Archiv strana 9

Fakulta sociálních věd je nemocná

Fakulta sociálních věd je v mých očích úctyhodný pokus jak na Karlově univerzitě zavést či obnovit výuku oborů perzekvovaných po dlouhá desetiletí komunistickým režimem. Po šestnácti letech je vhodná doba zamyslet se, do jaké míry se tento pokus podařil a co je třeba změnit, aby FSV obstála v rychle se měnícím sektoru univerzitního vzdělávání.

Amerika mi dala motivaci k dalšímu studiu

Strávit niekoľko semestrov na študijných pobytoch v zahraničí bolo mojim snom a cieľom od začiatku štúdia na IMS. Svoje rozhodnutie kam íst v tomto akademickom roku som niekoľkokrát revidoval, až nakoniec som dospel ku kombinácii New Orleans v zimním semestru a Helsinki v letním. Žiadalo sa mi okúsit kapitalistický model a welfare state model počas jedného roka. Mám rád extrémy…

Studentská kritika je konstruktivní

Sociologie je krásná věda. Jestliže ji učíme tak, že studenti tento pocit nemají a spíše pokládají studovaný obor za nezáživný a nezajímavý, pak asi něco děláme špatně. Ne všechny partie oboru jako celku jsou stejně atraktivní, ale výsledný pocit by měl být radostný, nikoliv skeptický a depresivní.

Sociologické večery jsou tady!

Co jsou Sociologické večery? Setkání organizovaná studenty magisterského ročníku oboru Sociologie určená všem zájemcům o aktuální témata ze sociologie a příbuzných společenských věd (sociální geografie, psychologie, sociální politika, sociální psychologie, gender studies aj.).

Studentské spolky – nejhůř se hledá nová krev

Forum logo

Přijímačky, zahraniční stáž, státnice a vypadnout? Rozvrh většiny studentů UK se v posledních letech přece jenom trochu mění. Podobně jako v zahraničí nebo na menších vysokých školách, začínají i na Univerzitě Karlově studenti své alma mater vracet svou prací to, co od ní dostali.

Pravda osvobozuje? Naposledy k prof. Janu Křenovi

Jan Křen

Říjnové číslo časopisu Sociál přineslo článek pracovníků IMS FSV UK prof. Peška, doc. Vykoukala a dr. Kunštáta na podporu jejich kolegy prof. Jana Křena. Pro nedostatek místa zde chci reagovat jen na spor ohledně přístupu k svazkům StB.

Vítězství positivismu aneb konec politické filosofie na IPS?

Na začátku letošního akademického roku bylo možné zaznamenat několik nepatrných změn v studijním programu Politologie a mezinárodní vztahy. Kromě vcelku logického rozšíření Československého politického systému z jednoho na dva semestry na úkor Českého politického systému byl pro prváky nově zaveden Metodologický proseminář. Současně s tím byl přeřazen původně povinný předmět Filosofické základy politického myšlení mezi předměty povinně volitelné. Jaké výhody či nevýhody z toho pro studenty plynou?

Půlpán neekonomům vyhovuje!

Časopis Sociál stačil od začátku akademického roku vyjít pouze dvakrát, ale už napáchal tolik škody, až je to zarážející. O reklamě na komunisty, která vyšla v říjnovém čísle a která musela každého soudného člověka urazit, se rozepisovat nehodlám. Článek, který však opět rozvířil vody FSV, vyšel v čísle následujícím a jmenoval se „Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?“.

Účelová stipendia ztrácí smysl

Došlo ke změně v udělování účelových stipendií. Ještě koncem října platily staré podmínky. Když se člověk rozhodl jet do zahraničí, požádal o účelové stipendium pro podporu studia v zahraničí. Jeho velikost se odvíjela převážně od délky plánovaného pobytu a vyplácelo se před pobytem samým. Na základě nedávno schváleného opatření rektora č. 26/2006 došlo k poměrně radikální změně. Stipendium je vypláceno až po návratu ze zahraničí – tedy ex post.

Studenti sobě. A hlavně ne za své

Letos v dubnu akademický senát fakulty schválil na návrh tehdejšího šéfredaktora fakultního časopisu a propagátora organizovaného studentstva a jeho aktivit, dokument k projektu „Studentské peníze“, který institucionalizuje pravidla systému podpory studentského života na fakultě.