Téma volba-dekana

Všekazné mnohoobročnictví

KončelíkHlavním tématem současného děkana byla vědecká výkonnost naší instituce – a za to mu patří laudatio; vědecký výkon UK FSV v posledních letech zásadně vzrostl. Systém konečně nutí pedagogy psát, a to je dobrá zpráva – pokud to dělají především proto, aby studenty lépe a kvalifikovaněji vzdělávali. Zatímco např. u akademie věd má totiž přednost vědecká činnost před pedagogickou, u univerzitních pracovišť je to naopak. Naše fakulta svou pedagogickou funkci v uplynulých letech zanedbávala. Koneckonců, oč více pedagog píše, o to méně se stará o studenty. (Pokračování textu…)

Co vlastně dělá platónský děkan?

K. KozákPro začátek je dobré shromáždit informace o tom, co si o této otázce kdo myslí. Platónský děkan se především snaží, aby jeho fakulta byla „dobrá“. Co to ale vlastně znamená? Podle mého názoru vytvářejí dobrou fakultu především dobří vyučující a dobří studenti. Ideální děkan tedy věnuje větší část své kapacity tomu, aby takové vyučující a studenty pomáhal rozpoznat, přilákat a udržet. (Pokračování textu…)

Fakulta potřebuje agilního šéfa do těžkých dob

Jiří PešekNový děkan FSV se svého úřadu ujme v době, kdy bude vrcholit dopad světové finanční a hospodářské krize na Evropu a v tom rámci i na českou společnost. Jeho prioritním úkolem nutně bude mírnit důsledky působení této nepříznivé situace na fakultní vědeckou i učitelskou práci, resp. na fakultní pedagogický a tvůrčí tým jako na sociální celek. (Pokračování textu…)

Děkana čeká konfrontace s náročnou situací uvnitř i vně fakulty

Martin PotůčekFakulta, přestože na ní studuje, učí, zkoumá a administruje mnoho kompetentních lidí, trpí tím, že je rozseta na tolika místech. Ani nedávný spor o název jí na soudržnosti nijak nepřidal. Vidím i rezervy ve způsobu, jakým je řízena a spravována. (Pokračování textu…)