Archiv strana 6

Ekonomové sami ohodnotili své vyučující

Na konci zimního semestru 2006 se nekonala rozsáhlá anketa hodnocení kurzů. Proděkan pro studium Jirák to odůvodnil tím, že vedení fakulty chystá modernizaci celého systému, která by ale měl být znovu spuštěn nejdříve na konci tohoto semestru. Jelikož však je mezi studenty velká poptávka po vyslovení názoru na pedagogy a kurzy, uspořádali jsme malou anketu mezi studenty druhého ročníku.

Desetitisíce za práci studentů

peníze Institut ekonomických studií spolupracuje s řadou velkých firem a jednou z forem takových kontaktů je i soutěž Cena České spořitelny za přínosnou studentskou práci. Studenti bakalářského i magisterského studia si mohou vybrat z několika témat, na něž mohou psát své práce.

Výzvy IES: kvalitní výuka, lepší propagace

Opletalova Na plénu Institutu ekonomických studií, kterého se účastní kantoři a celé vedení školy, se řešily nové studijní obory a celkový rozvoj IES. Kromě otázek rozvoje se mluvilo i o praktických problémech.

Kurz o žití za dolar na den

Spolu s doktorandy z IES Julií Chytilovou a Pavlem Streblovem začal Michal Bauer vyčovat nový předmět o nejchudších zemích světa, Economics of Least Developed Countries. Michal se do širšího povědomí dostal tehdy, když se na veřejnost v sérii článků a nakonec i knize dostala informace o jeho a Juliiných aktivitách v Ugandě.

Finalistka České Miss Andrea Šopovová: Sport je moje droga

Andrea ŠopovováV sobotu 24. února mohli diváci v televizi vidět studentku ekonomie Andreu Šopovovou v boji o korunku krásy v soutěži Česká Miss. Postoupila do užšího výběru a jak říká, finálový večer si doslova vychutnávala.

Jeřábek: CERGE = spousta domácích úkolů

Jakub Jeřábek studuje na IES v magisterském stupni a v CERGE je ve druháku doktorandského studia. Kromě svých dalších aktivit od letošního roku vykonává funkci senátora v Akademickém senátu UK. V senátu FSV již nějaký čas zasedá.

Cena Karla Engliše: je to (opět) doma!

V posledních deseti letech obdrželo Englišovu cenu šest studentů z IES. Ředitel institutu Mejstřík se může usmívat dále, protože i její nejnovější držitel vystudoval na IES. Laureátovi ceny Filipu Hájkovi jsme položili několik otázek.

Studenti vystavili učitelům vysvědčení

Na konci každého semestru hodnotí studenti své pedagogy prostřednictvím anonymních dotazníků a výsledky jsou pak zvěřejňovány na internetu (hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz). Zjišťovali jsme, jestli je tento systém zpětné vazby spolehlivý a zda jej pedagogové a instituty vůbec využívají.

Děkan: Nevadí, že všechno zapomenete

Během diskuse o hodnocení kurzů s děkanem Víškem zazněly zajímavé myšlenky o tom, jak se mají studenti učit a co chtějí bohaté firmy, ve kterých chtějí všichni pracovat.

Nepovolená reklama na webu ekonomů?

Na webových stránkách Institutu ekonomických studií mohou návštěvníka překvapit loga velikánů českého průmyslu a služeb. Podle pravidel CESNET má přitom být komerční reklama na webových stránkách vysokých škol zakázána. V pravé části úvodní stránku webu ies.fsv.cuni.cz jsou přitom pod sebou srovnána loga společností Transgas, McKinsey, ČEZ, ČS a ČSOB. Zákon přitom říká, že pro reklamu je akademická půda vysloveně nepřátelským územím.