Archiv strana 2

Z akademického hlediska se mi nestýská

Kamil Valica Kamil Valica získal bakalářský titul na Institutu politologických studií FSV, nyní pokračuje na Institutu politických věd v Paříži, kterému ale ve Francii i ve světě neřekne nikdo jinak než Sciences Po. I když se mu občas zasteskne po domově, svého odchodu do ciziny nelituje.

Německý prezident vyznamenal profesora Peška

státní vyznamenání SRN Někdejší ředitel Institutu mezinárodních studií a současný vedoucí tamější katedry německých a rakouských studií Jiří Pešek získal od německého prezidenta státní vyznamenání. Kříž za zásluhy I. třídy mu předal 26. června německý velvyslanec v Praze Helmut Elfenkämper. Oceněna byla mimo jiné Peškova „výjimečná angažovanost v podpoře mladých multiplikátorů v česko-německých vztazích, která pozitivně působí nad rámec vysoké školy.”

Tomáš Nigrin: Do ciziny by studenti měli jezdit povinně

Tomáš Nigrin

Ještě před rokem byl Tomáš Nigrin mým spolužákem na IMS, byť o čtyři ročníky výše. Všichni jsme ho znali jako zakladatele úspěšné samosprávy SIMS, organizátora tradičního Výjezdního zasedání, na kterém se neváhal obléct do tradičního kroje a pořádně skotačit. Vedle toho si ale vždy dokázal uchovat jistý punc vážnosti, který mu nepochybně pomohl i loni, kdy byl zvolen za studenty FSV do celouniverzitního senátu…

Martin Gregor: Chcete v Česku dělat kvalitně politologii? Dělejte ekonomii!

Martin Gregor má pověst buřiče, a to nejen na svém institutu, ale i v rámci celé fakulty. Loni psal v Sociálu o tom, že by marketingová komunikace a žurnalistika měly coby neuniverzitní obory „spáchat kolosální harakiri“. Proslul také svou kritikou Institutu politologických studií, do nějž se prý pustil i během svého projevu u promocí. Dělat s ním rozhovor tedy byla do jisté míry výzva. Jeho názory ve skutečnosti nejsou zdaleka tak černobílé, jak by se mohlo zdát…

Politolog Petr Just: Studenti FSV jsou vůči propagandě odolní

Petr Just

Dveře kanceláře Petra Justa jsou během jeho konzultačních hodin vždy otevřené dokořán. Návštěvníků bývá tradičně hodně a často se vracejí. Místopředseda akademického senátu Fakulty sociálních věd, její zástupce v senátu univerzitním a častý host televizních politických debat působí rozvážným dojmem.

Samosprávy a Intl’ Club připravují celofakultní večírky

Netradiční ples, který Fakulta sociálních věd uspořádala loni na jaře v klubu Abaton, se setkal s obrovským úspěchem u studentů i pedagogů. Na uspořádání obdobné akce i v letošním roce však fakulta rezignovala, a tak se iniciativu rozhodli převzít sami studenti.

Studentské hodnocení jako pomsta učitelům? Mýtus!

Jako téma bakalářské práce si Michal Osuský vybral evaluace kurzů na vysokých školách. FSV jím navržený systém skutečně začala používat. A brzy k ní možná přibudou další. Sešli jsme se o jednom nepřívětivém podzimním odpoledni. Hodinka strávená v jeho společnosti byla více než příjemná. Přestože jsme mluvili o „závažných věcech“, odpovídal na otázky upřímně a s lehkostí.

Otázky na Václava Moravce

Václava Moravce zná každý jako moderátora televizního diskusního pořadu, nesoucího jeho jméno. Méně známé už je, že Václav Moravec přednáší budoucím novinářům na Fakultě sociálních věd. Navíc byl loni znovu zvolen do jejího akademického senátu. Sešli jsme se na Kavčích horách. Během rozhovoru pečlivě naslouchá každé otázce, reaguje pohotově a zároveň s rozmyslem. Hodně přitom gestikuluje.

Stážujte jako manažeři!

Již více než 10 let v České republice pořádá nezisková organizace Business Leaders Forum program stínování manažerů. Ten umožňuje studentům posledních dvou ročníků vysokých škol podívat se na 2 týdny zblízka na to, jak pracují skuteční manažeři např. v ČSOB a dokonce si i některé jejich úkoly „naostro“ vyzkoušet! Další podrobnosti prozradila Sociálu manažerka projektu Zuzana Kubíková.

Insignie FSV budou možná za pět let

Proděkan pro public relations Miroslav Kunštát předložil senátu plán na přípravu fakultních insignií. Už za pět let tak možná nebudou studenti skládat imatrikulační či promoční slib na žezlo Filozofické fakulty.