořádat se s „těžšími“ váhami nedokáže a rozhádaným vedením (resp. vedení – nějaká část fakulty) – Uherka – čistě můj osobní tip, ale pokud bude zvolen on, tak se velice rychle začne někdo s někým hádat (pamatuji si ho jako příliš „rychlou“ a „neakademickou“ osobu).

 2. Tomáš Nigrin napsal:

  Prosím o opravu citace pana prof. Jeřábka. Místo prof. Peška jmenoval pana docenta Caldu.
  Také nemám pocit, že by se k tomuto faktu Dr. Končelík vyjadřoval – otázka pana prof. Peška se, podle toho mého, vztahovala k chybějícímu kariérnímu UK FSV. O tom, že by někdo zmínil, že by na jiných fakultách Dr. Končelík kandidovat nemohl, jsem si nevšiml. Budu rád, když mne audiozáznam redakce Sociálu přesvědčí o opaku. Případně žádám o přepracování citátu. Navíc si ani nejsem jistý, že by na nějaké jiné fakultě „titulová“ figurovala v psaných předpisech – ve zvykových se nachází samozřejmě, ale to i na UK FSV.

  Dále prosím o přidání odkazu na zápis únorového jednání AS UK FSV. Text našeho „prohlášení“ k osobě budoucího děkana UK FSV jsme vážili doslova na lékarnických vážkách a nenazvali jej usnesení(k této otázce není AS UK FSV oprávněn se vyjadřovat formou usnesení), ale pouze dokumentem. Stalo se tak kvůli rozdílným pohledům AS a Kolegia děkana na mnohé věci vztahující se k formě a obsahu řízení fakulty. Tento dokument jsem osobně vnímal jako podanou ruku budoucím kandidátům. Potenciální kandidáti však, jak se nyní zdá, jako facku a nemístné vměšování se senátu do záležitostí mimo jeho kompetence. Za nedostatek kandidátů z řad docentů a profesorů je tedy nyní viněn senát!

  Plné znění bodu 10 z únorového zasedání zde:

  10. Dokument AS FSV UK k volbě děkana
  – AS UK FSV požaduje zveřejnění informace o chystané volbě děkana prostřednictvím PR článků i reklamy prostřednictvím univerzitních médií a denního tisku.
  AS UK FSV vnímá post děkana nejen jako reprezentativní, ale především jako manažerský.
  AS UK FSV vyzývá kandidáty k diskusi o vizi pro UK FSV již při vyhlášení volby děkana, tj. 14.4.2009 na jednání AS.
  AS UK FSV očekává od kandidátů na funkci děkana písemnou koncepci, která bude zveřejněna pro akademickou obec.
  AS UK FSV uvítá od kandidátů informaci o způsobu výběru proděkanů.
  AS UK FSV deklaruje záměr uspořádat veřejné představení registrovaných kandidátů akademické obci v jinonické aule v rámci schváleného harmonogramu volby děkana.
  Pro: Hájek, Jüptner, Kasáková, Krausz-Hladká, Tejkalová, Váška, Matějů, Nigrin, Osuský, Suchan, Szántó. Proti: Nikdo. Zdržel se: Nikdo.

 3. heda napsal:

  K citaci profesora Jeřábka – zmínil (dost možná v nadsázce) jak docenta Caldu, tak profesora Peška.

  Vyjádření doktora Končelíka padlo sice v odpovědi na problematiku kariérního řádu, týkalo se ale doslova „způsobilosti kandidátů ucházet se o post děkana“ (tímto doktor Končelík uvedl citát výše). Ostatně předpokládám, že pokud je i takto upravená verze v nepořádku, upozorní na to redakci sám.

  Úplná kritéria, o kterých se zmiňoval v článku rovněž profesor Jeřábek, jsou ke článku přidána.

 4. Martin Polívka napsal:

  Pan profesor Jeřábek zřejmě zapomněl, jak to se sociologií vypadalo za jeho působení.

 5. heda napsal:

  No je zcela věcná a neodmyslitelná pravda, že akademický senát je reprezentativa akademické obce (podle zákona „samosprávný zastupitelský orgán“), takže požadavek, aby senát každé rozhodnutí nejprve posvětil veřejným referendem (nebo čím?), je trochu nesmyslný.

  Na druhou stranu v situaci, kdy se všichni podivují, jak je možné, že ve volbě není žádné velké jméno, je docela záhodné sledovat, jak se s tím jejich nositelé vypořádají. Mimochodem, profesor Jeřábek by teoreticky také mohl aspirovat na funkci děkana, kdyby se o „děkanovi – manažerovi“ vůbec nemluvilo nebo se od jakýchkoli snah ho najít upustilo.

  Ale profesor Jeřábek samozřejmě není reprezentativní vzorek všech potencionálních kandidátů z řad profeosorů(profesorek) a docentů(docentek) na FSV. Jestliže jemu připadá, AS vytvořil podmínky, za kterých on by nekandidoval, neznamená to ani že to senát skutečně udělal, ani že to tak vnímají i ostatní.

 6. Petr Jüptner napsal:

  Tady se musím za senát jasně postavit. To usnesení neříká, kdo má děkanem být, ale spíše jakým směrem se má nový děkan ubírat. Jako předseda senátu jsem během září zaznamenal několik významných jmen aspirujících na funkci děkana a žádnému z nich žádné usnesení senátu zjevně nevadilo. Problém je skutečně v politické kultuře fakulty, nikdo nechce jít se svojí kůží na trh a všichni chtějí mít záruku vítězství předem. Do voleb jde vždy jen ten nejsilnější kandidát (případní další kandidáti čekají, zda nedostanou šanci v druhé volbě) a ten nejsilnější kandidát se tentokrát sice vykrystalizoval, ale prostě se nakonec nepřihlásil. Je zřejmé, že by to úplně stejně dopadlo i bez jakéhokoliv usnesení, pouze by se muselo hledat jiné alibi pro to, že nikdo z fakultních elit nekandiduje. Ostatně podobná hra tu byla už jednou s přejmenováním. Hodíme to senátu abysme si tím nepošpinili ruce, poté se pokusíme rozhodnutí senátu ovlivnit a nakonec na ten senát svalíme zodpovědnost. Nechci si dělat problémy, ale hlupáka ze sebe také nechci nechat dělat.

 7. Petr Jüptner napsal:

  A v diskusích před uzávěrkou přihlášek se běžně mluvilo tom, že někteří kandidáti prokázali jako ředitelé kateder či institutu manažerské kvality, prof. Jeřábek byl v bývalé roli ředitele institutu bezpochyby nejen jeho reprezentantem, ale i manažerem v tom smyslu, že tento institutu řídil (ředitel – od slova řídit). Usnesení navíc bylo přijato již v únoru a senát vyjdářil vůli s kandidáty předem diskutovat a pokud by měl někdo zájem, mohlo to být i vysvětleno. Vím, že uvedený argument na fakultě zaznívá, ale mám pocit, že tomu málokdo věří. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a SZ by také nemusely podat ve volbách kandidátní listiny, protože jejich lídři řadě voličů vadí a přenechat tak vítězství třeba celostátní politické straně „Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice“ a potom ještě nadávat na voliče, co to provedli.

 8. Martin Polívka napsal:

  Je hloupé říkat „velká jména se do toho nepřihlásila, za což může senát.“

  Bohužel nekandiduje ani jedna ze dvou zřejmě zřejmě nejrespektovanějších osobností na fakultě, které prokázaly výrazné manažerské schopnosti a těší se autority i jako vědci. Dva kandidáti s vyrovnanými šancemi, kteří se implicitně shodnou (a shodují) na tom, jak dál s fakultou, jen by možná každý z nich volil jinou cestu. Ano, to by byly krásné diskuze, vyrovnaný a napínavý souboj. Bohužel k němu ale nedojde.

  Že to tak dopadne víme už velmi dlouho. Je to informace dokonce staršího data než ono prohlášení (nebo dokument – jaký v tom je rozdíl?) akademického senátu. Senát tímto dokumentem prokázal, že mu není lhostejné, kdo fakultu nakonec povede a navíc dal nápovědu, co přesně od kandidátů očekává. Skutečně mi přijde, že tak spíš podal ruku, ale to je to maximum, co při zachování demokratičnosti voleb mohl udělat.

  Samozřejmě, můžeme si říkat, že předseda senátu nebo senátoři samotní prostě měli velká jména v zákulisí oslovit, nabídnout jim podporu a podobně. Jenže to mohl udělat také současný děkan, někdo z jeho vedení, ředitelé institutů, nebo v podstatě kdokoli z akademické obce. Demokracie přeci znamená i odpovědnost za blaho své obce prostřednictvím účasti na její činnosti.

  Proto spíše než se šťourat v otázce „čí je to vina“, má smysl se ptát, co bude dál? Vybere Senát z těchto dvou kandidátů? Nebo se vydá jiným směrem? Pokud ano, jakým? V tom se naše oči upínají na vás, milí senátoři.

 9. Heda Čepelová napsal:

  Možná neúmyslně jsi, Martine, naprosto přesně vystihl sled otázek, které za poslední týden slyším několikrát denně: Proč nekandiduje profesorka Rovná (Václav Moravec, docent Cahlík…)? A kdo tedy tím děkanem bude? Přesně v tomto pořadí.

 10. Petr Jüptner napsal:

  Že senát nikoho neoslovil samozřejmě neznamená, že nikoho neoslovili jednotliví senátoři, troufám si říci, že řada potenciálních kandidátů dokonce disponovala určitými týmy, které pro ně pracovali a zahrnovali v některých případech i senátory, alespoň pokud je mi známo.