Komentář: Od bídy k lesku společného základu

Ekonomii, sociologii, právo či politologii musejí v nějaké podobě absolvovat všichni, kdo chtějí na FSV získat bakalářský titul. Má ale pro ekonoma smysl absolvovat základní kurz do politologie či sociologie? Ba co víc, mělo by pro žurnalistu smysl projít stejným úvodním kurzem ekonomie, jako student IES? Odpověď zní ano, byť jen za určitých okolností.

Děkan, který nebyl

polivka-profil„Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT prof. Miloslav Havlíček mi řekl: ‚Ona ta fakulta vlastně běží sama,’“ řekl Jan Ámos Víšek v říjnu roku 2005 redaktorům Sociálu. Bylo to poté, co jej akademický senát potvrdil ve funkci děkana Fakulty sociálních věd. Jakkoli se to může zdát nadnesené, možná právě tento výrok v mnohém výborně vystihuje celé Víškovo působení v čele FSV.

Kvalitu výuky sledujeme, říká šéfka jazykových kurzů

jazyky-karolinka2Pár dní poté, co vyšlo květnové číslo Sociálu, ozvala se redakci vedoucí Kabinetu jazykové přípravy FSV Marcela Staňková. Po Martinu Polívkovi žádala bližší vysvětlení jeho kritiky na adresu cizích jazyků, kterou vznesl ve svém článku „Děkan, který nebyl?“ Následovala zajímavá diskuze, kterou nyní se svolením obou aktérů zveřejňujeme.

Lidové noviny si „půjčily“ fotku ze Sociálu

Neobvyklého ocenění své práce se dočkala fotografka Sociálu Anna Krýslová. Výřez portrétu ředitele IES Michala Mejstříka, který vyfotila pro Sociál, se letos 4. února objevil na titulní straně Lidových novin v článku o Národní ekonomické radě vlády (NERV). Redakce deníku ale k použití fotografie neměla povolení.

Komu svěřit PR fakulty? Sedláčkovi!

SedláčekEkonomové s ním rádi chodí do hospody. Média a ženy ho milují. Vždycky se totiž usmívá a místo složitých souvětí plných nesrozumitelných termínů a kamenného kravaťáckého výrazu dokáže o ekonomické krizi vyprávět tak, že tomu rozumějí i naše babičky. Ano, Tomáš Sedláček „jede“ a fakulta by si ho měla hýčkat. Anebo ne?

Má Fakulta sociálních věd ještě smysl?

F(E)SV?Nedávno jsem seděl s kamarády v hospodě. Jeden z nich byl z IES, a tak se naše debata celkem přirozeně stočila na téma vložení slůvka „ekonomie“ do názvu fakulty. „Přejmenování nepodporuji, protože mi připadá jako předstupeň rozdělení fakulty na ekonomickou a ten zbytek“, obhajoval jsem svůj postoj. „A neexistují ty dvě fakulty už vlastně dnes?“ podíval se na mě tázavě kolega.

Sciences Po – dobrá ale náročná adresa

MPChtěl jsem jet na Erasmus do Francie, a tak mě jako první napadla Sorbonna. Zasvěcení učitelé i spolužáci ale doporučovali mně neznámé „Sciences Po“. Dnes už bych jej doporučil také. Je to jedna z těch partnerských institucí FSV, které se dotýkají hvězd ve světovém měřítku.

Darujte krev se senátory!

Letos v dubnu uplyne 135. výročí narození Jana Janského, významného psychiatra a spoluobjevitele krevních skupin. Tuto událost se rozhodla podpořit i Studentská komora akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty UK tím, že velká část jejích členů půjde ve čtvrtek 10. 4. a v pátek 11. 4. darovat krev. Studentská komora akademického senátu vyzývá všechny zdravé studenty, aby se připojili k této akci. Sraz je v 9.00 před Transfuzním oddělením VFN, U nemocnice 2, Praha 2. Více informací se dozvíte na tomto webu.

Nelíbí se vám na FSV? Jeďte do Cambridge!

Cambridge

Vyšší kvalita výuky, lepší možnosti při hledání pracovního místa nebo chuť zkusit něco nového. Nejen tyto důvody lákají absolventy bakalářského studia na Fakultě sociálních věd k tomu, aby se pro magisterský titul vydali na prestižní zahraniční univerzity. Přestože se musejí vyrovnat s nemalou změnou, co se způsobu výuky a prostředí týče, v ostré mezinárodní konkurenci, zdá se, obstojí dobře.

Lekce počítačové negramotnosti

Nejkrásnější podpis ze všech představitelů naší školy má pan děkan. Špatně na tom není ani proděkan pro studium Jirák. Nepřečtu podpis vedoucího Oddělení zahraničních styků (OZS). Už se těším na podpis prorektora pro studijní záležitosti. Bohužel jej uvidím až v červnu. Zdají se vám tyto informace zbytečné? Mně taky, ale získal jsem je zdarma při vyřizování studijního pobytu v zahraničí skrze program ERASMUS. A to se vyplatí!