Archiv strana 3

Café Babel mluví o Evropě

Zahlídli jste již někdy plakát se záhadně smyslnými ženskými rty? Vězte, že výzvu „vyslovte se“ má pro vás Café Babel (CB) – evropský on-line magazín v šesti jazycích na adrese www.cafebabel.com. Jednou v únoru 2001 se dalo dohromady pár nadšených Erasmáků, kteří vzápětí spustili první vydání ve spolupráci se šesti místními redakcemi vč. pražské. Za čtyři roky se počet redakcí rozrostl na 22 ve 14 státech, přičemž redakce CB se nachází i mimo EU (Sofia).

Glosa: Detaily tvoří celek

Výuka začala v letošním akademickém roce 3. října. Září je měsícem tzv. presemestrálního období, kdy se běžně zkouší a připravuje rozjezd akademického roku, tzn. že kromě studentů by měla fakulta plně fungovat.

Desatero k ústním přijímačkám

„Jdu k ústním!” Co si vzít sebou? Kromě seznamu přečtené literatury a svačiny nezapomeňte doma i tento manuálek, jež nabízí pomoc v přijímačkovém maratonu.

Politologové chtějí lepší uvedení do oboru

Otevřená diskuse o nedostatcích a problémech ve studijním programu bakalářského cyklu a konstruktivní návrhy, jak věci zlepšit. To bylo cílem dubnového brainstormingu, který zorganizovala politologická samospráva. Soudě podle účasti nešlo sice o nijak masovou akci, ale výsledek byl podle organizátorů i přesto uspokojivý. Kde IPS tlačí bota?

Samospráva IPS má nový web

Komunikace hýbající světem došla konečně i na IPS. Vedle oficiálních stránek institutu byla nově zprovozněna i webová stránka vznikající Studentské samosprávy IPS (brzy na adrese http://ssips.fsv.cuni.cz). Virtuální vývěska pro politology nabízí řadu užitečných informací jako termíny zkoušek, zadaná témata seminárních prací, zápisy z jednání s vedením institutu i výpis z agendy samosprávy. Se svými názory se studenti mohou hlásit na diskusním fóru.

Volby do politologické samosprávy až v lednu 2006

Na politologickém institutu se po dlouhé době zase něco děje. Studenti se začínají organizovat do samosprávné organizace. Dosavadní vývoj shrnuje její neoficiální předsedkyně Naďa Závodníková.