Vedení fakulty v nejistotě aneb kdopak půjde z kola ven

FSVPoslední dny přinesly ostrý spor mezi Akademickým senátem FSV a vedením fakulty, a to hned na několika frontách. Na té první vyrazil Institut ekonomických studií se silnou podporou senátorů na tažení za rychlé a efektivní řešení problému propagace fakulty. Na druhé zase AS FSV ostře kritizuje hodnocení kurzů a žádá děkana o vyvození příslušných personálních důsledků.

Kauza Kučera

Prvním, pod kým se „houpe židle“, je proděkan pro PR Jaroslav Kučera. Po mnohých slibech nápravy totiž dodnes neexistuje efektivní způsob propagace FSV. Tato otázka se už řeší několik let, ale v posledních měsících nabrala na obrátkách. Už před časem se IES usilovně snažil najít řešení. Tehdy ustoupil v jednáních s rektorátem a spokojil se se slibem, že namísto samostatné fakulty bude zajištěno „pouze“ přejmenování FSV tak, aby explicitně obsahovalo ekonomii.

Jak ale ukázaly události loňského podzimu, ani tento příslib se nedočkal naplnění, když ztroskotal na nevoli ostatních institutů. Pro návrh přejmenování se totiž nepostavil jediný senátor reprezentující jiný institut než IES. Ten tedy opět musel ustoupit a uklidňovat se slibem senátorů, že problém IES s PR bude efektivně vyřešen.

Uběhlo několik měsíců, ve kterých přišla pro IES snad největší rána. Naplnilo se to, čeho se ekonomové ve skrytu duše obávali: IES se neobjevil ani v jednom srovnání ekonomických škol a doslova tak na rok zmizel čerstvým maturujícím z očí – a to i přes iniciativu studentů a pedagogů IES této situaci předejít. Namísto Fakulty ekonomie tak IES nemá ani své jméno v novinách. A to se jeho představitelům vůbec nelíbí.

Tentokrát však při nich stojí i mnozí senátoři, kteří chápou, že za této situace je udržení normálních vztahů na fakultě ohroženo. Bylo tedy třeba vyvodit patřičné důsledky. Tím, kdo na to možná doplatí, je proděkan Kučera, odpovědný za školní PR.

Zdali bude AS požadovat jeho hlavu je dnes nejisté, protože situace se mění každým dnem. O jedné věci se ale nedá pochybovat. Vedení fakulty bude pod obrovským tlakem AS, aby situaci rychle a efektivně vyřešilo. Je pravda, že senátoři nemají na vedení fakulty mnoho velkých pák, jednu však přece. Shodou náhod se na další schůzi AS v půlce dubna totiž bude projednávat velice důležitý dokument, jehož neschválení by mohlo být pro vedení fakulty doslova noční můrou. Tím dokumentem je rozpočet FSV.

Nevíme, zdali se senátoři nakonec uchýlí k hrozbám o neschválení rozpočtu fakulty, ale pokud by tomu tak opravdu bylo, potvrdilo by se, že situace už překročila možné meze. Propagace FSV je katastrofální a není pochyb o tom, že pokud se ve velmi brzké době nenajde rychlé a efektivní řešení, hrozí fakultě mnohem větší rozkoly, než jaké kdy zažila.

Navíc řešení není vůbec těžké nalézt, a ani nemusí zahrnovat výměnu proděkana Kučery. Jednou z možností by mohla být přímá distribuce peněz určených na PR do jednotlivých institutů, které by s nimi pak podle svého uvážení nakládaly. Další by bylo vytvoření manažerské pozice pro PR, kam by zasedl externí profesionál, který by se danou problematikou zabýval. Autor nechce v žádném případě polemizovat s vědeckými kvalitami pana Kučery, ale public relations by měl dělat někdo, kdo se problematikou prakticky zabývá.

Kauza Jirák

Další kauza se týká hodnocení kurzů. I v tomto případě nejde o nový fenomén a kritika se ze všech stran hrne už několik semestrů. Někteří senátoři uvažují dokonce nad tím, že by měl být odvolán proděkan pro studijní záležitosti Jan Jirák.

Několik semestrů starý fakt, že hodnocení kurzů prakticky o ničem nevypovídá a jeho návratnost je minimální, se dostal na přetřes už mnohokrát. Tentokrát se však rozhodl zakročit AS. Na svém prvním zasedání v tomto akademickém roce vydal rezoluci, ve které „důrazně žádá děkana FSV o zajištění hodnocení kurzů papírovou formou s přehlednou grafickou prezentací výsledků a bez metodologických chyb.“ V podobném duchu se neslo už i dřívější květnové prohlášení.

Od té doby přichází téma na stůl prakticky na každém zasedání AS. Už v prosinci senátoři vyjádřili vážné znepokojení nad profesionalitou organizace hodnocení kurzů. Kýžený efekt se bohužel nedostavil, proto senátoři v únoru skoro jednohlasně odhlasovali, že za přípravu a realizaci hodnocení výuky na FSV bude proděkan pro studijní záležitosti osobně zodpovědný.

Přes tento jasný signál bylo i v zimním semestru hodnocení kurzů nekvalitní. I proto se senátoři uchýlili k radikálnímu postupu a hlasovali o návrhu na odvolání pana Jiráka. Tehdy návrh neprošel , ale na jeho místo byla jednohlasně odhlasována teze, že má v případě tohoto selhání personální důsledky vyvodit pro zodpovědnou osobu děkan sám. Příští setkání senátorů tedy bude velice napjaté. Bude však na vedení FSV, aby představilo možná řešení. V opačném případě by mohli senátoři přistoupit k extrémním praktikám.

1 208 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (5 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,20 z max. 5)
Loading...

Související články:

Jeden komentář: “Vedení fakulty v nejistotě aneb kdopak půjde z kola ven”

  1. Kausa pan Jirák napsal:

    Pokud si mám dáti na hlavu studený kapesník, jak říkávala má maminka, tak pan profesor Jirák je to světýlko v tunelu české intelektuální společnosti. Na nic si nikdy nehrál, politické ambice nemíval. Společenský rozhled impozantní. Neuvěřitelná empatie. Je málo takových lidí v dnešních Čechách. Jak jsem ho poznal – hlavu na špalek bych dal, že netouží – již po svých zkušenostech, po nějakých státních funkcích. Škoda – patřil by tam.
    Takových „tvorů“ v dnešních časech jest pomálu. Tedy viditelných. Je zpět doba, kdy myslící lidé s páteří jsou opět schovaní ve svých ulitách soukromí – mezi nejbližšími přáteli.
    ???