Archiv strana 2

Fakulta nechrání údaje studentů

Hollar Význam ochrany osobních údajů bývá často podceňován. Že tento problém není jen doménou firem získávajících data třeba pro reklamní účely se lze přesvědčit i na půdě naší fakulty. Stačí si během zkouškového období prohlédnout nástěnky nebo školní weby. Totéž jsme po skončení zimního semestru provedli i my. Zjištěné skutečnosti jsme pak nechali podrobit analýze Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Ekonomové chtějí lépe komunikovat

IES PraguePotřeba kvalitnější komunikace mezi studenty. Takový je hlavní důvod vzniku nového projektu IES Prague, založeného druhákem Radovanem Fišerem. Na adrese www.ies-prague.org spustil v průběhu března komplexní systém pro sdílení informací, dokumentů i fotek mezi studenty ekonomie.

Kampusák králem Pražského Majálesu

Kampusák z FSV UK byl zvolen novým králem Pražského Majálesu. Slavnostní korunovace proběhla na Výstavišti první den konání Majálesu (1. května) – korunu předal králi sám rektor UK Václav Hampl. Následující den by měl nový král i se svou družinou navštívit pražský magistrát, kde slavnostně obdrží od zástupce města klíč od městských bran. Tímto bude oficálně stvrzena vláda studentů nad městem na tento den.

Semináře poradí jak vycestovat

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskuteční série jarních seminářů informujících studenty UK o možnostech absolvování studijních pobytů v zahraničí.

Děkan FSV Víšek jmenován profesorem

<img src="http://social.fsv.cuni.cz/obr/visek.jpg" alt="J.A.Víšek" /> Děkan Fakulty sociálních věd doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. byl dnes (16.4.) jmenován profesorem v oboru matematika-pravděpodobnost a matematická statistika. Jmenování provedl ve Velké aule Karolina na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy prezident republiky.

Fakulta je blíže vlastním insigniím

Fakulta sociálních věd nemá ani 16 let po svém založení vlastní insignie, při imatrikulacích a promocích musí studenti dosud přísahat na žezlo Filozofické fakulty. To by se však mělo změnit. Proděkan pro PR totiž vyhlásil ideovou soutěž na žezlo a logo fakulty.

Ve velkém senátu se zatím větrat nebude

Karolinum

Malý zájem kandidátů i voličů. Tak by se daly jednou větou popsat poslední volby do univerzitního senátu na FSV. Informační kampaň byla téměř nulová – plakáty lákající voliče k urnám musela volební komise často vytvářet a tisknout až na poslední chvíli sama a zmínka o čase a místě konání voleb nebyla ani na oficiálních webových stránkách.

Plné Jinonice, prázdné místnosti

Jinonice

Zdá se vám jinonický univerzitní areál přeplněný? Stává se vám, že přijdete na přednášku a v učebně už nenajdete nejen místo k sezení, ale často ani k stání? Přesto zůstává každý den až třetina všech místností neobsazena. Na vině je především špatná spolupráce tří zdejších fakult.

Vzniká skupina studentských časopisů

Úspěch Sociálu nedává ostatním fakultám spát. Na Fakultě humanitních studií začíná vycházet Humr, médium se chystá i na Filozofické fakultě. Vše pod hlavičkou nového sdružení UK media.

Politická elita debatovala v jinonické aule

Vojtěch Filip

Politici bez kamer. To je název série předvolebních diskusí s lídry politických stran, které probíhají v Jinonicích z iniciativy Česko-slovenské unie studentů politických věd. Pozváni byli jen zástupci stran, které mají podle průzkumů šanci uspět v červnových parlamentních volbách.