Archiv strana 3

Nepomohly ani nové otázky, ani lepší propagace

TajemníkNa podzim loňského roku vytvořili zástupci SISSu, SIMSu a E-klubu ve spolupráci s proděkanem Jirákem nové otázky pro Anketu, modul informačního systému Tajemník, kde studenti mohou hodnotit kvalitu kurzů, které navštěvovali. Následná zvýšená propagace Ankety ze strany tvůrců nové sady otázek však studenty k hodnocení nepřilákala, a účast tak dosahuje jen tradičních zanedbatelných hodnot.

S dotazníkem je to jako s anglickým trávníkem

AnketaPřesně před rokem převzalo vedení fakulty hodnocení kurzů do svých rukou. V zimním semestru se nehodnotilo, v letním prakticky také ne (s výjimkou IMS a ISS, kde se studenti vrátili k systému papírových dotazníků PePo (Pedagogův pomocník). Tento semestr proběhne hodnocení přes SIS Tajemník, na některých institutech ale studenti a pedagogoé opět zvažují tradiční cestu.

Aktivní studenti: hodnocení kurzů má smysl

ACSA

Vyplňujete každý semestr poctivě dotazníky k hodnocení kurzů, a přesto nevidíte žádnou změnu k lepšímu? Podle výsledků debaty 167 odborníků a studentů trápí tento problém většinu českých vysokých škol. Na sedmém ročníku celostátní konference v Brně, tentokrát na téma „Proč (se nechat) hodnotit aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“, se na tom koncem listopadu 2007 shodli zástupci 23 vysokých škol, studentských organizací, samospráv a senátů.

Majálesová Pavlač podvanácté

Tradiční multižánrový festival, který oslavuje konec semestru, je otevřený nejen studentům a pedagogům Fakulty sociálních věd UK. Letos se uskuteční v úterý 22. dubna 2008 od 14.00 do 22.00 hod ve fakultní budově Hollar – Smetanovo nábřeží 6, u Národního divadla. Vstupné bude jako vždy dobrovolné, občerstvení z kuchyně mistra Pigiho dostupné. Pavlač (www.pavlac.cz) patří mezi širší program oslav Majáles, jehož hlavní den bude 30. dubna.

O zajímavé vize v senátu nebude nouze

Jména dvacítky senátorů na další dva roky jsou již několik týdnů známá, stejně jako volební programy některých z nich. Aby však bylo aspoň zhruba jasno v tom, co od senátorů může akademická obec čekat, je třeba znát jejich návrhy a pozice. Studentům jsme položili tři otázky a pedagogům s ohledem na pracovní vytíženost jen jednu.

Překvapení se nekoná, v senátu opět dominuje IES

Sestava dvacítky senátorů a jejich náhradníků pro období 2007-2009 je již jasná. Z celkového množství 3433 členů akademické obce se k volbám dostavilo 27,5 % lidí. Vzato po složkách, volilo 43 % pedagogů (75), 29 % studentů (831) a 10 % doktorandů (38). Jak ve své volební analýze uvádí politolog Petr Just, v senátu si pohoršili pouze zástupci IKSŽ (4), kteří přišli oproti minulým volbám o 2 mandáty na úkor teritorialistů (3) a sociologů (3). Ekonomové si podrželi 8 mandátů a sociologové 2. Ekonomové ve volbách uspěli tak jako v minulém období. Pomohla jim vysoká volební účast pedagogů i studentů. Zklamáním mohou být volby pro IKSŽ. Ačkoliv voliči z tohoto institutu tvoří téměř 30 % všech voličů na FSV, v senátu IKSŽ patří jen 20 % křesel. Naopak IES se 17 % akademické obce získal 40 % křesel. U ostatních institutů jsou tato čísla standardní: IMS 20 % a 15 %, IPS 17 % a 15 %, ISS 16 % a 10 %.

Barbora Osvaldová: Na každou schůzi musí senátoři prostudovat desítky stran materiálů

Předseda AS má na starosti nemálo povinností: reprezentuje senát a vede jednání s děkanem, tajemníkem či proděkanem, připravuje program jednání a plán zasedání, opatřuje podklad, zastupuje senát mezi zasedáními, účastní se kolegia děkana, zasedání AS UK atd. Docentka Osvaldová (IKSŽ) je předsedkyní současného AS FSV, jehož mandát se nachyluje ke svému konci.

Dubnový Sociál

Sociál duben

Dubnový Sociál s komiksem stojí za přečtení. Obzvláště vypečená je rubrika Názory: Ať se tedy fakulta přejmenuje (M. Petrusek), Svobodná, neoteplená věda (replika K. Husové od J. Průši), Ekonomie v Čechách jako nadvěda?, Brno vs Praha vs sociální vědy, Těžká matematika k současné ekonomii patří, Magistři z ISS : „I servírky berou víc!“

V rubrice UK, FSV se dočtete o zásadním nedostatku domlouvání pobytů v zahraničí (Erasmus), o pionýrském newsletteru IES, a samozřejmě jsme nechyběli na zasedání Senátu. V Anketě jsme se ptali, jak kdo slaví a slavil Velikonoce.

Rozhovor s Lenkou Rovnou nejen o Evropě a její budoucnosti, ale i o politické kultuře, o olympiádě v Číně, radaru v Brdech i problémech FSV.

Tématem čísla je matematika na IES, bez které se člověk v Opletalce neobejde. Za poslední tři roky ji dva ročníky zvládly s úspěšností pod 50 %.

Chcete vidět podrobný obsah včetně náhledu všech stran? Podívejte se!

Vladimír Dlouhý: V přijímacím řízení projevte selský rozum

Vladimír Dlouhý - foto: LN

Investiční bankéř. Povolání, které, ač zahalené tajemstvím, je na vrcholu žebříčku vysněných zaměstnání většiny studentů ekonomie. Vladimír Dlouhý ekonomii také studoval. Nyní ji vyučuje na IES a u investiční banky Goldman Sachs pracuje jako konzultant. Když jsme po něm chtěli informace o nejziskovějších projektech GS a o aktivitách v ČR, nebyl příliš sdílný: „Investiční banky nemají příliš ve zvyku mluvit o svých produktech a klientech.“

Studentští senátoři, kde máte omluvenky?

účast senátorů AS FSV UK

Jednání Akademického senátu zaberou obvykle jen několik hodin v měsíci. Dokázali je právě dosluhující senátoři pro své voliče obětovat? Podle zápisů ze zasedání jsme zpracovali statistiku docházky senátorů od prosince 2005 do října 2007. Vyplývá z ní, že studentská komora byla plně obsazená jen výjimečně, několikrát dokonce vůbec nefungovala.