Volby do AS FSV UK – Kandidáti za pedagogickou komoru

Přinášíme volební programy a cíle kandidátů, kterými byl Sociál osloven. Nechť se ozve každý, kdo by měl zájem o prezentaci na našich webových stránkách.

Pedagogická komora:

IKSŽ:

Alice Tejkalová

http://www.facebook.com/antejkalova

IES:

RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Ivo Koubek
PhDr. Ladislav Krištoufek
PhDr. Pavel Vacek Ph.D.

http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/cervinka
http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/hollmannov
http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/koubek
http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/kristoufek
http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/vacek

Dosažené výsledky současných senátorů IES v pedagogické komoře AS FSV v současném volebním období:

1) instalace schránek na stížnosti a podněty studentů a zaměstnanců fakulty pro AS FSV
2) zkrácení povinných minimálních rozsahů bakalářských a magisterských prací
3) výrazné navýšení stipendijního fondu a kontrola tvorby fakultního rozpočtu
4) podpora zavedení antiplagiátorského programu pro kontrolu (nejen) studentských prací
5) podpora vydávání fakultních časopisů
6) kontrola výběrových řízení na fakultě

Cíle pro volební období únor 2012 – leden 2014:

1) svědomitě pracovat ve studijní a ekonomické komisi
2) nadále udržet úzkou spolupráci s děkanem, proděkany, tajemníkem a vedoucími oddělení děkanátu
3) navyšovat rozpočet stipendijního fondu, spolupracovat s tajemníkem fakulty na přípravě rozpočtu a návrhu na rozdělení prostředků mezi instituty a pravidelně kontrolovat čerpání fakultního rozpočtu
4) podporovat zvýšení efektivity vnitřních procesů fakulty a uživatelské vstřícnosti, například zavedení elektronického oběhu dokumentů, zpřehlednění sestav nákladových středisek, snadnější přenos informací mezi studenty a vyučujícími
5) zvyšovat informovanost studentů i pedagogů o svých právech a povinnostech
6) bojovat proti nedobrovolnému rozřazování studentů do studijních specializací
7) podporovat realizaci těch cílů kandidátů do studenské komory, které splnitelné jsou a občas jim své sliby voličům připomenout
8) v neposlední řadě také zodpovědně zvolit děkana fakulty pro období únor 2014 – leden 2018

IMS:

 

Rád bych v příštím volebním období navázal na svoji práci v senátu z posledních dvou let, kdy jsem byl členem předsednictva a členem komise pro PR a zahraniční vztahy. Senát má, podle mého názoru, dvě hlavní role – kontrolní a motivační. V rámci role kontrolní bych chtěl přispět k tomu, aby senát aktivně dohlížel na činnost vedení fakulty podobně, jako tomu bylo v poslední době. V rámci role motivační bych v rámci senátu rád vedení fakulty tlačil k tomu, aby nepolevilo v provádění reforem, které byly v poslední době nastartovány. Zejména jde o elektronizaci fakultní správy, která se ušetří čas zaměstnancům i studentům, lepší využívání a propagace vědecké práce pedagogů i studentů a větší zahrnutí motivačních prvků do hodnocení pedagogů. Proto žádám o Vaši podporu.

 

Tomáš Weiss, současný člen pedagogické komory AS FSV

 

 

Proč kandiduji do senátu? V AS bych ráda navázala na svou předchozí činnost (2008-2010), kdy jsem se jako předsedkyně komise pro PR FSV UK, kterou jsem se svými kolegy-senátory zakládala, snažila zlepšit komunikaci uvnitř fakulty i její obraz fakulty navenek (např. spolupráce s médii, nové webové stránky). Ne všechny navrhované reformy se podařilo dosud realizovat, ale současné vedení FSV pracuje na jejich implementaci. Chtěla bych se proto v senátu zasadit o to, aby reformy byly v této oblasti dokončeny. Zároveň bych se chtěla zasadit o posílení spolupráce mezi instituty a prohloubení výzkumu a výuky. Celkově bych chtěla přispět k tomu, aby fakulta poskytovala dobré zázemí nejen pedagogům, ale také studentům.

 

Zuzana Kasáková, kandidátka IMS do pedagogické komory AS FSV

 

 

Na půdě FSV se pohybuji od roku 2001. V akademickém senátu bych rád zúročil svoji tuzemskou i zahraniční zkušenost z univerzitního prostředí, státních institucí i médií. Ze své pozice bych podpořil dosud nikoliv úplně běžné studentské spolky a asociace, pravidelná neformální setkávání studentů a učitelů, srazy absolventů či častější návštěvy zajímavých osobností na FSV. Tyto zdánlivě méně důležité aktivity přispívají významným dílem ke kvalitě sociálního života na fakultě. Studentské hodnocení kurzů či sledování kvality badatelských výstupů jsou již nedílnou součástí univerzitní praxe, oboustranný prospěch by mohl přinést např. větší zájem studentů o aktuální výzkum prováděný akademickými pracovníky. Rád bych svým dílem pomohl k tomu, aby akademický život na FSV byl pro studenty i učitele minimálně stejně kvalitní a inspirativní, jako je tomu na prestižních zahraničních univerzitách.

 

David Emler, kandidát IMS do pedagogické komory AS FSV

 

Společný dovětek Zuzany Kasákové, Tomáše Weisse a Davida Emlera

 

Prosíme, přijďte k volbám v co nejhojnějším počtu. Větší volební účast zvyšuje legitimitu zvolených senátorů a posiluje hlas nás všech vůči vedení fakulty i zbytku univerzity. Akademický senát spoluvytváří prostředí, v němž se na fakultě všichni pohybujeme a volby jsou Vaší možností, jak toto prostředí ovlivnit. Je důležité, aby IMS mělo v obou komorách senátu co nejvíce zástupců, kteří budou prosazovat pohled institutu na fungování fakulty, „aby hlas z Jinonic dolehl až na Hollar“.

 

625 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.