Archiv strana 11

Dvorana polit(olog)ické slávy II – Vstup do ní!

Po uplynutí prázdninových radovánek vyrušen z dřímoty jest zas školní pospolitý spánek. V návaznosti na loňskou Akci Cheltschitze se opět koná pro všechny studenty a pedagogy IPS – jakožto i jejich přátele a lidi dobré/bodré vůle – prodloužený víkend, během něhož může každý zúčastněný poznat nové tváře, seznámit se se známými z doposaváde nepoznané stránky, utužit kolektiv, zasytit apetit a v neposlední řadě pořádně se pobavit, zasportit a následující semestr jinace zahájit.

Akademická půlhodinka

Dochvilnost je občas problémem asi nás všech. Jednou člověk přijde pozdě na rande, někdy mu uletí letadlo a občas nestihne začátek přednášky. Jednou za čas je to možné omluvit a tolerovat. S přibývající četností se ale z omluvitelného stává neomluvitelné a z tolerovatelného netolerovatelné.

IMS má nového hostujícího profesora

Na katedře německých a rakouských studií (KNRS) od tohoto akademického roku opět působí německý docent v rámci tzv. DAAD-Gastprofesur. Tradice tohoto projektu, jenž je financován Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Fondem mobility UK, sahá na KNRS do poloviny 90. let.

Neférové přijímačky odrazují od studia na FSV

Hned na úvod bych rád zdůraznil, že jsem na IPS přijat byl a nejde tedy o nahněvaný pamflet neúspěšného uchazeče. Asi všichni víme, že přijímačky nejsou procházka rájem. Právě proto však očekáváme férové a rovné podmínky. Stejný zájem by měla mít i fakulta – přijmout jen ty nejlepší, nikoli „nejšikovnější“ studenty.

Hnízdo: přijímačky jsou spravedlivé

Výtky Martina Dubéciho k ústnímu pohovoru (viz Neférové přijímačky odrazují od studia na FSV) jsou podle mě neoprávněné, zkoušející jsou lidé pedagogové s dlouholetou zkušeností. Dříve, když se bralo daleko méně studentů než dnes, maximálně 20 procent, to však bylo na hraně.

Hlavní zpráva na webu FSV? Školení řidičů

Začátkem září možná začali mnozí ze studentů znovu pomýšlet na školu. Většinou je jistě zajímal harmonogram akademického roku či rozvrh. Jako nejsnazší cesta ke zjištění těchto informací se logicky jevila návštěva webových stránek FSV. To byl však bohužel naprosto mylný předpoklad – na užitečné informace na homepage mohl začátkem září student zapomenout.

Vysoké školství je pro strany spíše okrajové téma

Je obecně známou záležitostí, že české vysoké školství je dlouhodobě podfinancované. Upozorňují na to ekonomové, připomíná to OECD. Často slýcháme, že klíčem k naší budoucnosti je úspěšný přechod k tzv. znalostní ekonomice. Tento přechod se bez kvalitního vysokého školství stěží obejde.

Hollarský festival Pavlač slaví 10. narozeniny

Pavlač 2006

Studentské divadlo je hlavním tématem letošního ročníku festivalu Fakulty sociálních věd, který je součástí širšího programu letošního Majálesu. Chybět však nebude ani hudba, autorská čtení a výstava fotografické tvorby studentů žurnalistiky.

Jak se žije paní vrátné v Opletalce

vrátná - Opletalova

Oblíbená paní Jakoubková pracuje ve vrátnici Opletalky již dva roky. Spolu s ní se ve třech denních směnách od 6.15 do 21.45 v „informační kanceláři“, kterou vrátnice ve skutečnost je, střídá pan Roček a paní Dlouhá. Paní Jakoubková dříve pracovala jako programátor v Pražské energetice, profesionální hospodyně na živnostenský list a nyní je sedm let v důchodu.

Islámský radikalismus mne zaujal

V letošním letním semestru jsme měli možnost absolvovat předmět Islámský radikalismus, který přednášel externista z Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Raděj. Ačkoli byla tato přednáška koncipovaná jako několik přednáškových bloků, které probíhaly pouze od března do dubna vždy ve středu večer, plná přednášková místnost mluvila sama za sebe.