Volby do AS: Kdo kandiduje a co má v plánu?

banner-volby *NEJNOVĚJI:*
PETR JÜPTNER a všichni kandidáti za ISS *


Volební místnosti se poprvé otvírají už dnes, ve středu v poledne! Do každé komory (studentské i pedagogické) můžete volit až pět zástupců. Víte, komu dát hlas? Přečtěte si, s jakou vizí uchazeči kandidují!


Programy kandidátů jsou řazené podle institutů:

Institut ekonomických studií (5 kandidátů)
Institut komunikačních studií a žurnalistiky (3 kandidáti)
Institut mezinárodních studií (4 kandidáti)
Institut politologických studií (6 kandidátů)
Institut sociologických studií (5 kandidátů)

Máte v plánu kandidovat v nastávajících volbách do Akademického senátu? Na této stránce může být zveřejněn i Váš program. Stačí jej poslat na adresu social(at)ukmedia.cz, uvést celé jméno, věk a okrsek, za který kandidujete. Nezapomeňte připojit fotku!

Čtěte také: Dvacet senátorkých křesel hledá majitele

josefmalek

Josef Málek

IES, 20 let

– podpora kulturně-společenského života
– lepší propagace IES
– peníze na sportovní akce
– nový vyučující a garant předmětu History of Economic Thought
– zajištění lepšího stravovacího komfortu (prodloužení výdejů)

fotka-kandidata-jmalickova

Jana Malíčková

IES, 20 let

– zvýšit propojenost celé fakulty, snížit rivalitu mezi instituty
– zlepšit propagaci IES a celé FSV
– zlepšit vybavenost školy (stav počítačové místnosti v Opletalce, více odkládacích míst a židlí a stolečků)
– zlepšit SIS
– přiblížit senát více studentům

petr_polak

Petr Polák


21 let, IES

Jako student 2. ročníku na IES jsem se buď osobně, nebo prostřednictvím mých kamarádů a spolužáků setkal s potížemi, které zbytečně zatežují naše studium a rád bych prostředí FSV UK zlepšil. Jsem si vědom toho, že kandiduji do AS FSV UK a tak je můj program zaměřen na FSV. Nedělám si naděje změnit přímo záležitosti v rámci celého UK a zároveň bych nerad tahal určité vnitřní problémy jednotlivých institutů na půdu AS.
Proto bych se rád v rámci svého působení zaměřil na podporu:
– zlepšení vztahů mezi instituty
– dostatek finančních prostředků pro instituty na učební pomůcky
– kvalitní Wifi síť na IES
– inovace webu FSV UK
– podpora výuky jazyků
– funkční rozvrh FSV v SISu

phdr-karel-bata

PhDr. Karel Báťa

27 let, IES

1) zlepšit vztahy mezi instituty FSV, rivalitu zaměnit za spolupráci
2) dostat fakultu do podvědomí široké veřejnosti
3) konzultace o dění v akademickém senátu se studenty
4) zlepšit počítačové vybavení na FSV
5) podpořit sportovní a kulturně-společenské vyžití studentů a pedagogů v rámci celé fakulty

martins

Martin Krejčí

20 let, IES

Můj volební program se skládá z 6 bodů, které dále rozvedu do podrobných problémů, kterými bych se chtěl zabývat a přednést AS FSV UK v mém mandátním období.

1. Společenské akce na utužení fakulty a jednotlivých institutů
Zapojení celé fakulty do sportovních akcí ( například squashových nebo volejbalových turnajů ). Takzvané teambuildingové akce, kde se studenti mají možnost seznámit a dozvědět se o svých schopnostech navzájem. Tedy snaha eliminovat rivalitu a nesympatie v rámci naší fakulty.

2. Kulturní akce fakulty
Kulturní akce ve smyslu studentských slev na divadelní představení, koncerty, případně jakékoliv další kulturní vyžití. Tedy aby studenti se společně mohli nejen vzdělávat ve svých oborech, ale aby byli obohaceni i o všeobecné vzdělání. Dále bych v tomto bodu chtěl zmínit tendenci o vytvoření pravidelných střetnutí a diskusí na dané téma s případným zajímavým hostem. ( Pro příklad uvedu setkání s Václavem Klausem a jeho přednáška před politology, žurnalisty a ekonomy, kde by následovala diskuse k probíraným tématům. ) Nazávěr bych tu ještě chtěl zmínit tendenci o sjednocení a spolupráci školních klubů jednotlivých institutů, které by tyto kulturní akce mohly zprostředkovávat studentům.

3. Zpřehlednění financování jednotlivých institutů studentům resp. zájemcům
Tendence k zveřejňování výsledků rozhodování o financování jednotlivých institutů. Abych byl konkrétní, chtěl bych se zasadit o to, aby se studentům předkládaly jednotlivé výsledky hlasování AS, tedy aby byli sami svědci našich počinů.

4. Možnost vstupování studentů svými názory do rozhodování AS
Tento bod je spjatý s předchozím a pojednává o možnosti nepřímého se zapojení do řešení problematiky jednotlivých bodů jednání AS. Jednoduše řečeno, rád bych sbíral ohlasy studentů na jednotlivé podněty v podobě nějaké dopisové schránky stížností a žádostí a následně ty relevantní bych postoupil do projednávaní na jednáních AS.

5. Reforma pravomocí zaměstnanců fakulty
Informování resp. znovuinformování zaměstnanců fakulty o jejich pracovních pravomocech a povinnostech, zároveň také seznámení studentů, kde a u koho se dá odvolávat na jejich problémy a požadavky.

6. Technické i systémové úpravy a optimalizace jednotlivých učilišť fakulty pro zpříjemnění studia studentů
Tento bod je rozdělen do 3 „podbodů“ týkajících se učilišť FSV:

1. IES
1. Problematika odložných míst
2. Problematika nasazení nových přednášejících a vyučujících v oboru
2. Hollar
1. Problematika nepřítomnosti občerstvovacích zařízení
2. Problematika rozložení míst na studium
3. Jinonice
1. Problematika občerstvování v Jinonicích

Výše uvedenÍ kandidáti IES mají tedy kromě svých individuálních programů také jeden ústřední:

Volební program Velké pětky IES:

Jako skupina kandidátů do voleb do AS FSV UK jsme se dohodli na společném volebním programu, který je uveden níže. Chtěli bychom ještě zdůraznit, že kandidujeme také každý se svým plánem na své mandátní období a to nás dělá vyjímečnými, protože se tímto přibližujeme požadavkům většiny studentů FSV.

1. Zvýšení možností výuky cizích jazyků na FSV
Tento bod se týká problémů okolo přeplněných kurzu některých jazyků na FSV, například odborné němčiny. Chtěli bychom se zasadit o rozšíření těchto kurzů.

2. Funkční rozvrh v SIS pro všechny instituty
Nefunkčnost a nepohodlnost nás všechny trápí všechny. Máme v plánu v co nejbližší době dát popud na řešení této situace, abychom my, studenti, mohli v pohodlí pár kliků mít na dosah náš rozvrh na nový semestr v reálném čase. Dále, aby se kazdému dostal do vědomí ideální studijní plán, jaké předměty by bylo nejvhodnější si zapsat pro daný semestr.

3. Utužování vztahů institutů v rámci FSV a UK
Utužování vztahů mezi studenty je poměrně jednomyslné. Naše představa se týká společných diskusí, přednášek, sportovních akcí, teambuildingových schůzek. Budoucí spolupráce jednotlivých institutů je cílem tohoto bodu.

4. Zlepšení vybavenosti informační techniky na FSV
Větší obsah osobní schránky k uživatelským účtům na FSV, rychlost připojení k síti, možnost využívat i https (konkrétně na IES), kvalitní výpočetní technika.

5. Hodnocení kurzů po zkoušce
Představovali bychom si možnost studentů hodnotit jednotlivé kurzy nejlépe v SIS, aby dávali podnět k vylepšení výuky, spolehlivosti vyučujícího, užitečnosti kurzu. Jistá vlna hodnocení již v rámci FSV proběhla, ale tyto hodnocení byly uskutečněny před zkouškovým obdobím, kdy si myslíme, že jejich účinnost byla minimální, protože student nemohl mít představu o celkové náročnosti předmětu a podobně. Proto bychom chtěli toto hodnocení zasadit do informačního systému až po absolvování daného předmětu.

6. Webové stránky FSV
Komplikovanost webových stránek FSV a spojení s jednotlivými instituty nám zabírá spoustu času, proto jsme tento bod také zapustili do našeho programu. Lepší dospunost informací (rozhodování AS, novinky, změny úředních hodin), krásný design.

7. Informovanost studentů o pravomocech a schopnostech zaměstnanců FSV
V této problematice bychom se chtěli zabývat komplikovaností a malou informovaností o pravomocech jednotlivých studentů. Nejen jednou se nám stalo, že si s námi například sekretariát s vrátnicí, jeden office s druhým hráli „ping pong“. Chtěli bychom se zasadit o pravidelné vydávání publikací pro studenty, které budou zaměřené na tento fakultní systém.

8. IES – propagace institutu
IES malé povědomí o našem institutu vede spoustu mladých studentů si vybrat jinou alternativu ekonomického směru. V našem programu proto zahrnujeme zasazení se o propagaci IES do vědomí středních škol.

9. Jinonice – problematika bufetu
Náš bufet v Jinonicích. Těm, kterým vyhovovalo tehdejší rozpoložení bufetu a jídelny v prostorech UK v Jinonicích. Našim plánem je zlepšit případně navrátit jídelní bufet v Jinonicích na své místo.

10. Hollar – problamatika míst na učení
Závěrečný bod se týká nedostatečných prostor na učení na Hollaru. Chtěli bychom najít a vytvořit vhodné místa na studium v centrální budově FSV.

zpět nahoru
—————————————————————————————————————

Za Institut komunikačních studií a žurnalistiky kandiduje do Akademického senátu UK FSV sedm lidí. Pět do pedagogické komory (Filip Láb, Jaroslav Slanec, Alice Tejkalová, Lenka Vochocová a Radim Wolák) a dva kandidáti do studentské komory (Michael Bereň a Igor Kytka). V této sestavě zahájili společnou volební kampaň.

„Rozhodli jsme se dát dohromady tuto skupinu uchazečů o senátorské židle proto, že jsme zkušeností zjistili, jak podstatné je, aby spolu jednotliví zástupci v senátu komunikovali,“ vysvětlují svým voličům na Facebooku. Každý z kandidátů má sice vlastní volební program, jejich témata jsou ale prý společná.

foto

Michael Bereň

IKSŽ, 20 let

Přijďte k volbám, společně můžeme něco změnit!
Primárně budu hájit zájmy IKSŽ, ale jsem připraven naslouchat
i kolegům z jiných institutů a v konkrétních případech hájit zájmy
celé fakulty!

Zde je můj program v bodech:

– zachovat „čistotu“ FSV v souvislosti s podvodně získanými tituly

– změnit byrokratické řešení administrativních věcí na fakultě a zlepšit
funkčnost SISu a webových stránek některých institutů

– zanechat dvoukolový systém přijímacích zkoušek bez NSZ od společnosti
SCIO

– zachovat seznamovací pobyty a zavést je do dalších oborů, kde nejsou.
Podporovat podobné akce typu Pavlač.

– čekám také na zpětnou vazbu od vás. Posílejte vaše nápady, návrhy, náměty!
Budu se snažit s vámi co nejvíce komunikovat!
mail: michael.beren(at)email.cz


alice tejkalova

Alice Tejkalová


IKSŽ, současná členka pedagogické komory AS FSV UK

Proč chci znovu do senátu?
Když jsem v roce 2003 kandidovala poprvé, udělala jsem si kampaň, byla plná ideálů, jak nechci jen remcat, ale taky něco dělat atp. Zapojila jsem se do práce nejprve jako jednatelka, později jsem pracovala i v předsednictvu.

Zjistila jsem ale, že se v senátu setkalo zvláštní uskupení lidí, kde akceschopná je jen menšina. Ne proto, že by na to ostatní neměli, taky dost mluvili, ale nějak se nechtěli moc zapojovat do práce navíc a zadarmo. Ano, podařilo se nám sem tam něco zlepšit, ale jinak jsme museli snášet proděkany, kteří nechtěli například dělat nic s webovými stránkami, ani fakultními maily (ano, to už se řeší bezvýsledně takhle dlouho). Měla jsem pocit, že na mé práci vlastně nezáleží a znovu jsem nekandidovala.

Když jsem dostala nabídku kandidovat v roce 2007, řekla jsem ne, ale byl tu tlak na to, že je to volební senát, který volí děkana, a aspoň to chce nějaké náhradníky. Tak ano, řekla jsem a zaujala pasivní pozici. Vyplatilo se, nezvolili (jste) mě. Byla jsem první náhradnicí.

Jenže pak nečekaně rezignovala doc. Osvaldová a já musela s nechutí zaujmout pozici aktivní. Ale zjistila jsem, že tohle je úplně jiný senát, než který jsem znala. Akční, odhodlaný, poznala jsem tam lidi, které můžu bez potíží považovat za kamarády. Podařila se nám řada věcí od udržení stávajícího názvu fakulty, po zvolení kandidáta na děkana s reformním programem, který je podle mě, jakkoliv považuju FSV za kvalitní pracoviště, nezbytný, abychom nestagnovali, ale dál se rozvíjeli.

Co budu v senátu dělat?
Chtěla bych dál pracovat v komisi pro PR, která za minulé funkční období vytvořila mimo jiné pro tehdejšího proděkana pro PR návod jak udělat tiskovou zprávu, vytvořila mailing list médií, kam se informace mají zasílat. Ovšem aniž by na to proděkan jakkoliv reflektoval. Naštěstí se své funkce vzdal a věřím, že ve spolupráci s novým vedením je možné se posunout dál. Fakultě například bolestně schází jednotná komunikační strategie pro kontakt s médii.

Chtěla bych podpořit nově zvoleného, doufám, že už brzy i panem rektorem jmenovaného, děkana v jeho reformním úsilí.

Chtěla bych zachovat stávající název naší fakulty, přejmenování je k ničemu, jen poškodí zavedenou značku. Klíč je v lepším PR.


filip-lab

Filip Láb

IKSŽ, současný člen pedagogické komory AS FSV UK

Proč nechce Filip Láb do senátu
Funkce senátora UK FSV je solidní trafika, přesně tak, jak by si každý představoval. Nekonečně dlouhá odpoledne strávená ve vydýchané atmosféře místnosti 212, bolavá ruka z věčného hlasování (tzv. hlasovací loket), mrzký catering a připojení k internetu pomalé k uzoufání. Nemluvě o astronomických finančních benefitech a materiálních i nehmotných výhodách plynoucích od zástupů lobbistů, příjemně navyšujících rodinný rozpočet o 0,0 kč ročně. Suma sumárum, slušný výčet důvodů, proč dělat v době voleb mrtvého brouka a nevylézat. Existuje tedy nějaký jiný důvod kromě pomatení smyslů, proč by se měl někdo pokoušet toto martyrium zopakovat? Po dlouhém přemýšlení by se pár důvodů našlo.

V senátu jsme v posledním období měli slušné zastoupení jako institut a tudíž i možnost ovlivňovat alespoň trochu současné i budoucí dění na fakultě. Podařilo se nám přetavit zoufalé volání o pozornost jednoho z institutů, který se v oprávněné snaze o svou viditelnost pokoušel přejmenovat fakultu, v systémovou změnu a snahu o celkové zlepšení PR fakulty jako celku.

Podařilo se nám zvolit nového mladého perspektivního děkana, který pochází z našeho institutu, a kterému bychom do budoucna chtěli být v senátu kontrolou i oporou. Neposledním důvodem pro setrvání v senátu mohou být i pravidelné postsenátové restaurační posezení.

Každopádně, nezáleží na tom, koho konkrétně z našeho institutu budete volit, hlavně běžte k volbám a někoho zvolte. Jinak hrozí, že se tím připravíte o výsostné právo nadávat na poměry a ty líné vyžrané senátory…

zpět nahoru
—————————————————————————————————————

Za IMS by do studentské komory rádi hned čtyři kandidáti. Je mezi nimi současný senátor Ondřej Timčo či Helmuth Gruber, student 1. ročníku Česko německých studií, nebo Peter Balla z magisterského oboru Ruských a východoevropských studií. Z pedagogů by měl kadidovat současný místopředseda AS Tomáš Nigrin a také Tomáš Weiss, doktorand katedry Západoevropských studií.

onderkova

Kristýna Onderková

IMS, 19 let

Studuji prvním rokem Mezinárodní teritoriální studia na IMS. Pokud budu zvolena do AS FSV UK, budu usilovat o:

– zlepšení komunikace mezi instituty, zajištění rovného přístupu, aby žádný z institutů nebyl opomíjen
– zlepšení propagace IMS i celé fakulty
– zlepšení zpětné vazby mezi vyučujícími a studenty
– rozšíření výuky cizích jazyků
– rozšíření sortimentu v občerstvovacích zařízeních (větší výběr, více ovoce, atd.)
– zlepšení informovanosti studentů o činnosti AS FSV UK, více naslouchat jejich námětům a požadavkům
– podporování kulturních, společenských a sportovních akcí


ondrej-timco

Ondřej Timčo

IMS, současný člen studentské komory AS FSV

Taky Vás tolik štve, že FSV není více reprezentována na středních školách? Anebo to, že tu nemáme skoro žádné mimoškolní aktivity? Mě také! Proto chci zavést projekty na prezentaci naši fakulty pomocí letáků, speciálního manuálu a internetové databáze o možnostech naší fakulty: studijními programy počínaje a možnostmi navštěvovat přednášky středoškoláky konče. Mým druhým bodem je zorganizování a sehnání grantů na vytvoření fakultních klubů/kroužků po vzoru západních univerzit. Vám snad existence fakultních spolků typu FSV – fotbal, turistika, šachy, módní design, debatní liga či milovníci čokolády nechybí? Pokud ano, tak mě určitě volte. Jsem členem AS již od září tohoto roku a zkušenosti stejně jako zápal změnit FSV k lepšímu rozhodně mám.

Takže stručně:

* Efektivnější propagace FSV na středních školách, tudíž více peněz pro jednotlivé instituty (nebo například na zlepšení úrovně výuky jazyků)

* Vytvoření celoročních FSV zájmových spolků: např. anglická debatní liga, fotbal, design, architektura, film atd. (Navíc tohle je ten správný přístup, který nám pomůže v navázání komunikace se studenty z různých institutů, a zlepší tak charakter naší fakulty)

Mé klady:

* Již tříměsíční zkušenost senátora Akademického Senátu FSV
* Absolvování workshopu ohledně fungování studentských komor na jiných univerzitách v ČR
* Dlouholetá aktivita v oblasti zlepšování podoby nejen IMS, ale i FSV
* Zkušenost s fungováním univerzity britského typu (University College London)


Tomáš Nigrin

Tomáš Nigrin

IMS, současný člen pedagogické komory AS FSV

Po zkušenosti s fungováním a pravomocemi AS z minulého období Vám nemohu slíbit „větší porce v menze“ či „zlevnění kopírování v knihovně“.
Mohu Vám ale slíbit, že budu i v dalším období hájit zájmy FSV jako moderní a modernizující se fakulty a také v neposlední řadě IMS. Nechci
podporovat rozdrobování FSV do jednotlivých institutů oddělených mezi sebou neprostupnou skořápkou. Instituty by se neměly vůči sobě na jedné straně vymezovat, na druhé straně by jim měla fakulta poskytnout dostatečné servisní zázemí a podporu dle jejich aktivit a potřeb (viz například dostatečné PR pro IES či servis pro cizojazyčné studijní programy). Mezi mé priority patří také podpora studentských aktivit (SIMS, Sociál a další) a studentů FSV. Vaše podpora a hlas mi umožní v této započaté práci pokračovat. V pedagogické komoře disponujete celkem pěti hlasy. Žádám Vás proto o podporu především Tomáše Weisse, druhého kandidující pedagoga za IMS. Další Vaši podporu si zaslouží Petr Jüptner (IPS), Alice Tejkalová (IKSŽ) a Filip Láb (IKSŽ), se kterými jsme programově naladěni „na jedné vlně“.


tomas-weiss

Tomáš Weiss

IMS, kandidát do pedagogické komory AS FSV

Fakulta bude mít od příštího roku nového děkana, který byl zvolený s podrobným programem změn. V akademickém senátu bych chtěl přispět k
tomu, aby nový děkan od svých plánů neustupoval, soustředil se zejména na otázky, které zjednoduší a urychlí byrokratické procedury fakulty (např. elektronický index), ale také prosazoval větší spolupráci mezi instituty nebo provázanost výzkumu a výuky. Vaše hlasy mi v senátu umožní využít zkušeností studenta i pedagoga a snad i přispět k tomu, aby byla fakulta stále lepším místem pro jedny i pro druhé. Proto společně s Tomášem Nigrinem žádám o Vaši podporu.

Společný dovětek Tomáše Nigrina a Tomáše Weisse:

Přijďte, prosím, všichni k volbám, ať už budete volit kohokoliv. Stojí to jen chvilku času a pomůže to zvýšit legitimitu nově voleného Akademického senátu a zároveň ubere argument těm, kteří mají výhrady k univerzitní samosprávě. Nezapomeňte, že jsou to možná Vaše
poslední volby, kdy budete volit členy sebevědomého a „neokleštěného“ senátu ještě podle stávajícího vysokoškolského zákona.

zpět nahoru
—————————————————————————————————————

Politologický klub, který po kratší odmlce nahradil bývalou samosprávu IPS, posílá do voleb pět studentských kandidátů se společným programem:

lenka-hlavackova

Lenka Hlaváčová

IPS

Voľby sa blížia a treba si vybrať kandidáta, ktorý bude reprezentovať nie len sám seba, ale nás všetkých na celofakultnej úrovni. Preto, aby nás bolo všetkých počuť a vidieť, som sa rozhodla kandidovať.
Volám sa Lenka Hlaváčová a druhý rok študujem na IPS FSV UK. Narodila som sa v Žiline, kde som strávila celé svoje detstvo a vyštudovala francúzske bilingválne gymnázium. Počas svojho stredoškolského štúdia som absolvovala 12.ročník na americkej strednej škole. Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu o sociálne vedy a veci verejné som sa rozhodla pre štúdium politológie a medzinárodných vzťahov, ktoré do dnešného dňa považujem za správnu voľbu. Popri štúdiu venujem svoj čas práci, kultúre, priateľom a Politologickému klubu FSV UK.

erik-hrusc

Erik Hrušč

IPS

Myšlienka kandidovať do akademického senátu našej fakulty sa mi zrodila v hlave spoločne s myšlienkou obnovy študentskej samosprávy IPS, ktorá pramenila z potreby reprezentácie nášho inštitútu v rámci fakulty. Verím, že na našej fakulte je potreba udržať priestor pre hlas študentov ako aj rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi inštitútmi aj na úrovni senátu. Čo sa mňa osobne týka, pochádzam z dedinky blízko Košíc a pre FSV som sa rozhodol hlavne kvôli študijnému programu ako aj dobrému renomé v rámci strednej Európy. Momentálne som druhák na IPS a popritom som tento rok začal študovať aj IES z dôvodu rozšírenia jednak vedomostí, ale aj sociálneho kolektívu a pohľadu na problémy z inej perspektívy. Okrem iného pôsobím v súčastnosti aj ako predseda Politologického klubu FSV. V rámci senátu sa chcem zamerať hlavne na presadzovanie programu IPS, ale aj hlasu všetkých študentov FSV. Veľa ľudí berie voľby na ľahkú váhu a myslí si, že akademický senát nie je dôležitá inštitúcia v rámci fakulty. Ale opak je pravdou, a preto príďte voliť 🙂

michaela-weingartova

Michaela Weingartová

IPS

Jmenuji se Michaela Weingartová a jsem v prváku na IPS. Svuj volný čas ráda trávím se svými přáteli, různými sportovními aktivitami a nebo také občas utíkam před realitou do světa počítačových her a serialů. Pokud zrovna nejsem v Praze  tak bydlím s rodiči a mladší sestrou v Šumperku, kde jsem také vyrůstala. Už během studia na střední škole jsem se zapojovala do společenského dění organizováním různých akcí, jako je třeba Šumperský Majáles, Ples Gymnázia Šumperk a další. Nyní chci ve své aktivitě pokračovat, a proto jsem se také rozhodla kandidovat.

hrishabh-sandilya

Hrishabh Sandilya

IPS

Hrishabh, 26, je z Indie a v súčastnosti je tretím rokom študentom doktorandského štúdia na IPS a vyučuje kurzy “Geopolitics of Asia”, “South Asia and the Kashmir conflict”. Je absolventom programu „International Masters (IEPS) program”, ktorý v súčasnosti koordinuje; Hrishabh je členom fakulty už piatym rokom, rozumie češtine a potrebám medzinárodných študentov.

george-hays

George Hays

IPS

George, 25, je zo Spojených Štátov Amerických a v súčasnosti je prvým rokom študent doktorandského štúdia na IPS a absolvent programu „International Masters (IEPS) program”. V tejto chvíli je George vyučujúci asistent pre kurz „War Studies” a plánuje vyučovať svoj vlastný kurz budúci rok. George je na našej fakulte od roku 2006 a plynule rozpráva po slovensky. Jeho cieľom je okrem iného zaistiť, aby senát rozhodoval aj s ohľadom na medzinárodných študentov.

Společný program pětice studentských kandidátů IPS:

1. presadiť hlas IPS na celofakultnej úrovni
2. poriadok v jazykoch na IPS/FSV
3. v spolupráci s vedením fakulty a univerzity pracovať na rozšírení priestorovej kapacity jinonických inštitútov
4. prezentovanie študentov IPS na rôznych úrovňach (politologický blog/stránka)
5. efektívnejšie prerozdeľovanie študentských peňazí
6. Jinonický bufet – predĺžiť otváracie hodiny a rozšíriť sortiment – pokračovať v práci Sociálnej komisie senátu, jednania so Správnou radou jinonického areálu a KaM UK
7. zachovať dvojkolové prijímacie konanie na IPS (poprípade navrhnúť potrebne zmeny)
8. SIS / nefunguje poriadne, hlavne rozvrhy
9. hodnotenie kurzov, vačší dohľad študentov na výuku/spôsob výuky
10. rozšíriť elektroinštaláciu v prednáškových miestnostiach, zlepšenie technického vybavenia areálu
11. v našom programe nezabúdame ani na medzinárodných študentov, ktorí tvoria 10% fakulty, čo vidieť na reprezentácii dvoch našich zahraničných kandidátov (Hrishabh Sandilya a George Hays). Našim cieľom je hlavne zlepšenie podmienok, propagácie a informovanosti pre medzinárodných študentov, ako aj celkového prostredia a konzultácia s oddelením zahraničných vzťahov v rámci tejto témy. Je dôležité, aby si naša fakulta udržala túto výhodu rozmanitosti a obohatenia, ktorú zahraniční študenti určite predstavujú.


petr-juptner

Petr Jüptner

současný předseda AS FSV

Chtěl bych navázat na rozdělanou práci a pokud budu zvolen, budu se opět ucházet o post předsedy senátu. Pokud budu zvolen, budu důsledně dbát na to, aby senát zůstal motivovaný a usnášeníschopný po celé své funkční období a udržel si svébytnou pozici v systému fakultních institucí. Chci přispět k tomu, aby se fakulta zvládla adaptovat na měnící se podmínky financování vysokého školství a hodnocení vědeckých výstupů. Nabízím tvrdou práci a důslednost, která povede ke splnění programových cílů spíše než velkohubá prohlášení. Pokud si to situace bude vyžadovat, nebudu se bát „jít se svojí kůží na trh“.

Osobně se chci zaměřit na prostorovou nouzi fakulty (a zejména jejích jinonických institutů), agendu IT a hlavně pokračovat v důsledném tlaku na zlepšení katastrofálního fungování provozu bufetu v Jinonicích, na čemž jsme již v průběhu současného funkčního období pracovali v Sociální komisi senátu.

A v neposlední řadě budu nutit senátory k práci tak, aby splnili, co voličům naslibovali:-)

zpět nahoru
—————————————————————————————————————

Sociologové vyslílají do voleb strategickou čtyřku. Na kandidátce se totiž objeví Miro Grznár, současný senátor a otec samosprávy, dále Michal Polák, student magisterského programu a jeden z organizátorů letošní Terry Incognity (seznamovák ISS), doktorandka Anna Kopecká, jedna z organizátorek Sociologických večerů, a Tomáš Javůrek z prvního ročníku bakalářského stupně. Za pedagogy pak kandiduje pouze Vilém Novotný z Katedry veřejné a sociální politiky.

Společný program kandidátů do studentské komory AS:

„Kandidáti ISS se shodli na společném programu a jsou rozhodnuti v duchu komunitního života a silných mezilidských vztahů na FSV kandidovat jako kompaktní jednotka s jednotným programem. Nabízíme následujících šest cílů:

1. Povedeme boj za kvalitní studentské hodnocení kurzů, které by podle nás neměla dělat vnější marketingová firma, která stejně není schopna dodat kvalitní výsledky. Toto je práce pro sociology. Zároveň chceme dosáhnout toho, aby výsledky hodnocení měly reálný vliv na podobu výukových programů.
2. Chceme vyzvat zástupce všech institutů k financování humanizace „studentské místnosti se zásuvkami“ v Jinonicích. Jde o absurdní prostor, který volá po nějaké výzdobě a hlavně pohodlném nábytku.
3. Chceme prosadit jednotné umístění všech studijních materiálů na SIS a zvýšení jeho uživatelské přívětivosti, abychom nemuseli bloudit v dimenzích všech momentálně používaných programů.
4. Chceme se pokusit o zajištění spolupráce všech institutů, o zajištění prostředků a vůle při zvaní hostů z evropských i světových škol a univerzit. Jestliže Jeffry Alexander navštívil Brno a Thomas Luckmann FF UK a nikoli naší fakultu, je to symbolická prohra pro náš institut i celou FSV.
5. Budeme požadovat sjednocení knihovního a informačního systému na celé fakultě tak, aby si kdokoli z Jinonic mohl zajít na počítač třeba do Hollaru, nebo si v tamní knihovně mohl půjčit knihu na jinonickou registraci, samozřejmě i opačně.
6. Příští volby do AS FSV UK by měly být elektronické a proto pohodlnější a spravedlivější. Ekonomové a žurnalisté mají své volební místnosti jen pro sebe a „shodou náhod“ mají také v Senátu FSV nejvíce zástupců. Jde však především o celkové přiblížení AS FSV UK a voleb do něj studentům.

Zbývá dodat, že počítáme s tím, že Vás o průběhu naší činnosti v AS FSV UK a činnosti AS obecně budeme informovat na nově vznikajících stránkách studentů ISS. Považujeme za nutné vytvořit kanál, který by ukázal mnohdy apatickým studentům potřebnost takové instituce a přiblížil i dění v ní, případně dokonce zavedl snažší komunikaci s kandidáty.

Samozřejmostí je naše podpora všem smysluplným a perspektivním projektům, které zaručí progresivní vývoj FSV UK a stejně tak pomohou zachovat nebo dokonce zlepšit unikátní komunitní a lidské prostředí, které na FSV bezesporu je. Chceme efektivní fungování fakulty a institutů spojené s perspektivním a vysoce kvalitním vzděláváním, stejně jako s velmi přátelským prostředím.

novotny_iss_foto

PhDr. Vilém Novotný

Katedra veřejné a sociální politiky ISS UK FSV
Kandidát ISS do pedagogické komory AS UK FSV

Svou případnou práci v AS UK FSV považuji za určitý typ služby nejen svému institutu, ale i celé FSV, protože jsem si plně vědom závažnosti a odpovědnosti tohoto úkolu. Jsem připraven věnovat své relativně bohaté zkušenosti z působení v akademickém prostředí do práce pro rozvoj naší fakulty, která s ohledem na nejasné zdroje financování bude pravděpodobně procházet nelehkým obdobím.

Během svého případného působení v AS UK FSV bych se snažil především o to, aby:
– byly na fakultě zprůhledněny toky finančních prostředků a dosaženo shody o jejich spravedlivém rozdělování
– byl přeměněn sociální fond na pružný a dnešním potřebám odpovídající nástroj zaměstnaneckých benefitů a rozvoje lidských zdrojů FSV,
– bylo zamezováno zbytečnému řetězení pracovních smluv na dobu určitou,
– AS UK FSV důsledně plnil svou funkci v rámci spravování fakulty,
– byla i přes případné snižovaní dotací na studenty zachována a rozvíjena kvalita výuky.

zpět nahoru

5 328 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

2 komentáře: “Volby do AS: Kdo kandiduje a co má v plánu?”

  1. Evian napsal:

    Prodloužení výdejů?

  2. Jaromír Hanzal napsal:

    …to zas bude Just říkat, že „politologové se zachovali nepolitologicky“ 😀