Bakalářku stáhnete s loginem snadno

diplomová práceVšechny diplomové práce odevzdané na FSV za poslední dva roky najdete v chráněném „digitálním repozitáři“, odkud je ve formátu pdf lze bez problémů stáhnout. Od příštího roku také půjde snadno ověřit, zda nejsou opsané.

Systém funguje od roku 2007, kdy podobné digitální archivy začaly vznikat i na dalších vysokých školách. Rok předtím totiž vstoupila v platnost novela vysokoškolského zákona, která zveřejňování závěrečných prací nařizuje. Školám ale neříká, jak to mají udělat, praxe je tedy různá.
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy tak ukládají povinnost zveřejňovat práce fyzicky, a to před obhajobou a posléze ve fakultní knihovně. O digitálním archivu předpisy nemluví.

Diplomky i Karel Čapek

V současné době ovšem celouniverzitní databáze funguje. Pracuje se systémem DigiTool a zatím jí využívá třináct fakult UK (včteně FSV). Systém poskytuje podobné uživatelské prostředí, na jaké jste zvyklí z vyhledávání v nejrůznějších elektronických databázích vědeckých prací. Vyhledávat a stahovat v něm ale mohou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to po přihlášení do svého univerzitního účtu.
Kromě závěrečných prací v něm jsou k nalezení také mapy přírodovědecké fakulty a ekonomické sbírky CERGE-EI. Zvláštní součástí jsou unikátní digitalizované fragmenty z osobních knihoven významných českých osobností, mezi nimiž jsou například knihovna Boženy Němcové nebo Karla Čapka.
Repozitář není ale zdaleka úplný, v dohledné době se ještě zaplní. Online by se měly objevit i další typy prací včetně výukových materiálů, Univerzita do roku 2010 přislíbila zveřejnit i starší kvalifikační práce.

Schovaný před SISem i před „Tezemi“

DigiTool je ale knihovnický systém, ke kterému se student nejsnáze „dokliká“ právě přes stránky knihovny. Zatím nijak nespolupracuje se Studijním informačním systémem (SIS). Ten přitom se zveřejňováním prací ve svém rozvoji počítá.
„Rozšíření stávající evidence závěrečných studentských prací o možnost vkládat do IS Studium plné texty prací a posudků k těmto pracím“ mělo být podle plánu umožněné již minulý akademický rok. Univerzita by tak zavedla stejnou praxi jako třeba Západočeská univerzita v Plzni, kde záleží jen na studentech, zda práci zveřejní či ne.
Současný digitální repozitář také nijak neřeší možnost snadného plagiátorství vysokoškolských prací. V roce 2007 přišla Masarykova univerzita v Brně se systémem Theses, který tyto dvě funkce slučuje: slouží jako národní registr závěrečných prací pro 23 vysokých škol a zároveň umožňuje odhalit, zda se práce nepodobá jiné vložené práci až příliš. Univerzita Karlova se do projektu Theses zatím nezapojila.
„Z technického hlediska je zapojení Digitálního univerzitního repozitáře do systému Theses možné. Žádná z fakult UK však zatím neprojevila zájem o zprovoznění této služby,“ říká Eliška Pavlásková, která se stará o technickou podporu „našeho“ univerzitního systému. Dodává však, že toto napojení je po technické stránce připraveno a probíhá jeho testovací provoz. Již nyní UK spolupracuje s MUNI na zkušebním provozu projektu, který se zaměřuje na vyhledávání plagiátů mezi seminárními pracemi. Do plného provozu by měl být uveden v roce 2010.

2 351 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.