Archiv strana 13

Krátce: Říjen 2005

ORCHESTR A SBOR Univerzity Karlovy stále hledá nové členy. Zkouší se pravidelně každou středu. Zájemci o sbor se můžou hlásit Ireně (irenalys()hotmail. com), zájemci o orchestr Pavlovi (prop()volny.cz). Podrobnější informace získáte na http://certik.ruk.cuni.cz/orchestr_UK (rm)

UNIVERZITNÍ ČASOPIS FORUM, jehož třetí číslo vyjde 18.října, bude věnováno rozvoji univerzity. V rubrice věnované studentům vyjdou články srovnávající naše a zahraniční koleje a menzy. Tentokrát sice bude chybět materiál věnující se výhradně FSV. Přesto však redaktorka Kateřina Kadlecová věří, že FORUM zaujme. „Doporučuji např. článek o řízení univerzitního rozpočtu či historické fotografie naší alma mater.“ (mb)

Ústní přijímačky: vzpomínky a rady

Internet přes WiFi bude i v jinonické studovně

V rámci projektu Eduroam byla v květnu zprovozněna další přístupová místa k bezdrátové síti (tzv. WiFi), umožňující neomezené připojení na internet. Nově je tato služba k dispozici i v budově jinonické prezenční knihovny a studovny.
Více informací o možnostech připojení a přehled pokrytí najdete na uvt.cuni.cz/UVT-75.html

Krátce: květen 2005

Evaluace – zimní semestr 2004/2005

Přehled nejlepších a nejhorších kurzů všech institutů FSV v zimním semestru roku 2004/2005.

Krátce – duben 2005

Fotovýstava tentokrát o fair trade

„Toulka je mírou dálky.“
„Bylo to krásné a bylo toho dost, tak jako našich životů, které jsou jako pěna na řece času, na které se koupe kůň černý jako tajemství noci.“

Pokud nevíte, kde se takovéto filozofické a básnické citáty objevily, stačí nahlédnout do sešitu názorů a připomínek k jinonické výstavě studentských fotografií. Člověk by se až divil, jaká je spojitost mezi výstavou a těmito výroky. Že by se múza konečně přilepila na onu jinonickou stěnu za mrtvým stromem, která kolemjdoucí kdysi deprimovala svou studenou bílou prázdnotou?

Evaluace – zimní semestr 2004/2005 – interaktivita