Téma spolecny-zaklad

Sjednocujme naše bakalářské programy

Pokud má student představu o svém uplatnění takovou, že se domnívá, že bude celý život dělat jednu vysoce specializovanou činnost, pak nemá smyslu učit se něco jiného. Za pár týdnu jej to ale možná přestane bavit a za pár let mu jeho práci vezmou dobře naprogramované počítače.
(Pokračování textu…)

Děkanova vize není tak revoluční, jak se zdá

Bylo by krásné, kdyby bylo studentům jednotlivých oborů na FSV dopřáno pohledu skrz optiku jiných disciplin, jimž se přímo věnují. Bylo by krásné, kdyby se budoucí teritoriální specialisté dozvídali více o sociologii, politologové více o ekonomii, ekonomové více o médiích… Bylo by to krásné, ba co více, bylo by to velmi potřebné.
(Pokračování textu…)

Široká příprava není dobrá

Zavedení společného základu může vést jen k dvojímu, ke zpovrchnění základních předmětů či k imperialismu jednoho oboru. První scénář probíhá již dnes: neekonomické obory nechápou základy ekonomie; ekonomové si zase dělají legraci z jiných oborů.
(Pokračování textu…)