Volby do senátu už v listopadu

Již během příštího měsíce zvolí studenti i akademici své zástupce do Akademického senátu FSV. Současným senátorům totiž v prosinci skončí jejich dvouletý mandát.

Akademický senát je rozdělen na dvě komory – studentskou a pedagogickou – s rovnoměrným zastoupením členů. Každá komora má deset členů a schází se na společném zasedání přibližně jednou za měsíc v budově Hollar. Senát je volen vždy na dva roky, nyní tedy na období leden 2006 – leden 2008.

Navrhnout svého kandidáta může každý člen „akademické obce FSV“, tedy jak učitel tak student. Návrh je nutné podat písemně volební komisi nejpozději do 31. října a musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno kandidáta i navrhovatele,
2) název institutu, za který hodlá kandidovat,
3) zařazení do příslušné komory,
4) písemný souhlas kandidáta.

Volby jsou přímé, rovné, tajné a probíhají minimálně ve dvou kolech. Aby byly i platné, je nutná účast nejméně 30 %, v případě účasti nižší se budou volby opakovat. Nebude-li ani v druhé volbě minimální účast splněna, volby se budou opakovat bez ohledu na účast.

Každý volič vybírá jak kandidáty do komory pedagogů, tak do komory studentů. Na volebním lístku může zaškrtnout nejvýše pět kandidátů z každé komory, jimž dává svůj hlas.

Každý institut fakulty bude v obou komorách zastoupen jedním kandidátem s nejvyšším počtem hlasů, pokud takový kandidát existuje. Zbylá místa budou obsazena podle obdrženého počtu hlasů.

Kromě voleb do senátu bude pro další vývoj fakulty významná i volba nového děkana. Toho ovšem vybere ještě stávající senát na svém zasedání 18. října. Další informace o volbách budou zveřejňovány na www.fsv.cuni.cz/FSV-471.html

559 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.