Archiv strana 12

Na University of Reading se klade důraz na interdisciplinaritu

Logo University of Reading

Dvousettisícové město Reading v typicky anglickém, a jednom z nejbohatších, hrabství Berkshire se pyšní téměř nulovou nezaměstnaností. Studenti představují velkou část obyvatelstva. Dynamické centrum služeb a finančnictví je coby kamenem dohodil od Londýna a je nejspíše městem s největší koncentrací kol a aut s cedulí „Na prodej“.

Líní studenti a Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie je příliš těžký, výuka předmětu příliš matematizovaná, vyučující nedostatečně komunikativní. Tyto a další stížnosti se na hlavu profesora Jiřího Hlaváčka a jeho předmětu snesly ze strany neekonomů, většinou dobře organizovaných studentů IMS. K nim následně přidalo i vedení IMS reprezentované doc. Vykoukalem. V Sociálu pak štít odporu pozvedl Lukáš Kovanda a ekonomii v podání prof. Hlaváčka nazval hrou čísel, integrálů, rovnic a křivek.

Rozvoj FSV brzdí ješitnost a povýšenost

„Moje zahrada je moje zahrada,“ prohlásil obr. „To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní, to nesmí nikdo jiný, než já sám.“
Oscar Wilde: Pohádky. Pohádka „Sobecký obr“

Nevnucujme své obory ostatním

Je naprosto samozřejmé a legitimní, že někteří zástupci ekonomie svůj obor hájí včetně diskutovaného Úvodu do ekonomie. Otázkou však zůstává způsob této obhajoby. Nechme stranou agresivní a útočný tón této „obrany útokem“ s výrazy typu „líní studenti“, „nedostatek inteligence“ apod. Závažnější je její meritorní rovina.

Kredity za sport bychom dávali rádi

plavání

Potěšilo nás, že v povědomí studentů, jak ukázala anketa Sociálu, je vztah k TV a sportu pozitivní a že pociťují, že TV a sport na univerzitu patří. V současné době se na UK vytváří nový kreditní systém. Stálo by za úvahu, zda by TV nemohla být i na FSV zařazena do studijního programu formou nejmírnější, což je volitelný předmět.

Informační systém FHS funguje výborně!

Se zájmem jsem si na webu Sociála přečetla rozhovor s děkanem FSV Víškem, zejména pasáž týkající se studijního ISu na FHS. Inspirovala mne, abych vám napsala o tomto systému něco více. IS pro FHS provozuje vývojový tým z Fakulty informatiky MU již skoro 6 let. Největší výhodou systému, který využívá FHS UK (dále MU a VŠFS), je skutečnost, že se všechny administrativní záležitosti vyřizují zcela běžně prostřednictvím IS.

From a Naive Tourist to a Reluctant Resident

Hrishabh Sandilya

Prague, the city of Kafka and Kundera, of stunning monuments and more stunning women, of Bohemian culture and a visible face of new age capitalism’s resuscitation, bla bla bla…. There’s more to Prague than that, you figure that out when you stop thinking like a tourist and start thinking like a poorly adapting resident.

Rasmussen: Válka proti drogám se nevyplácí

marihuana

Postihy za pouhé držení drog, tvoří v Americe většinu drogových deliktů. Takové tresty přitom snižují produktivitu jednotlivce i společnosti a nikdy se nemůžou vyplatit. Přednáška děkana FSV Floridské státní university Davida W. Rasmussena byla mix pro všechny fakultní instituty. Přesto se odehrála na půdě 1. lékařské fakulty.

Se žurnalisty máme společný jen Hollar

MKPR

Marketingová komunikace a public relations je nejmladší studijní obor na FSV – letos v říjnu nastoupí jeho teprve třetí prváci. Každý rok na ni podává přihlášku okolo tisícovky zájemců, tedy daleko více než na ostatní „zavedené“ obory. Loni své štěstí zkusila i Kateřina Hráská a uspěla. Jak hodnotí své dosavadní studium?

Hostivař Dorms – foreigners´ ghetto

Nothing prepares you for the fortress like appearance of Hostivar as you drive up to it.
The International office mails you a little brochure that says little, with your admission papers, the website too has little to offer. The Kolej Hostivar grounds comprise ten, monumental concrete structures, that stick out like sore thumbs, amongst the hushed houses that surround it, little tribute to their communist inspired heritage. The first four buildings that house the International students, are interconnected via long passageways and share a common reception area, the remaining standalone structures house hordes of Czech & Slovak students from the University’s many faculties.