Zpětná vazba – co to sakra je?!

Zavedení nového systému pro hodnocení výuky v Informačním systému mně opět připomnělo, že lze v českém vysokém školství dělat kromě drobných krůčků vpřed i zbytečné kroky vzad.

Zdálo by se samozřejmé, že na moderní otevřené univerzitě by mělo jak vedení, tak studentská samospráva a jednotliví pedagogové věnovat zpětné vazbě od studentů zvýšenou pozornost. Studenti mohou upozornit na ty aspekty výuky, které by bylo třeba vylepšit, vyučující si mohou vytvořit přesnější obraz o tom, které části hodin považují studenti za přínosné a které nikoliv, což může výrazně přispět ke zkvalitnění výuky.

Předchozí systém šel jistě ještě zkvalitnit, ale volba otázek v Anketě je nešťastná, protože míří velmi omezeně pouze k tematickému obsahu kurzu a ne k formě a způsobu výuky.

Zpětná vazba je důležitá i proto, aby si vedení školy mohlo utvořit přesnější a věrohodnější obraz o tom, s čím jsou studenti nespokojeni a proč. I když to někomu v hierarchickém univerzitním systému může připadat opovážlivé, v mnohém mají studenti pravdu. Rozšířené využívání zpětné vazby může vést ke zvyšování úrovně studijních programů, není proto divu, že na kvalitních západních univerzitách je hodnocení výuky naprosto běžné a institucionálně podporované jak studenty, tak hlavně vedením škol. Požadavky a stížnosti studentů nemusí být vždy oprávněné či splnitelné, nicméně pokud jsou vyjádřeny reprezentativní většinou, jsou brány vážně a probíhá o nich otevřená diskuse.

Z tohoto pohledu je nahrazení starého systému hodnocení PePo novým modulem Anketa jednoznačným krokem zpět. Předchozí systém šel jistě ještě zkvalitnit, ale volba otázek v Anketě je nešťastná, protože míří velmi omezeně pouze k tematickému obsahu kurzu a ne k formě a způsobu výuky. Škála 1-5 je naprosto zavádějící pro svoji paralelu se školními známkami – pokud má nějaký kurz v hodnocení obtížnosti třeba 4,5, co to vlastně znamená? Šest otázek na různé druhy přínosů předmětu jsou zbytečně matoucí, ale zcela chybí například celkové zhodnocení kurzu . Kdybych byl student, do vyplňování takto položených otázek by se mi ani moc nechtělo. Navíc neexistuje možnost, jak kurzy navzájem jednoduše porovnat, nikde nejsou ani průměry za fakultu nebo instituty. Kromě zaškrtávání čísel jsou důležité i písemné komentáře, které zatím úplně chybí.

Výsledkem je, že se z hodnocení za zimní semestr nedá vyčíst v podstatě nic, i když se fakulta může navenek tvářit, že nějakou zpětnou vazbu má. Zřejmě to vyhovuje těm, kterým názory studentů připadají jako bzučení mouchy v uších, zbytečně odvádějící od důležitější práce. Nekvalitní zpětná vazba je v určitém smyslu známkou zpátečnictví, neboť přispívá k tomu, že se nic nezmění, a tedy ani nezlepšuje. Lze jen doufat, že si odpovědní činitelé uvědomí význam této otázky a učiní z ní jednu z priorit, aby nebyly k ničemu i výsledky za semestr letní.

Kromě toho ostatně soudím, že bufet musí být zničen.

Kryštof Kozák, IMS

2 318 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (3 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,67 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.