Změny v jinonické knihovně

V průběhu prázdnin změnila jinonická společenskovědní knihovna své webové stránky a počítačový systém katalogu i databáze čtenářů.

Webová adresa knihovna.jinonice.cuni.cz zůstává funkční a také struktura rubrik stránek byla změněna jen mírně. Výhodou je grafické sjednocení základních rysů designu se stránkami rektorátu a některých dalších pracovišť (nedlouho po nás obdobně učinila Katedra jazykové přípravy FSV UK).

Zůstala zachována zatím poměrně obsažná a čtenáři opomíjená (snadno zjistitelné z počítadel přístupů) rubrika užitečných odkazů na knihovnou vybrané seriozní webové stránky, které mají více či méně těsný vztah ke studiu. Kromě nich zde naleznete i oborové vyhledávače a vybrané knihovny. Kromě „základních“ disciplín a též obecně sociálněvědních odkazů zde nechybí ani sekce EU a euroregionů, jež spoluvytvořily příhraniční regiony naší země. Nechybí ani obsáhlý text navržené Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Dodejme, že prolink na souborný katalog vědeckých a odborných časopisů přístupných v Jinonicích v online plnotextové formě (EZB), jsme přesunuli do sekce „Elektronické zdroje“ (najdete ji v hlavním menu).

Časté chyby

Katalog tištěných publikací v rámci nově zavedeného systému ALEPH 500 lze ovládat podobně jako katalog „předletní“. Častou chybou hledajících ve starém i novém katalogu bylo (a zůstává) nepřekontrolování, zda skutečně vyhledáváme podle kritéria, jež je v masce katalogu právě nastaveno. Jde například o vepsání názvu knihy při nevědomky ponechaném nastavení kritéria vyhledávání dle autorů.

Komfortní upozornění

Výhodou možností poskytovaných novým systémem čtenáři je kromě jiného samoobslužná rezervace titulu a hledání informací o aktuálním stavu vyřizování svých rezervací momentálně rozpůjčených výtisků (stejně tak o datech výpůjčních lhůt, popřípadě i o čtenářem včas nevrácených výtiscích). Systém dále také generuje a elektronickou poštou rozesílá upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, později pak informace o překročených výpůjčních lhůtách.

Pokud se chcete uchránit zbytečně vysokých pokut za pozdní vrácení, měli byste vaši aktuální e-mailovou adresu (někdy totiž zůstává zanesena v registru čtenářů stará adresa) poskytnout pracovníkovi u výpůjčního pultu, abychom vás mohli elektronickou poštou i nadále včas informovat.

V případě rozesílání těchto zpráv jde o službu čtenářům, jejíž případné neposkytnutí knihovnou nezprošťuje čtenáře buď závazku vrátit zapůjčenou publikaci včas, anebo za pozdní vrácení uhradit penále.

Bez obav na kus řeči

Dostanete-li pocit, že jste se ocitli v nezvládnutelném zmatku, není nutné zoufat. Zvládnete jej později. Problémem nejspíše není „nezvládnutelnost“ věcí. Je jím daleko spíše kumulace většího množství trivialit – navíc zatím nepoznaných – v příliš krátkém čase.

Všichni z nás u pultů knihovny i prezenční studovny před časem prváky na vysoké škole sami byli. Proto všechny potenciální dotazovatele – tím spíše ty introvertnější z vás – rádi zveme „na kus řeči“. Relativně více času ke konzultacím než kolegové u výpůjčního pultu míváme většinou u pultu prezenční studovny – naproti budově školy téměř rovně za přechodem pro chodce. Jsme jednou knihovnou ve dvou domech s celkem třemi sály pro čtenáře.

Doporučuji časem si podrobněji prohledat naše webové stránky. I někteří studenti vyšších ročníků překvapeni zjišťují, co nikoliv nezajímavého a nepodstatného jim prozatím uniklo.

ALEŠ KOMÁREK
KNIHOVNA SPOLEČENSKÝCH VĚD T.G.M V JINONICÍCH – PREZENČNÍ STUDOVNA

685 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.