Za diplomku ocenění a peníze? I to je možné

Už začínáte psát? Nebo teprve vymýšlete, o čem budete psát? Nebo jste zatím v prvním ročníku a rozkoukáváte se? Ať tak, či onak, stejně vás to nemine. Napsat práci, která zakončí vaše studium. Bakalářku nebo diplomku. Vězte, že se vám vynaložená námaha může vyplatit a nemusí zůstat jen u pocitu dobře odvedené práce anebo jedničky u státnic. Můžete se stát i laureátem některé z cen. Sociál vám připravil krátký exkurz mezi soutěžemi absolventských prací.

Výčet vyznamenání udělovaných studentům začněme univerzitními cenami. Jednou z vůbec nejprestižnějších cen udílených na Univerzitě Karlově je Bolzanova cena. Jméno tomu nikterak nenapovídá, ale Bernard Bolzano, po kterém je pojmenována, byl český matematik, filozof a kněz. Toto mimořádné ocenění je udělováno za absolventské práce, které vynikají tvůrčím obsahem, originalitou a tematickým přesahem. Prioritu sice mají dizertace a až pak diplomové a bakalářské práce, ale rok 2007 ukázal, že se dá Bolzanova cena získat i za bakalářskou práci. Povedlo se to Tomáši Havránkovi (IES). Cena se uděluje ve třech kategoriích. Studenti FSV mají šanci získat ji v kategorii společenskovědní. S jejím udílením je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40 000 Kč.

Další univerzitní cenou je Cena rektora pro nejlepší absolventy UK. Od ostatních se liší v tom, že se neuděluje pouze za nejlépe hodnocenou bakalářskou nebo magisterskou práci, ale oceňuje i výkon studenta během jeho celého studia na univerzitě. Cena rektora se dělí do pěti kategorií – studenti FSV se mohou ucházet o Cenu prof. JUDr. Karla Engliše, která je určena pro absolventy společenskovědních oborů. Cena je pojmenována po významném ekonomovi a politikovi Karlu Englišovi, který býval i rektorem UK. Naposledy tuto cenu ze studentů FSV dostala Dana Smrčková z IKSŽ v roce 2010.

Jen čtyři fakulty z celé Univerzity Karlovy nemají vlastní cenu. Naše fakulta mezi ně nepatří – Vědecká rada FSV totiž vyhlašuje soutěž o Cenu Josefa Vavrouška. Ta se uděluje za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury. Je pojmenovaná po významném českém ekologovi, pedagogovi FSV a ministru životního prostředí Josefu Vavrouškovi, který tragicky zahynul v roce 1995. Cena je spolufinancována Nadací Josefa a Petry Vavrouškových. Letos se studentům z FSV podařilo získat dvě první místa, jedno třetí místo a jedno čestné uznání v kategorii bakalářských prací.

Nejstarší česká nadace uděluje Hlávkovu cenu

Další cena je pojmenována po jednom z největších českých mecenášů, Josefu Hlávkovi. Tento architekt a úspěšný podnikatel už za svého života věnoval na podporu kultury a vzdělanosti v té době nevídané peníze. Založil např. Českou akademii věd a umění, hradil první kompletní překlad děl Shakespeara, ale financoval i školy a nemajetné studenty. Čtyři roky před smrtí, v roce 1904, ve své poslední vůli odkázal svůj majetek nově vzniklé nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. (Hlávka byl bezdětný, nadace je pojmenovaná po jeho dvou zesnulých manželkách). A nejednalo se o jen tak ledajaký majetek – celková hodnota jeho jmění tehdy činila přes čtyři a půl milionu korun

Dnes je Nadání vůbec nejstarší českou nadací a stále dostává svému účelu – podporuje nadané studenty, vědecké pracovníky a umělce. A také uděluje ceny mezi které patří Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. FSV má svého zástupce v devítičlenné správní radě Nadání, která o cenách rozhoduje na základě návrhu rektorů pražských vysokých škol . Je jím bývalý děkan FSV, prof. J. A. Víšek. I s touto cenou je spojena peněžitá odměna – nadační příspěvek činí 25 000 Kč. Letos Hlávkovu cenu dostala studentka magisterského oboru sociologie Barbora Votavová za svou bakalářskou práci „Uč se, ať se máš líp“ – strategie vzdělanostní mobility.

Existuje ale i mnoho dalších cen, které mohou studenti FSV získat za vynikající absolventské práce. Studenti IES mají šanci získat např. Cenu Mladý ekonom roku, Cenu Karla Engliše České společnosti ekonomické nebo Cenu České společnosti ekonometrické. Politologové a sociologové jednou za dva roky Cenu Josefa Luxe, sociologové navíc ještě Cenu Edvarda Beneše.

Ceny podle výše peněžitých odměn

(zdroj: cuni.cz)

Bolzanova cena min. 40 000 Kč
Cena Josefa Hlávky 25 000 Kč
Cena Josefa Vavrouška min. 10 000 Kč
Cena rektora 6 000 Kč (bc. studium)
(Cena Karla Engliše) 10 000 Kč (mgr. studium)

 

Vybraná ocenění studentů FSV 2011

(zdroj: fsv.cuni.cz)

Cena Josefa Hlávky Barbora Votavová (ISS)
Cena Josefa Vavrouška (2. místo) Lucie Vrbíková (ISS)

Tomáš Křehlík (IES)
Cena Edvarda Beneše Martina Hamplová (IMS)
Cena České společnosti ekonometrické (1. místo) Josef Baruník (IES)

798 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.