Archiv strana 12

Volby do AS UK – program kandidátů

Volby-ilustrační foto

V listopadu proběhly řádné volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za FSV kandidovali do studentské komory: Ivo Dostál, Jakub Jeřábek, Tomáš Nigrin. Jejich volební programy najdete v tomto článku.
Aktualizováno: Výsledky voleb

Oprava: V tištěném čísle Sociálu byl zveřejněn program J.Chenga, který jej zaslal omylem a do AS UK nekandiduje. Naopak nebyl uveřejněn program kandidáta Tomáše Nigrina, který ho do uzávěrky časopisu nedodal.

Redakčně neupraveno, odpovědnost za text a fotky nesou jednotliví kandidáti.

Ivo Dostál – IKSŽ

Steré zkostnatělé monstrum. Tři slova, která Univerzitu Karlovu popisují nejlépe. Zkuste ale podobnou charakteristiku dávat v Karolínu do ucha figurínám pro taláry. Nadrtí vás pětisetletou tradicí a zakleknou předpisovými překážkami.

Univerzita se dusí středověkou honosností, bojí se novot a nepracuje jako tým. Levá ruka neví, co dělá palec pravé nohy, a pod stoletými taláry roste plíseň. Vnitřní komunikace je kulhavá. Dozvědět se o třešničkách na dortu je nemožné. Studenti jsou znudění a rezignovaní. Chce to novou legraci!

– popostrčím start celouniverzitního informačního systému
– univerzitní peníze pošlu do vaší kapsy (zkusím usnadnit zakládání studentských spolku a vydupu vyšší univerzitní dotace)
– vyděsím senátorské tesilové panáky selským rozumem

Jakub Jeřábek – IES, Mgr.3

Do AS UK jsem nastoupil po loňských doplňovacích volbách a od té doby
se snažím být aktivní v sociální a ekonomické komisi. Protože jsem
zároveň členem AS FSV UK, zastávam rovněž roli jakéhosi prostředníka
mezi těmito dvěma senáty – podílím se například na aplikace nového
stipendijího řádu na naší fakultě.

Mou prioritou je efektivní fungování univerzitních institucí, snaha o
větší propojení jednotlivých fakult a veškeré sociální záležitosti
studentů, zejména připravovaná reforma kolejí a menz.

Protože jsem měl tu možnost vidět v praxi, jak obtížně i na akademické
půdě vznikají některé kompromisy, snažím se být vždy jednotícím a
nikoli rozdělujícím elementem.

Tomáš Nigrin – IMS, PGS1

Milé kolegyně, milí kolegové,

po celých šest let, co jsem studentem FSV UK jsem se pomalu seznamoval s organizačními detaily a funkcí obrovského molochu Univerzity Karlovy. V rámci svých aktivit v SIMSu jsem získal zkušenosti s jednáním s akademiky a ostatními vedoucími představiteli fakult a univerzity. Letos jsem se rozhodl pokusit se přejít od kritiky systému naší univerzity, která se nabízí bohužel doslova na každém kroku, k účasti na jeho proměně.

Můj program a případné působení v AS UK bude směřovat k přetvoření stávající Univerzity Karlovy v instituci, která bude vůči studentům přívětivá a bude jim nabízet maximální servis, a k iniciaci úsporných opatření provozního charakteru v rámci celé univerzity. Z jinonického prostředí se nabízí sjednocení začátků vyučovacích hodin (ušetří třetinu místností a umožní omezit „extrémní“ vyučovací hodiny od a do osmi) či změna organizace a provozovatele cateringu, který je dnes v Jinonicích spíše parodií.

Na celé UK budou ovšem těchto případů desítky. Nemůžu svým voličům slíbit, že všechny změny dokáži prosadit, ale pokud budu zvolen, stanu se urputným a výkonným zastáncem reformního proudu v rámci AS UK. Pokud chcete změnu, ovšem ne revoluci, volte mne.

Pokud se Vám můj program líbí a máte ve mě důvěru, najděte si v úterý 21. či ve středu 22. 11. minutku času a hlasujte pro mne v doplňovacích volbách do Akademického senátu UK.

Tomáš Nigrin (tomas.nigrin @ seznam.cz)

Letní škola v kraji hraběte Drákuly

Když jsem si plánoval letní prázdniny 2006, nabídka frankofonní letní školy na Transylvánské univerzitě v rumunském Braşově zněla lákavě. Hlavní téma – budoucnost Evropy – také nevypadalo špatně, tak jsem si podal přihlášku. Měl jsem skutečnou radost, když mě přijali. Tušil jsem, že mě čeká něco zajímavého. Na jednom místě se shromáždí více než tři sta mladých lidí z téměř padesáti zemí světa. Čechů jenom pár, většinou studentů teritoriálních studií FSV. Koupil jsem si letenku a těšil se na konec července.

Patří politika na akademickou půdu?

Politika a univerzita – to je téma, které začíná hýbat i Fakultou sociálních věd. Lidové noviny otiskly 18. května článek nazvaný „Havlův kůň nehraje fér“, v němž zpochybňují nezávislost časopisu Sociál ve vztahu k Matěji Stropnickému, studentovi FSV a kandidátovi do Poslanecké sněmovny (viz „Havlův kůň“ nehraje fér)

Široká příprava není dobrá

Zavedení společného základu může vést jen k dvojímu, ke zpovrchnění základních předmětů či k imperialismu jednoho oboru. První scénář probíhá již dnes: neekonomické obory nechápou základy ekonomie; ekonomové si zase dělají legraci z jiných oborů.

Oxford, nebo Cambridge?

Cambridge

Temže, místo konání každoročních střetnutí osmiveslic universit, Cambridge a Oxford, je nejen příležitostí porovnat fyzickou a technickou zdatnost sportovců, ale hlavně symbolický souboj dvou odlišných koncepcí struktury vzdělávací instituce. Cambridge a Oxford patří mezi špičková vzdělávací zařízení. Stanout v prostorách Trinity College či All Souls College je snem mnoha. Jen malá hrstka jedinců tento sen změní ve skutečnost. Obě university disponují vynikajícím zázemím, jsou ověnčené úspěchy, ale přeci v něčem naprosto jiné. Liší se strukturou fakult sociálních věd.

Soutěž o plesový plakát zná své vítěze

Soutěže na plakát připravovaného fakultního plesu se zúčastnilo 19 lidí, kteří zaslali celkem 27 návrhů. Všechny došlé návrhy vám exkluzivně přinášíme v tomto článku – kliknutím na náhled se v novém okně otevře zvětšený plakát.

Martin Gregor: Pokrok navzdory

S Fakultou sociálních věd, konkrétně s IES a IPS, mám zkušenost trvající právě deset let. Za tu dobu jsem zaznamenal obrovský vývoj. Stačilo ale, abych nedávno detailně nahlédl do střev fakulty, a zjistil jsem, že velká část pokroku se odehrála spíše navzdory fakultě než jejím přičiněním.

Krátce: Listopad 2005

Nový rektor UK byl zvolen na zasedání univerzitního senátu 26. října. Stal se jím jeho dlouholetý předseda prof. Václav Hampl z 2. lékařské fakulty. Ve funkci by měl nahradit Ivana Wilhelma v únoru, poté co bude jeho kandidatura potvrzena prezidentem republiky. Sociál se pokusí do té doby s novým rektorem přinést rozhovor. (mb)

Kolej Hvězda má od listopadu novou kolejní radu. Do pětičlenného týmu se dostali čtyři studenti práv a mat-fyzu ze slovenského Prešova, Čechy zastupuje jen Jiří Škultéty z 2. LF. Jediné zástupkyni FSV, Věře Smažilové z politologie, chybělo ke zvolení osm hlasů. Z celkového počtu 1386 oprávněných voličů se voleb účastnilo 25 %. Mezi hlavní volební témata se dostalo mj. transparentní jednání kolejní rady, což údajně dosavadní členové rady nezvládali. (mb)

Informační den UK navštívilo 12. listopadu asi 3500 zájemců o studium na některé ze 17 fakult. Některé nabízejí i přípravné kurzy pro uchazeče. Filozofická fakulta, kde se akce konala, představila i nabídku kurzů méně běžných jazyků, například norštiny nebo čínštiny. (mk)

Hodnocení kurzů za letní semestr 2004/2005

Kdo a s čím kandiduje ve volbách do Akademického senátu FSV UK?