Téma sociologicky-vecer

Sociologický večer tentokrát filmově

Druhý sociologický večer ve čtvrtek 5. dubna na Hollaru navštívilo přes 40 studentů. Po úvodním slovu bylo na pořadu promítání filmu dokumentaristky Jablonské Kupředu levá, kupředu pravá. Po filmu proběhla diskuse s Barborou Staškovou, studentkou FSV a pracovnicí Sociologického ústavu AV, která psala v roce 2003 bakalářskou práci o Komunistickém svazu mládeže. A právě o něj, resp. třech jeho brněnských členech, snímek pojednává a zachycuje jejich osobní život i politickou práci v kontrastu s činností Mladých konzervativců (mládež ODS).
(Pokračování textu…)