Archiv strana 14

Lubomír Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku

Jsem přesvědčen, že jsme jako fakulta dále, než by odpovídalo věku teenagerů. Za to je třeba vyjádřit vděčnost: byla to naše „alma mater“ Univerzita Karlova, jež nám dala do vínku svou reputaci a tradici k dobru: díky této gravitační síle – a díky obnoveným akademickým svobodám- byli přitahováni ti nejlepší do fakultní obce akademické, a to do obou komor, učitelské i studentské.

Miloslav Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce

Fakulta sociálních věd formálně ustavená 1. června 1990 je fakultou, která vznikla jako výslednice dvou lidských pudů či – mírněji řečeno – pohnutek, které obvykle k zakládání fakult nevedou – ale doba byla jiná, vždyť od listopadu 1989 uplynul přesně půlrok: doba ještě byla plná nadějí a víry, ochoty experimentovat a dokonce, čemuž se věřit nechce, utahovat si opasky. Ty pohnutky byly dvě – pud sebezáchovy a odpor k neochotě měnit status quo.

Jan Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina

Jan Jirák

Pokud to správně počítám, Fakulta sociálních věd existuje jednu čtyřiačtyřicetinu existence Univerzity Karlovy, což věru není dlouhá doba. Přesto mám pocit, že se naše fakulta stala pevnou, nápadnou, respektovanou a samozřejmou součástí univerzity, a to je podle mého soudu velký úspěch. Na začátku 90. let to zdaleka tak samozřejmě nevypadalo. Hranice mezi bytím a nebytím fakulty byla tenčí, než se dnes zdá uvěřitelné.

E-klub s novou krví

Mohlo by se zdát, že studenti na IES mají málo studijních povinností. Po večerech totiž dobrovolně navštěvují přednášky a ještě za ně pořadatelům děkují. Hlavní roli v těchto unikátních ekonomických představeních hrají guvernéři bank a režii drží pevně v rukou E-klub.

Čekání na Godota: Až přijde Komunikátor…

Signifikantně mnoho kandidátů ve volbách do AS FSV UK poukazovalo v čase volební kampaně na stránkách Sociála na nedostatečnou či nekvalitní komunikaci v prostředí fakulty. Poukazy na toto zažívám či slýchám deset let. Přesto se věci mění jen zvolna. Nedávní kandidáti, žel, příliš nenaznačili, jak by chtěli tak ambiciózních cílů dosáhnout.

Jinonice do komerce!

Podobné a mnohdy i podstatně originálnější informace začaly kolovat po zvolení všech pěti kandidátů za IES do studentské komory AS. Zlí jazykové tvrdí, že historicky nejsilnější mandát IES v AS bude zneužit k egoistickému usurpování moci a finančních prostředků. Prý existuje plán na komerční využití budovy v Jinonicích a následné odsunutí výuky tamních institutů do severočeského Terezína. Pravda je však zcela jinde.

Zoufalý politolog se zastřelil

Obrovským šokem skončil pro prváky začátek jejich středeční přednášky k Úvodu do společenských věd.

Snad IPS nabídne více kurzů o mezinárodních vztazích

Článek, uveřejněný v posledním čísle Sociálu č. 9 v listopadu 2005 („Politologie má málo volitelných předmětů“) je viditelně postaven na nedostatečné znalosti informací, takže došlo přinejmenším k jeho nevyváženosti. Dovolte mi, abych k němu dodal některé informace.

Čtyři úrovně studentské politiky

Heslo „pomocnou ruku najdeš na konci vlastní paže“ platí na vysokoškolské půdě stejně jako kdekoli jinde. Všichni ti, kterým se ve škole něco nelíbí — organizací přednášek na institutu počínaje a výší poplatků za studium konče — mají možnost sami iniciovat změny k lepšímu.

Velká očekávání přinášejí velká zklamání

… říká Radek Nikl, student Pedagogické fakulty UK a předseda Studentské komory Rady vysokých škol.