Archiv strana 2

Grenoble: Hory, kam se podíváš

Probouzet se v hlavním městě Alp nikdy neomrzí. Výhled na horskou střechu je proměnlivý a vrtkavý, téměř jako by každou noc někdo měnil kulisy. V září jsem vstávala s výhledem na sluncem zalité skály, v říjnu se začaly kopce halit do ranních mlh a právě teď přechází bílé, sněhem pokryté vrcholky v barevný ohňostroj podzimního listí v údolí. A takový je i celý Grenoble, zasazen v jihovýchodní Francii v regionu Rhône-Alpes… je tu vše, jen ne nuda.

Social Impact Award je poprvé v ČR. Přihlásíte se?

Hub Praha letos poprvé přináší do České republiky Social Impact Award, mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol, kteří mají zajímavý nápad nebo projekt, který kombinuje společensky prospěšné cíle s podnikatelskou aktivitou. Účastníci mohou získat až 4000 eur a odbornou podporu pro rozvoj svých projektů.

REAKCE: Poznámky ke studijním akvizicím na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK trpí v mnoha oblastech svojí roztříštěností do několika izolovaných budov, jednou z nich je zajišťování knihovního zázemí pro studenty a akademické či vědecké pracovníky. Jejich základním úkolem je zajištění palety nutných studijních databází a studijní literatury k vyučovaným oborům. Nadstavbou je literatura (časopisy, databáze a další specializované informační zdroje) vztahující se k badatelské činnosti fakultních pracovišť, jež je financována paletou mnoha druhů grantových prostředků.

Cimrman nadlehčeně poukazuje na problémy stáří

Hra Švestka; zdroj: www.zdjc.cz

Divadelní hra z pera legendární dvojice Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka s názvem Švestka byla poprvé uvedena 16. listopadu 1997. Jedná se o jevištní sklerotikon a jak už bývá u cimrmanovských her zvykem, skládá se ze dvou částí.

Tomáš Cahlík: Lehce paranoidní zamyšlení nad návrhem nového zákona o vysokých školách

AS FSV UK se na svém jednání 12. 4. 2011 usnesl svolat shromáždění akademické obce FSV UK s jediným předmětem jednání – celofakultní diskusí k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Zároveň vyjádřil souhlas s připomínkami UK k tomuto návrhu.

Sociál doporučuje: Plošča Kalinovski

Pražská univerzitní skupina Amnesty International zve na projekci běloruského dokumentu „Plošča Kalinovski“ a panelovou diskuzi na téma „Bělorusové a Češi: Podobnost čistě náhodná?“, která se bude konat ve středu 2. března v Jinonicích (místnost 2080).

Ministr zahraničí Bulharska o postavení Evropské unie

z pohledu studentky Institutu mezinárodních studií Sáry Foitové

Všichni se učíme pozorováním; fotbalista zhlédne tisíce zápasů, muzikant navštíví tisíce koncertů, my, kteří budeme v životě hodně, hodně mluvit, zase vědomě i mimoděk studujeme projev tisíců mluvčích. A jako u každého jiného zaměření je i ve společenskovědních oborech tou nejcennější zkušeností pozorovat při práci skutečného mistra.

Ples FSV již tento čtvrtek!

Dlouho očekávaný celofakultní ples ke 20. výročí založení FSV se blíží! Již tento čtvrtek se uskuteční v Národním domě na Smíchově.

Vylepšete si Erasma – jeďte do Asie

Hong Kong. Město plné nákupních center a lesklých mrakodrapů, ovšem také město, kde chudí Číňané žijí doslova v klecích. Město, které má tak velkou energii, že vás dokáže dostat na vrchol v čemkoliv, co děláte, ovšem také město, které vás může zašlapat. Nezáleží ale na tom, do které skupiny patříte zrovna vy. Důležité je, že jste tady. A jako mezinárodní student si tuto přítomnost můžete plně vychutnat.

Sociologové chystají podzimní školu

JinonicePodzimní škola s názvem „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát sociologii pro média?“ je společným projektem Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity (ISS) a Lidových novin (LN) určeným doktorandům a pokročilým magisterským studentům sociologie a spřízněných oborů. Projekt vznikl z iniciativy ISS, který by rád v organizaci podzimních škol pokračoval i v následujících letech, a založil tak vlastní tradici kvalitních pracovních setkání pokročilých studentů, pedagogů, výzkumných pracovníků, ale také významných osobností veřejného života, setkání v přátelské atmosféře sdílených odborných zájmů osvobozených od formalit spojených s aktivitami běžného akademického roku.