UK: Plagiátorství závěrečných prací se nás netýká

podvádění

Třináct českých vysokých škol pod patronací Masarykovy univerzity se rozhodlo spolupracovat na projektu využívajícím speciální počítačový software pro odhalování plagiátorství v bakalářských a diplomových pracích. Univerzita Karlova se však nepřipojila.

Masarykova univerzita vyvinula software na odhalování plagiátů před více než rokem. Dokonce se jí díky němu již podařilo odhalit několik nepoctivců. Nyní i ostatní vysoké školy projevily zájem na vytvoření jednotné databáze diplomových a bakalářských prací, která by umožnila odhalení plagiátorů v rámci celé České republiky. Dosud databáze obsahuje kolem půl milionu prací. Podle slov Václava Hájka se „Univerzita Karlova nedomnívá, že se jí problém plagiátorství závěrečných prací ve větším rozsahu týká“.

Proděkan pro studijní záležitosti naší fakulty Jan Jirák není z nového nijak systému nadšen. „Na fakultě jsme o zavedení tohoto softwaru přemýšleli, ale skončili jsme na tom, že je nepříjemně drahý, jinak bych byl pro jeho zavedení, i když si od něj slibuji velmi málo. Nejhorší plagiátorství se totiž neděje v rovině formulací, ale v rovině ideové, která se na rozdíl od primitivního opisování odhaluje těžko.“

Přes optimistický postoj Univerzity však případy opisování nejsou ojedinělé. Bohužel nehřeší pouze studenti. Mediálně nejznámějším se stalo plagiátorství Libora Pavery ze Slezské univerzity. Ten získal akademický titul na základě práce opsané od zemřelého kněze Daniela Nitsche. Na její vypracování navíc dostal grant 300 tisíc korun. Tato aféra mu sice zničila pověst, ale titul si smí ponechat. Český zákoník neumožňuje totiž jeho odejmutí.

Podle slov Václava Hájka se každý případ plagiátorství považuje za závažné porušení akademických hodnot, které ohrožuje úroveň vysokoškolského vzdělávání a jeho vnímání veřejností. „UK řeší případné případy podvodů či plagiátorství dle platných předpisů a zákonů v disciplinárním řízení. V řízení se musí prokázat zavinění ze strany studenta. Pokud se prokáže, že spáchal disciplinární přestupek, čímž plagiátorství bezpochyby je, existuje škála sankcí, včetně té nejtvrdší, což je vyloučení ze studia.“

Přestože UK projekt Masarykovy univerzity velmi detailně posoudila, k rozvojovému projektu pro rok 2008 se nehodlá připojit. Jako hlavní důvod přitom uvádí nejasnou právní situaci. Problematický je pro nakládání se závěrečnými pracemi autorský zákon, zvlášť po jeho euronovele z 22. května 2006.

Stanovisko univerzity však není konečné. Až po podrobném právním rozboru situace, který bude hotov během letošního roku, padne s konečnou platností rozhodnutí, zda se k projektu připojí. „Je třeba nalézt právně konformní způsob (zejména předávání závěrečných prací vně UK bez souhlasu autora) a vyřešit také řadu technických otázek,“ jmenuje problémy systému Hájek.

3 319 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (2 hlasujících, průměrné hodnocení: 3,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.