Archiv strana 2

Vandal znovu zaútočil na dveře toalet

Velký zájem studentů vzbudily pomalované dveře z pánských záchodů vystavené v přízemí jinonické budovy. „Minivýstava“ je doprovázena výzvou k zamyšlení se pro pachatele a textem Radima Uzla. Ten popisuje sexuální deprivace lidí, kteří si své intimní selhávání vynahrazují právě vandalstvím: „Sexuálně neuspokojení jedinci používají místo ejakulace barevný sprej.“

Na veletrhu neziskovek jste mohli potkat i FSV

Ve středu 4. dubna probíhal celý den v Tyršově domě v centru Prahy již osmý ročník veletrhu neziskových organizací. Pod záštitou Václava Havla a Pavla Béma ho nadace Forum 2000 pořádala tentokrát s podtitulem „Otevřete se třetímu sektoru“.

Úvod do médií se blíží

Po mnoha podnětech od studentů požádala v březnu Studentská samospráva Institutu sociologických studií (SISS) o vyučování kurzu, který by nežurnalistům zprostředkoval základy mediálních studií a komunikace. Žádost podepsal člen SISSu Miro Grznár a vedoucí katedry sociologie docent Tuček.

Sociologický večer tentokrát filmově

Druhý sociologický večer ve čtvrtek 5. dubna na Hollaru navštívilo přes 40 studentů. Po úvodním slovu bylo na pořadu promítání filmu dokumentaristky Jablonské Kupředu levá, kupředu pravá. Po filmu proběhla diskuse s Barborou Staškovou, studentkou FSV a pracovnicí Sociologického ústavu AV, která psala v roce 2003 bakalářskou práci o Komunistickém svazu mládeže. A právě o něj, resp. třech jeho brněnských členech, snímek pojednává a zachycuje jejich osobní život i politickou práci v kontrastu s činností Mladých konzervativců (mládež ODS).

ISS má konečně nový web

web ISS - nový Pokud vše půjde podle plánu, stane se tak už v průběhu dubna. Sociologie bude druhým institutem FSV, který přejde na novou podobu internetových stránek. Ty budou graficky unifikovány se stránkami fakulty (www.fsv.cuni.cz) a s obecnou podobou stránek Karlovy Univerzity (www.cuni.cz). Nový systém by měl přinést mnohá zlepšení.

Děkan Víšek: Na ISS jsou ostrůvky inteligenčního lenošení

Ve čtvrtek 22. února se uskutečnilo dlouho avizované plénum Institutu sociologických studií. Vedle několika desítek studentů a většiny vyučujících se ho zúčastnili i ředitel CESES Martin Potůček, nebo prof. Musil. Jako zvláštní host ho navštívil i děkan FSV Jan Ámos Víšek. Hlavním tématem, které zabralo více než polovinu pléna, byla situace kolem nezvolení nového ředitele institutu (této kauze se věnujeme v jiném článku).

Sociologie má jen prozatímního ředitele

Institut sociologických studií se může pochlubit svojí jedinečností. Bohužel v negativním slova smyslu. Jako na jediném institutu zde nebyl zvolen nový ředitel. Pětičlenná komise odmítla v poměru hlasů 4:1 oba zájemce.

Návrat sociologických úterků v novém

Prvákům nadpis článku asi nic neřekne, oblíbené večerní diskuse se zajímavými hosty, tzv. sociologické úterky, se totiž tento rok vytratily. Ale naštěstí ne natrvalo. Od nového semestru se vrací a navíc s mnoha změnami. A o nich jsme si byli popovídat s Terezou Novákovou, studentkou prvního ročníku magisterského programu na katedře sociologie a členkou neoficiálního organizačního výboru sociologických večerů.

Chci na problémy upozorňovat, ne je vyvolávat!

Úvod do ekonomie byl a zůstává kontroverzním tématem, protože o jeho náplni a provedení panují mezi studenty i pedagogy dosti rozdílné představy. Z tohoto důvodu jsem původně neměl v úmyslu se mu věnovat. Sílící počet negativních ohlasů od studentů, který jsem zaregistroval krátce před uzávěrkou minulého čísla, mě překvapil.

Studenti chtějí úvod o médiích

Úvod do ekonomie, sociologie a politologie absolvoval během studia na FSV každý. Zejména sociologům a politologům ale chybí kurz, který by je uváděl do problematiky médií, pro ně velmi důležité. Dočkáme se příští rok také celofakultního Úvodu do komunikace a médií pro „nežurnalisty“?