České univerzity jsou jedny z posledních ostrůvků reálného socialismu

Přednášková místnost 206Koncem léta 2007 oznámil Ondřej Schneider, že odjede za svou rodinou do Washingtonu. Otázku, kdo po něm převezme administrativní agendu, vyřešil ředitel IES Mejstřík jednoduše. Vybral si místo něj dva mladé absolventy IES, Natálii Švarcovou a Martina Gregora. Docent Schneider měl podle všeho na starosti až neuvěřitelně rozsáhlou administrativu. Jeho vlastními slovy byla celková situace „k uzoufání“ kvůli špatně vypracovanému vnitřnímu managamentu FSV, na který pár lidí nestačí. „Je třeba kvalifikovaných účetních a manažerů,” říká.

Doktora Kameníčka nahradila ve funkci tajemníka doktorandka Natálie Švarcová. Jaké jsou její plány na nejbližší budoucnost? „Chceme racionalizovat a zpřehlednit naše webové stránky, které sice oproti jiným institutům fungují velice dobře, ale vždy je možné některé věci zlepšovat.“ Zmínila i novou formu přijímacích zkoušek (SCIO testy), dva Dny otevřených dveří (19. ledna a 7. června) a projekt Propagace IES na středních školách.

To ale není vše, co se v Opletalově ulici, sídle IES, děje. Martin Gregor říká: „Chceme dále zvyšovat úroveň výuky a v tom chci jít osobním příkladem. Snažíme se obohatit pedagogický sbor. Jarní Banket Alumni je v jednání, stejně jako dlouhodobější projekty tohoto spolku. “

Martin Gregor: každodenní pachtění a boj s větrnými mlýny

MG M. Gregor: Někteří potentáti to zdůvodňují nutností držet se dál od „tržní každodennosti“, což ale v praxi znamená, že školou dokáže projít i celebrita Bára Nesvadbová a ještě se měkkostí studia chlubí.

Administrativa na FSV se podle vás vede neefektivně, vy sám jste vytížený pedagog. Jak jste se sžil s funkcí zástupce ředitele?
Moje jmenování spadlo takříkajíc z nebes. Koncem léta doc. Schneider oznámil úmysl následovat rodinu do Washingtonu. Bylo zřejmé, že jeho pozici bude nutné okamžitě přeobsadit, protože jeho agenda byla až neuvěřitelně rozsáhlá. V té době jsem pro vedení IES formuloval, co by pomohlo dalšímu rozvoji institutu. Odpověď prof. Mejstříka a vedení IES na mé návrhy zněla: „Fajn, máte prostor a ukažte nám své inovace.“ Kývl jsem, protože člověk má jít příkladem a ukázat, že i v českých podmínkách lze věci dělat normálně. Mou jedinou podmínkou bylo, aby mi s agendou mohla pomáhat Natálie Švarcová.

To je určitě spousta práce navíc. A to hlavně Vaši neoblíbené administrativní práce.
Frustrující je, když člověk musí dělat řadu věcí spadajících pod jiné osoby, které jsou za to navíc placené. Ale jinak to nejde, české univerzity jsou jedny z posledních ostrůvků reálného socialismu – zaměstnanci často předstírají, že pracují, a vedení na oplátku zase předstírá, že je platí. Nefunguje delegování; jen na málo administrátorů typu skvělého Cyrila Šimsy se lze spolehnout na 100%. Na druhé straně i nádeničinu lze skousnout, přináší-li výsledky.

Co tato funkce obnáší?
Činnosti, se kterými bych jako akademik na západoevropské škole stěží přišel do styku: web, propagaci pro střední školy, viditelnost v zahraničí, technické zajištění akademických žurnálů vydávaných na IES, PR pro média a styčný bod pro mezinárodní granty. Naštěstí nám pomáhají agilní studenti a vytvářejí na institutu pěknou kooperativní atmosféru.

Jádro pudla ale tkví na fakultní úrovni: zde se chci zasadit o změnu procesů, které se dělají zdlouhavě a nekompetentně – namátkou sběr bibliografie. Za klíčovou prioritu považuji objektivní hodnocení vědy na FSV dle závěrů Rady pro vědu a výzkum; bez schopnosti rozlišovat kvalitu FSV skončí – dříve či později – v propadlišti dějin, respektive v poskytování víkendových titulů v neakademických řemeslech typu public relations.

Ale jinak to nejde, české univerzity jsou jedny z posledních ostrůvků reálného socialismu – zaměstnanci často předstírají, že pracují, a vedení na oplátku zase předstírá, že je platí.

Co je vlastně na administrativní práci na FSV nejnepříjemnější?
Dilbert se minulé úterý v Hospodářských novinách táže sekretářky: „Smím si objednat propisky?“ – „Ne.“ – „Proč?“ – „Když si chcete objednat propisky, musíte mít propisku, a když ji máte, pak ji nepotřebujete.“ Bojovat s tímto přístupem neznamená manažerskou práci, spíše každodenní pachtění a boj s větrnými mlýny, o čemž by nejvíc mohla vyprávět Natálie.

Na fóru FSV jste naznačil, že FSV je neefektivní.
Někdy je neefektivní, jindy prakticky absentuje. Někteří potentáti to zdůvodňují nutností držet se dál od „tržní každodennosti“, což ale v praxi znamená, že školou dokáže projít i celebrita Bára Nesvadbová a ještě se měkkostí studia chlubí. Čímž se vlastně vysmívá všem poctivým studentům. Například jsem dodnes nepochopil, jaké má FSV public relations.

Co mi ale nedávno opravdu vyrazilo dech – a to se aktivnímu běžci stává málokdy – byla diskuse o dlouhodobém záměru. Věci, které se dají prosadit a vyřešit během týdnů, se stanoví jako cíle s nejasným plněním, nejasným horizontem, nejasnou kontrolou, a nulovou odpovědností. Vane z toho neblahý dech pětiletek.

Natálie Švarcová: nepřeberné množství tabulek, výkazů a formulářů

Natálie N. Švarcová: Protože propagace z úrovně fakulty je minimální, snažíme svými skromnými silami propagovat IES sami.

Natálie Švarcová aneb jak se stát z doktorandky tajemnicí?
Na všech institutech je spousta administrativní práce, kterou z velké části nevykonává kvalifikovaný a dobře zaplacený administrativní personál, ale vyučující a vědečtí pracovníci. Protože nový zástupce ředitele Martin Gregor se ze zcela pochopitelných důvodů nechce vzdát své pedagogické a vědecké kariéry, podmínil přijetí funkce zástupce ředitele zapojením další osoby do „boje“ s každodenními starostmi IES. A tak se, jak říkáte, „stane z doktorandky tajemnice“.

Co vlastně dělá taková tajemnice?
Částečně se podílím na zvládnutí administrativní zátěže, která na IES dopadá z vyšších míst (z fakulty, ministerstva školství apod.). Popis nepřeberného množství tabulek, výkazů a formulářů by asi pro čtenáře Sociálu nebyl příliš zajímavý. Protože propagace z úrovně fakulty je minimální, snažíme svými skromnými silami propagovat IES sami. Jednou z věcí, které se již povedly, je například vytvoření propagačního letáku a plakátu IES, které jsme spolu s Martinem Gregorem a Jitkou Šenkýřovou z E-klubu dotáhli ke zdárnému konci.“

PhDr. Martin Gregor, PhD.
Absolvent IPS a IES, účastník letních škol v městech Cortona, Georgetown, Dortmund a Philadelphia. V roce 2006 získal doktorský titul na IES, kde se nedávno stal zástupcem ředitele. Bloguje.

PhDr. Natálie Švarcová
Absolvovala IES a letos tam úspěšně zakončila doktorský cyklus. Nedávno byla jmenována tajemnicí.

Kam zmizel Ondřej Schneider?
Docent Schneider odjíždí za manželkou nejméně na 18 měsíců do Washingtonu. Ve funkci šéfa magisterské specializace Evropská integrace a hospodářská politika jej nahradí zatím neznámý člověk. Schneider však na IES zůstává na částečný úvazek a bude pracovat prostřednictvím internetu.

225 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.